دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴۱۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۶| قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان[/box]

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.در این تحقیق تأثیر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد. با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه
افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین¬المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، ۱۸۳: ۱۵۳).مبادلات بین¬المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقرارت و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. در واقع مهم-ترین نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات و تامین و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجی کشورها می باشد. به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (حسن زاده، ۱۳۸۶، ص۹۴).با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه¬کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع ۵
۱-۴- اهداف و فرضیه های تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی ۷
۱-۵- سئوالات پژوهش ۸
۱-۵-۱- نوع پژوهش ۸
۱-۵-۲- قلمرو پژوهش ۸

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک

۲-۱-۱- تعریف گمرک ۱۰
۲-۱-۲- پیشینه گمرک در ایران ۱۰
۲-۱-۳- نقش و وایف گمرک ۱۲
۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرک ۱۳
۲-۱-۵- بیانیه رسالت سازمان گمرک ۱۳
۲-۱-۶- ساختار تشکیلات گمرک ۱۴
۲-۱-۷- مشکلات و چالش ها ۱۴
۲-۱-۸- سازمان جهانی گمرک ۱۶

بخش دوم: تجارت الکترونیک

۲-۲-۱- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک ۱۷
۲-۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیکی ۱۷
۲-۲-۳- مزایای تجارت الکترونیک ۱۸
۲-۲-۳-۱- عوامل مؤثر در اجرای تجارت الکترونیکی ۱۹
۲-۲-۳-۲- بلوغ الکتریکی ۱۹
۲-۲-۳-۳- الزامات فنی ۱۹
۲-۲-۴- عوامل سازمانی ۱۹
۲-۲-۵- سیستم های بین سازمانی ۲۰
۲-۲-۶- مدل های تجارت الکترونیک ۲۰
۲-۲-۷- مدل کسب و کار با مصرف کننده ۲۱
۲-۲-۸- مدل کسب و کار با کسب و کار ۲۲
۲-۲-۹- مصرف کننده با مصرف کننده ۲۲
۲-۲-۱۰- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی ۲۲
۲-۲-۱۱- زیرساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک ۲۳
۲-۲-۱۱-۱- زیرساخت اطلاعاتی ۲۳
۲-۲-۲-۱۱-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی ۲۴
۲-۲-۱۱-۳- زیرساخت مالی ۲۴
۲-۲-۱۱-۴- زیرساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی ۲۴
۲-۲-۱۱-۵- زیرساخت انسانی ۲۵
۲-۲-۱۲- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات ۲۵
۲-۲-۱۳- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی ۲۷
۲-۲-۱۴- تجارت الکترونیک و اشتغال ۲۷
۲-۲-۱۵- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران ۲۸
۲-۲-۱۶- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران ۲۸
۲-۲-۱۶-۱- نیازهای لازم برای تجارت الکترونیک در ایران ۳۰

بخش سوم: گمرک الکترونیک

۲-۳-۱- مقدمه ۳۱
۲-۳-۲- نقش گمرک در تجارت الکترونیک ۳۳
۲-۳-۳- گمرک الکترونیک ۳۵
۲-۳-۴- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات ۳۵
۲-۳-۵- اهم وظایف گمرک الکترونیکی ۳۶
۲-۳-۵-۱- معایب گمرک الکترونیک ۳۸
۲-۳-۶- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی ۳۹
۲-۳-۷- چگونگی کار کردن گمرک الکترونیکی ۴۰
۲-۳-۸- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک ۴۱
۲-۳-۹- استفاده کنندگان گمرک الکترونیک ۴۳
۲-۳-۱۰- اهم فعالیتهای انجام شده در گمرک ایران ۴۵
بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۴۶
۲-۴-۱- پیشینه داخلی ۴۶
۲-۴-۲- پیشینه خارجی ۴۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ۵۱
۳-۲- جامعه آماری ۵۱
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۵۱
۳-۵- پرسشنامه ۵۱
۳-۵-۱- پایایی پرسشنامه ۵۲
۳-۵-۲- روایی پرسشنامه ۵۲
۳-۶- فنون و تکنیک های آمار ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

۴-۱- مقدمه ۵۴
۴-۲- توصیف داده های تحقیق ۵۴
۴-۳- نوع فعالیت نمونه های پژوهش ۵۷
۴-۴- تحلیل داده های تحقیق ۶۵
۴-۵- آزمون فریدمن ۶۶
۴-۶- آزمون رگرسیون چندگانه ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۶۸
– بخش اول: متغیرهای دموگرافیک ۶۹
– بخش دوم: متغیرهای اصلی تحقیق ۶۹
۵-۲- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق ۶۹
۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۶۹
۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول ۶۹
۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم ۷۰
۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم ۷۰
۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم ۷۰
۵-۳- نتیجه گیری ۷۰
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۷۱
۵-۵- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق ۷۲
۵-۶- پیشنهاداتی برای محققان آتی ۷۲

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی ۷۴
ب) منابع انگلیسی ۷۵
چکیده انگلیسی۹۳

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴۱۵کیلو بایت (rar)

تعداد صفحات : ۱۱۶

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان [/box]

۵/۵ - (۱ امتیاز)
دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات

جدول محتوا

2 دیدگاه در “دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *