دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱مگابایت(rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| سال تحصیلی :۱۳۹۹

چکیده:امروزه صنعت توسعه گردشگری شهری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته‌اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مشکلات خود از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد، سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش دهند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تعیین تأثیر نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی، اقتصادی با تأکید بر جایگاه محلی نمونه مطالعاتی محله تجریش و دربند است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه گردشگران داخلی محله‌های تجریش و دربند در نواحی شمالی شهر تهران می‌باشند، که شامل چندین مرکز تفریحی گردشگری و مناطق مسکونی و تجاری را شامل می‌شوند. داده‌های این پژوهش با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری و با نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که گردشگری شهری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین توسعه اقتصادی بر توسعه اجتماعی تأثیرگذار است.

۱-۱- مقدمه

امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی‌توان تأثیر فناوری‌های به‌روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب‌وکار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان‌ها می‌توانند با تکیه‌بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا به خلق ارزش بزرگ‌تری برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان نائل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه‌های سنتی کسب‌وکار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به‌طوری‌که امروزه استفاده از اینترنت یکی از ارکان بازاریابی به شمار می‌رود.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی ارائه شده است.

۱-۲ بیان مسئله

امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته‌اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مشکلات خود از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد، سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش دهند. به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت‌های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می‌گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می‌گردد. پیچیدگی و تراکم موجود در زندگی شهری، عده زیادی از مردم را متوجه طبیعت می‌کند و در این میان، مناطقی که دارای توان‌های طبیعی باارزش‌تری باشند بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب جریانات گردشگری به‌منظور بهره‌برداری از آرامش و زیبایی طبیعت بدان سمت شکل می‌گیرد (مرادی و رحمانی، ۱۳۸۹). منظور از گردشگری شهری، فعالیت‌های گردشگری در محیط‌های شهری است. هنگامی‌که شهرها به‌عنوان مقصدهای گردشگری توسعه می‌یابند، پیچیدگی محیط‌های شهری، آن‌ها را از سایر مقصدها (روستاها، تفرجگاه‌ها، سواحل و …) متمایز می‌سازد. بولدینگ نظریه‌پرداز آمریکایی شهرها را به‌عنوان پیچیده‌ترین سطح سیستم ها بعد از سیستم‌های ذهنی می‌داند. شهر به‌عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی در هر دوره‌ای از رشد و تحوّل خود از هرکدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هرکدام از آن‌ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجب پیچیدگی شهر به‌عنوان تبلور فضایی آن‌ها بوده است (نوری و خراسانی[۱]،۲۰۱۳). در صورت برنامه‌ریزی و توسعهٔ از پیش اندیشیده شده، گردشگری می‌تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی را ایجاد و سهم قابل‌توجهی را در توسعهٔ ملی ایفا نماید. رشد شتابان گردشگری طی دهه‌های گذشته و آینده‌نگری‌های مبتنی بر آن، همراه با تأکیدی که کارشناسان کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه پایدار در این ممالک روا می‌دارند، مفهوم تازه‌ای را تحت عنوان توسعهٔ پایدار گردشگری مطرح کرده است (شربتی، ۱۳۹۴).عوامل متعدد گسترده‌ای در توسعه اجتماعی، اقتصادی تأثیرگذارند که تأثیرگذاری عوامل توسعهٔ گردشگری و شهری، هم چنان از چالش‌های عصر معاصر است. چالش تهیه مکان تفریحی مناسب ازلحاظ قیمت و طراحی، دسترسی نابرابر به مدارس و امکانات اجتماعی تنها بخشی از مشکلات ساختمان‌های مسکونی امروزی در مناطق موردمطالعه است. راه‌های متفاوتی برای مواجهه با این‌گونه مشکلات برآورد شده است که یکی از آن‌ها توسعه گردشگری شهری است که با تکامل اولویت‌های برنامه‌ریزی و اهمیت پاسخ به نیازهای در حال افزایش جامعه پساصنعتی که در جستجوی تسهیلات، امکانات و کیفیت زندگی بالاتر و بیشتر است رونق گرفته است (سوت ورث[۲]،۲۰۰۳). به دلیل آگاهی از خطرات، مثل رشد سریع جمعیت، ازدحام و شلوغی، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و فضاهای باز، کمبود مسکن معقول و مناسب، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و از بین