خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید محصولات سینره

دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید محصولات سینره

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۵۰۸ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۱| قیمت : ۲۱۰۰۰تومان

چکیده:مدیران بازاریابی می توانند تصویر فروشگاه را با افزایش تنوع محصول، بهبود کیفیت محصول، ارائه این محصولات به قیمت ارزشی که واقعی باشد، و دکوراسیون داخلی خوشایند بالا ببرند. این بهبود به طور مستقیم قصد خرید PLB را افزایش می دهد. مدیران همچنین می توانند تصویر PLB را بهبود بخشند.پژوهش حاضر از نوع كاربردي است. جامعه ي آماري، شامل افرادی است که در زمان تکمیل پرسشنامه در داروخانه های استان تهران در حال خرید محصولات  سینره می باشند. براي انتخاب نمونه از نمونه گيري خوشه ای­استفاده شد و تعداد ۳۸۴ پرسشنامه توزيع شد. هدف پژوهش، بررسي تاثیر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روی تصویر نام تجاری و قصد خرید برای مارک های برچسب های خصوصی بود. با بررسي مباني نظري­و يافته هاي پژوهش هاي قبلي، مدل مفهومي پژوهش و فرضيه هاي آن ارائه شد. براي آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. يافته ها نشان داد، تصویر فروشگاه ، تصویر PLB ، ریسک دریافتی مشتریان ،آگاهی از قیمت و کیفیت خدمات برای مصرف کنندگان بر روی قصد خرید مشتریان از محصولات سینره تاثیر مستقیم دارند.در پايان بر مبناي يافته ها، پيشنهادهاي پژوهش ارائه شد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

در ايران با توجه به پيدايش و ايجاد ساختار جديد و فناوري نوين در بخش خرده­فروشي و فروشگاهي، رقابت شديدي بين فروشگاهها و خرده­فروشي­ها براي جلب نظر مشتريان به وجود آمده است. در اين راستا، نقش فروشگاه­ها و واحدهاي خرده­فروشي بسيار با اهميت جلوه ميكند(ابراهيمي، صفرزاده و جاويديحق،۱۳۹۰ ).در فرايند تصميم خريد، انتخاب فروشگاه يا محل خريد يكي از عوامل تأثيرگذار است و يكي از دغدغه­هاي خريداران در نظر گرفته مي­شود؛ چراكه انتخاب محل خريد، همراه با در نظر گرفتن كيفيت و تنوع كالاها ي عرضه شده ، خدمات و تسهيلات قابل دريافت، كاهش زمان خريد و احساس رضايت از خريد و ادامة رابطه و درنهايت وفاداري مشتري است.با توجه به اهميت بازاريابي رابطه مند در سال هاي اخير ، به ويژه در صنايع خدمات و كارخانه هاي توليدي، مفاهيم مربوط به وفاداري مورد توجه واقع شده است. شماري از نويسندگان بر رابطة مثبت و موجود بين وفاداري مشتري و عملكرد تجاري تأكيد ميكنند. كاسترو و آرماريو (۱۹۹۹ ) معتقدند مشتريان وفادار، نه تنها ارزش تجارت را بالا ميبرند ؛ بلكه به تجارت امكان مي دهند تا بتواند هزينه­هاي خود را نسبت به جذب مشتريان جديد پايين نگه دارد (موسيخاني ، حقيقي و تركزاده، ۱۳۹۱).از دسته عواملي كه مي­تواند روي وفاداري مشتري به يك فروشگاه تأثيرگذار باشد، تصويري است كه فروشگاه از خود در ذهن مشتري به جا مي­گذارد. با توجه به مطالب گفته شده و اهميتي كه تصوير ذهني مشتري از فروشگاه روي وفاداري مشتري دارد، پژوهش هاي اندكي در اين زمينه انجام گرفته است و بيشتر تمركز رو ي تأ ثير تصو ير سازما ني(رحيميان، ۱۳۸۷ و سهيلي،۱۳۸۸ ) و تصوير برند (فخارمنش و قنبرزاده، ۱۳۹۰ و غراب ي،۱۳۸۷ ) بر وفاداري بوده تا تصوير فروشگاه. بنابراين پژوهشگر در پي آن است تا با بررسی تاثیر تصوير فروشگاه بر روی قصد خرید مصرف کنندگان از فروشگاه، بر اهميت اين موضوع تأكيد كرده و توجه مديران بازاريابي را بيشتر به سمت آن جلب كند.

۱-۲ بیان مسئله پژوهش

علامت های برچسب خصوصی که همچنین به عنوان مارک های فروشگاه شناخته می شوند، علائم تجاری هستند که مالک انها توزیع کنندگان هستند و در فروشگاه های اختصاصی فروخته می شوند( کوتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۶). چنانکه مقیاس توزیع کنندگان مدرن رشد می کند، توانایی مذاکره شان با تولید کنندگان قوی تر می شود.به علاوه، به علت اینکه رکود اقتصادی باعث کاهش صرف هزینه ی مصرف کننده می شود، توزیع کنندگان با پشتکار زیاد یک PLB برای افزایش سود و تفاوت ایجاد می کنند( کوئلچ و هاردینگ، ۱۹۹۶، ریچاردسون و دیگران، ۱۹۹۶). این موضوع قیمت ها را افزایش می دهد و به توزیع کننده اجازه می دهد که در بازار با هزینه ی کمتری مشارکت کند.برای فروشگاه های خرده فروشی، جدای از ایجاد تفاوت، PLB می تواند باعث حفظ مشتری وافزایش میزان درآمد بشود( هاچ،۱۹۹۶، انجمن تولید کنندگان برچسب خصوصی(PLMA)،۱۹۹۶، ریچاردسون و دیگران، ۱۹۹۶). بنابراین، توسعه ی یک PLB یک استراتژی مهم برای توزیع کنندگان می شود.اگر چه مطالعات پیشین به ندرت روی عوامل سطح- فروشگاه بحث کرده اند، آنها بسیار اهمیت پیدا کرده تصویر فروشگاه می تواند یک عامل تعیین کننده کیفیت محصول باشد(داور و پارکر، ۱۹۹۴). علاوه بر این، ادبیات گسترش نام تجاری این تصور را حمایت می کند که انجمن فروشگاه ها می تواند به مارک های فروشگاه تعمیم داده شود(کالینز_ داد و لیندلی، ۲۰۰۳). علاوه بر این، زمانی که مصرف کنندگان با نام تجاری ناآشنا هستند، تصویر فروشگاه اغلب یکی از بزرگترین نشانه های قضاوت سریع PLBاست . بنابراین، تصویر فروشگاه رابطه مستقیم و مثبت با نیت مصرف کنندگان در خرید PLBدارد. هرچه تصویر یک فروشگاه مثبت تر باشد ، قصد خرید مصرف کنندگان بالاتر خواهد بود (دادز و همکاران، ۱۹۹۱؛ گرووال و همکاران، ۱۹۹۸). با توجه به­رشد قابل توجه نام های تجاری خدماتی و نیز نبود تحقیقات کافی در این حوزه به خصوص در ایران، بایستی به این سوال که آیا تصویر فروشگاه بر روی قصدخرید مصرف کنندگان تاثیر دارد؟ پاسخ جامعی داده شود .

 

دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید

فصل اول کلیات تحقیق ۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله پژوهش ۳
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۴
۱-۴ اهداف تحقیق ۴
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۴
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۴
۱-۵ چارچوب نظری ۵
۱-۶ فرضیات پژوهش ۸
۱ – ۷ قلمرو تحقیق ۹
۱-۷-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۷-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۷-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۹
۱-۸ جامعه آماری ۹
۱-۹ تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق ۱۰

فصل دوم ادبیات تحقیق ۱۲

مقدمه ۱۳
۲-۱ بخشاول:مبانی نظری ۱۳
۱-۲-۱مقدمه ۱۳
۲-۱-۲تصوير فروشگاه ۱۴
۲-۱-۳کیفیت خدمات ۱۶
۲-۱-۳-۱ تعریف کیفیت خدمات ۱۶
۲-۱-۳-۲ اهمیت کیفیت خدمات ۱۷
۲-۱-۳-۳ ارزیابی خدمات ۲۰
۲-۱-۳-۴ درک مشتری از خصوصیات خدمت ۲۰
۲-۱-۳-۵ انتظارات مشتری چگونه شکل میگیرند؟ ۲۱
۲-۱-۳-۶ نقش مشتری در خدمات ۲۲
۲-۱-۳-۷ شناخت کیفیت خدمات ۲۳
۲-۱-۳-۸ رویکردهای کیفیت خدمت ۲۴
۲-۱-۴ ارتباط کیفیت خدمات وتصویر فروشگاه ۲۵
۲-۱-۶ درک خطر پذیری ۲۶
۲-۱-۷ آگاهی قیمت ۲۷
۲-۱-۸ قصد خرید ۲۷
۲-۱-۹ ارتباط تصویر فروشگاه و قصد خرید ۲۷
۲-۱-۱۰ ارتباط کیفیت خدمات و قصد خرید ۲۹
۲-۱-۱۱ ارتباط بین خطر پذیری مصرف کنندگان و قیمت ۳۰
۲-۱-۱۲ ارتباط بین آگاهی قیمت و قصد خرید PLB 31
۲-۲ بخش دوم: پیشینه پژوهش ۳۳
۲-۲-۱ تحقیقات داخلی و خارجی ۳۳
۲-۳ بخش سوم:شرکت سینره ۳۷
۲-۳-۱ تاریخچه دراگ استور ۳۷

فصل سوم روش تحقیق ۴۴

۳-۱مقدمه ۴۵
۳ – ۲ روش تحقیق ۴۵
۱ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر هدف ۴۵
۲ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر گردآوری دادهها ۴۵
۳ – ۳روشهاي جمع آوري اطلاعات ۴۵
۳ – ۴ ) تدوین پرسشنامه ۴۶
۳ – ۵ ) روايي و پايايي پرسشنامه ۴۷
۳ – ۵ – ۱ ) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ۴۷
۳ – ۵ – ۲ ) تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه ۴۸
۳ – ۶ ) قلمرو تحقيق ۴۹
۳ – ۶ – ۱ ) قلمرو موضوعی تحقیق ۴۹
۳-۶-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۴۹
۳-۶-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۴۹
۳ – ۷ ) جامعه و نمونه آماري ۴۹
۳ – ۷ – ۱ ) جامعة آماري ۴۹
۳ – ۷ – ۳ ) روش نمونه گيري ۵۱
۳ – ۸ ) متغيرهاي تحقيق ۵۱
۳– ۱۰ ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۱
۳-۱۰-۱ ) تحليل توصيفي ۵۲
۳-۱۰-۲) تحليل استنباطي ۵۲

فصل چهارم یافته های تحقیق ۵۳

۴ – ۱ ) مقدمه ۵۴
۴ – ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق ۵۵
۴ – ۲ – ۱ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۵۵
۴ – ۲ – ۲ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسيت ۵۶
۴ – ۲ – ۳ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل ۵۷
۴ – ۲ – ۴ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۵۸
۴ – ۲ – ۵ ) بررسی فرض نرمال بودن عوامل اصلی ۵۹
۴ – ۳ ) تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق ۶۱
۴ – ۳ – ۱ ) بررسی فرضیه اول تحقیق ۶۱
۴ – ۳ – ۱ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه اول ۶۲
۴ – ۳ – ۲ ) بررسی فرضیه دوم تحقیق ۶۴
۴ – ۳ – ۲ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه دوم ۶۵
۴ – ۳ – ۳ ) بررسی فرضیه سوم تحقیق ۶۶
۴ – ۳ – ۳ – ۲ )بررسی قطعیت وجودرابطه خطی بین دو متغیر فرضیه سوم ۶۷
۴ – ۳ – ۴ ) بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۶۹
۴ – ۳ – ۴ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه چهارم ۷۰
۴ – ۳ – ۵ ) بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۷۲
۴ – ۳ – ۵ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه پنجم ۷۳
۴ – ۳ – ۶ ) بررسی فرضیه ششم تحقیق ۷۴
۴ – ۳ – ۶ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ششم ۷۵
۴ – ۳ – ۷ ) بررسی فرضیه ۶- الف تحقیق ۷۸
۴ – ۳ – ۷ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ۶- الف ۷۹
۴ – ۳ – ۸ ) بررسی فرضیه ۶-ب تحقیق ۸۱
۴ – ۳ – ۸ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ۶- ب ۸۲
۴ – ۳ – ۹ ) بررسی فرضیه ۶- ج تحقیق ۸۴
۴ – ۳ – ۹ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ۶-ج ۸۵
۴ – ۳ – ۱۰ ) بررسی فرضیه هفتم تحقیق ۸۷
۴ – ۳ – ۱۰ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه هفتم ۸۸
۴ – ۳ – ۱۱ ) بررسی فرضیه هشتم تحقیق ۸۹
۴ – ۳ – ۱۱ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه هشتم ۹۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲

۵ – ۱ ) مقدمه ۹۳
۵ – ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج ۹۳
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۹۴
۵ – ۲– ۱ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۹۵
۵ – ۲ –۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۹۵
۵ – ۲ –۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۹۵
۵ – ۲ – ۵) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم ۹۶
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم ۹۷
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ۶- الف ۹۷
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ۶- ب ۹۷
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ۶- ج ۹۸
۵ – ۲ – ۷) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هفتم ۹۸
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هشتم ۹۸
۵ – ۳ ) پیشنهادهای تحقیق ۱۰۱
.۵ – ۳ – ۲ ) پيشنهادهاي آتي پژوهشي ۱۰۲
۵ – ۴ ) محدودیتهای حين اجراي تحقيق ۱۰۳
منابع ۱۰۴

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۱۰۰۰تومان

 

 

 

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

چکیده:ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 4 =