رفتن حس تعلق به مکان، هویت مکانی وزندگی اجتماعی که کیفیت زندگی جوامع را تهدید می‌کند، توسعه شهری به وجود آمده و رشد کرده است (جاسکیویز[۳]،۲۰۱۴). بنابراین هم‌زمان از طرف مردم و هم از جانب برنامه ریزان برای ایجاد فضاهای گردشگری پایدارتر، کاربردی‌تر و لذت‌بخش‌تر موردحمایت قرارگرفته است (والترز[۴]،۲۰۱۲). بنابراین طراحان و برنامه ریزان در همه سطوح طراحی علاوه بر تأکید عوامل گردشگری، به‌طور فزاینده‌ای به توسعه اجتماعی اقتصادی به‌عنوان استراتژی تجدید حیات محله، توسعه مجدد، تأمین مسکن قابل سکونت، حفاظت از محیط‌زیست، بهبود امنیت و کاهش وقوع جرم علاقه‌مند شوند (نوریس وپیت من[۵]،۲۰۰۰). بر همین اساس گادشاک توسعه اجتماعی اقتصادی را یکی از ایده‌های آرمانی و بزرگ برنامه‌ریزی شهری معاصر می‌داند که دولت‌ها، شهرداری‌ها، دولت‌های محلی و گروه‌های بسیاری در مکان‌های مختلف ازجمله پورتلند در آرگون سیدنی در استرالیا، ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی، لندن در انگلیس و شهرهای دیگر دنیا در دستور کار قرار داده‌اند.در کلان‌شهری مثل تهران در مناطق پرجمعیت و شلوغ شمالی (تجریش و دربند) با توجه به تأثیر جمعیت بر روند ساختمان‌سازی اکثراً برج‌های تفریحی گردشگری به‌صورت بلندمرتبه اجرا می‌شود ولی رعایت اصول اجتماعی در آن صورت نگرفته و زیست پذیری مناسبی مبنی برافزایش توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی با توجه به فرهنگ موجود در شهر تهران انجام‌نشده است. لذا باید پیشنهادی در جهت بهتر شدن اوضاع با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی باشد که راهکاری در جهت پیشرفت اسکان صورت پذیرد (ساسان پور و اسدآبادی، ۱۳۹۲). وجود مشکلات متعدد اعم از ترافیک، کاربری‌های خدماتی، مشکلات رفت‌وآمد، مشکلات آموزشی و فرهنگی موجود، لازم است در طراحی و موارد مختلف ساخت مورد لحاظ قرارداد (بندر آباد، ۱۳۹۰). لذا با توجه به اطلاعات کسب‌شده می‌توان با بررسی نقش توسعه گردشگری شهری و حل مشکلات عنوان‌شده مرتبط با طرح، مشکلات ایجادشده را بهبود بخشید و ساختاری برای آن تعریف کرد که در مناطق موردمطالعه شهر تهران بتوان این ساختار را با کارکرد مشابه اجرا نمود.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی نقش توسعه گردشگری شهری درروند توسعهٔ اجتماعی، اقتصادی با رویکرد و تأکید بر محل‌های موردمطالعه (تجریش و دربند) هست که با ایجاد بستر مناسب در پروسه ایجادشده بتوان نمودار ساختاری مناسبی در این راستا تعریف نمود که این تغییرات نه‌تنها در افزایش توسعه اجتماعی – اقتصادی مؤثر است، در ایجاد روابط اجتماعی مناسب در بین خانواده‌ها و اجتماع‌های کوچک نیز تأثیرگذار است. این روند می‌تواند ساختار درستی از این تحقیق را به صحنه ظهور برساند و رویکردهای مناسب فضای گردشگری را که اکثراً از مناسبات اجتماعی نشات می‌گیرد به اجرا درآورد که این تأثیرات درمجموع به رویکرد توسعهٔ گردشگری شهری می‌انجامد (عرب، ۱۳۹۳). همچنین بایستی به این سؤال که آیا توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی، اقتصادی با تأکید بر جایگاه محلی نمونه مطالعاتی محله تجریش و دربند تأثیر دارد؟ پاسخ جامعی داده شود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت گردشگری و لزوم بررسی عوامل مؤثر آن بر عوامل اقتصادی-اجتماعی هر مجموعه‌ای بر کسی پوشیده نیست. همچنین، یکی از مهم‌ترین مقاصدی که روندهای گردشگری جهان را در دهه‌های گذشته تحت تأثیر قرار داده، گردشگری شهری است. رشد سفرهای کوتاه‌مدت، این مقاصد را به یکی از اصلی‌ترین مراکز گردشگری تبدیل نموده است. این مسئله، خود را در کاهش میانگین مدت سفر گردشگران در بیشتر مقاصد دنیا نشان داده است. این مسئله را تا حدودی می‌توان، با تغییر سبک زندگی در سال‌های اخیر توضیح داد. زمان، به ارزشمندترین مسئله در زندگی انسان‌ها تبدیل‌شده است (احمد فیتری و همکاران[۶]،۲۰۱۵). گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه، امری ضروری است زیرا با بازاریابی می‌توان به گردشگران بالقوه، اطلاعاتی درباره آنچه منطقه می‌تواند ارائه دهد، عرضه نمود و آن‌ها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد. به‌طوری‌که این صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا به‌حساب می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به‌عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعهٔ زیرساخت‌ها می‌دانند. همچنین نظام مدیریتی اکثر شهرهای ایران، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی یعنی عدم وجود سرمایه‌های لازم، بیکاری و فقر، رشد و گسترش شتابان و فرایند شهرنشینی، نبود مدیریت مناسب شهری و تخصص کافی روبر هستند و این مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی صنعت گردشگری و عوامل مرتبط به آن تأثیرگذار است. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع در این پژوهش به بررسی نقش توسعه گردشگری شهری درروند توسعهٔ اجتماعی، اقتصادی با رویکرد و تأکید بر محل‌های موردمطالعه (تجریش و دربند) می‌پردازیم.

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی با تأکید بر جایگاه محلی (محله تجریش و دربند)

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ نوآوری تحقیق ۶
۱-۵ اهداف ۶
۱-۵-۱ هدف اصلی ۶
۱-۵-۲ اهداف فرعی ۷
۱-۶ سؤالات تحقیق ۷
۱-۷ فرضیه‌ها ۷
۱-۸ شرح مختصر فصول پایان‌نامه ۸

فصل دوم زمینه‌های نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ بخش اول: مبانی علمی و نظری ۱۰
۲-۲-۱ تعریف گردشگری ۱۰
۲-۲-۲ انواع گردشگری ۱۲
۲-۲-۳ اهمیت صنعت گردشگری ۱۴
۲-۲-۴ مفهوم و تعریف شهر ۱۵
۲-۲-۵ گردشگری شهری ۱۷
۲-۲-۶ توسعه پایدار ۱۸
۲-۲-۷ گردشگری پایدار شهری ۱۹
۲-۲-۸ عناصر گردشگری شهری ۲۰
۲-۲-۹ پیامدهای گردشگری شهری ۲۱
۲-۲-۱۰ ساختار فضایی شهری ۲۲
۲-۲-۱۱ ساختار فضایی گردشگری شهری ۲۲
۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر در ساختار گردشگری ۲۳
۲-۲-۱۲-۱ اثرات اجتماعی توسعه گردشگری شهری ۲۳
۲-۲-۱۲-۲ اثرات اقتصادی توسعه گردشگری شهری ۲۵
۲-۲-۱۳ تاریخچه گردشگری در ایران ۲۷
۲-۳ بخش دوم: منطقه موردمطالعه (محله تجریش) ۲۸
۲-۴ بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ۳۰
۲-۴-۱ پژوهش‌های داخلی ۳۰
۲-۴-۲ پژوهش‌های خارجی ۳۳

فصل سوم روش‌شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه ۳۶
۳-۲- جهت‌گیری پژوهش: ۳۶
۳-۳- متغیرهای پژوهش: ۳۸
۳-۵- روش نمونه‌گیری ۳۹
۳-۶- حجم نمونه ۳۹
۳-۷- ابزارهای جمع‌آوری داده ها ۴۰
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۴۰
۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه ۴۰
۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه ۴۱
۳-۸-۲- مقیاس اندازه‌گیری پرسشنامه ۴۱
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه ۴۲
۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۴۲
۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۴۳
۳-۹-۲-۱- عوامل مؤثر بر ضریب قابلیت اعتماد ۴۴
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۴
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی: ۴۵
۳-۱۰-۲-آمار استنباطی: ۴۵
۳-۱۰-۲-۱- مدل یابی معادلات ساختاری ۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه ۵۱
۴-۱-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق ۵۲
۴-۲-آزمون T و درصد فراوانی پاسخ‌ها ۵۶
۴-۳ نتایج تحلیل عاملی حوزه‌های تحقیق ۶۴
۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش ۶۴
۴-۵- مدل اندازه گیری ۶۷
۴-۵-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه‌های توسعه اقتصادی ۶۸
۴-۵-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه‌های توسعه اجتماعی ۷۰
۴-۵-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به شاخص‌های توسعه گردشگری شهری ۷۲
۴-۶- ارزیابی بخش ساختاری ۷۴
۴-۶-۱ برازش مدل ۷۵
۴-۶-۲ مدل اصلاح شده ۷۶
۴-۷-آزمون فرضیات ۷۷
۴-۸-خلاصه فصل ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج ۸۲
۵-۱-۱- نتایج آمار توصیفی ۸۲
۵-۱-۲- نتیجه گیری فرضیات ۸۳
۵-۱-۲-۱- نتیجه گیری فرضیه اول ۸۳
۵-۱-۲-۲- نتیجه گیری فرضیه دوم ۸۳
۵-۱-۲-۳- نتیجه گیری فرضیه سوم ۸۳
۵-۲ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۳
۵-۳- پیشنهادهای آتی پژوهشی ۸۴
۵-۴- مشکلات و محدودیت‌ها حین اجرای تحقیق ۸۵
منابع و مآخذ ۸۶

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۹

قیمت : ۳۲۰۰۰تومان

۵/۵ - (۳ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *