دانلود پایان نامه تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۰۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۷| قیمت : ۱۲۰۰۰تومان[/box]

چکیده:تحقیق مورد نظر بررسی تاثیرمدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان  می باشد.در این تحقیق ابتدا عوامل رقابتی مدل پورتر مورد بررسی وسپس با توجه به عوامل کلیدی رقابت در بازار بیمه به شناسایی  بیمه گر ، بیمه گزار ، خود بیمه گری ،شرکت های کپتیو[۱]، بیمه مرکزی وشرکت های بیمه پرداخته وسپس مؤلفه های مدل رقابتی مایکل پورترو مدل تطبیقی پورتر در صنعت بیمه  مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوّم مقدمه ای بر بیمه و تاریخچه بیمه می باشد به صورتیکه سعی بر آن است صنعت بیمه را به صورت علمی و تخصّصی مورد ارزیابی قرار دهیم. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ای با ۲۴ پرسش می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق نمایندگان شرکت های بیمه دانا، آسیا، نوین و رازی دراستان اصفهـان می باشند که بر این اساس ۱۸۸ نفرانتخاب وپرسشنامه دربین انان توزیع واطلاعات لازم جمع آوری گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فرضیه ها ،تحلیل واریانس و جداول آماری واز نرم افزار SPSS 19  استفاده گردید .نتایج بدست آمده حاکی ازآن دارد که طبق نظرات نمایندگان بیشترین عامل رقابت برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان را  قدرت چانه زنی بیمه گذاران با میانگین رتبه۳.۳۵ و کمترین ان را ورود شرکت های بیمه تازه وارد با میانگین رتبه ۲.۱۵ دارا می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه ارائه شده است.

۱-۱مقدمه:

بیمه در دنیای کنونی یکی از ارکان مهم زندگی و اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.اکثر افراد ساکن در کشورهای پیشرفته دارای چندین نوع بیمه هستند.بیمه خودرو،منزل،عمر و سرمایه گذاری از جمله بیمه هایی است که این افراد از آن بهره می گیرند.بیمه صندوقی برای تامین خسارت های جانی و مالی می باشد. بیمه در زمان حال برای پیش بینی و مقابله با حوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن می باشد در نظر گرفته شده است و به نحوی آینده نگری اقتصادی است. در ایران نیز،صنعت بیمه کشور به سرعت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی گام بر داشته است بطوری که تا کنون شاهد فعالیت حدود ۲۸ شرکت به ثبت رسیده و فعال در زمینه بیمه های بازرگانی در ایران هستیم ، لذا بیمه گران هر روز با رقابتی فزاینده تر از قبل مواجهند و مسلما” آینده از آن بیمه گرانی خواهد بود که بتوانند روشهای سنتی فروش را با واقعیتها و مهارتهای بازاریابی و فروشندگی حرفه ای خدمات بیمه ای جایگزین نمایند( روستا، ۱۳۹۲).فروش بیمه، به دلیل اینکه خدمتی غیر قابل مشاهده و غیر قابل لمس را می فروشد، تا حدود زیادی کار را برای فروشنده آن مشکل می نماید بنابراین آشنایی با ماهیت خدمات و کالاهای غیر ملموس از جمله بیمه و تلاش برای مشهود جلوه دادن اقلام نامشهود یا نا ملموس قدم اول در موفقیت فروش بیمه است . محیط اقتصادی امروزی، محیطی پیچیده ومتلاطم است ،به طوریکه بررسی های اجزای یک محیط برای رقابت موثر امری ضروری است.شرکت ها بابررسی ابعاد مختلفی از محیط راحت تر وبهتر می توانند مجموعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت رابشناسند وقادرند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند.با توجه به تحقیقات فراوان صورت گرفته در زمینه شناسایی عوامل موفقیت در بازاریابی ، همچنان در ایران ما، در خصوص فروش خدمات بیمه ای  با مشکلاتی مواجه هستیم که این امر می تواند ناشی از عدم شناخت عوامل رقابتی باشد.تحقیق حاضر در نظر دارد به این زمینه بپردازد و عوامل رقابتی  مختلف که در وحله اول منجر به شناخت مشکلات موجود در شرکت خود و در نهایت باعث موفقیت در امر فروش خدمات بیمه ای می شود را شناسایی و بررسی نماید. با توجه به بررسی های انجام شده، در این تحقیق از مدل پنج وجهی مایکل پورتر[۱] استفاده می شود.پورتر[۲] برای بررسی محیط رقابتی در یک صنعت ،پنج نیرو معرفی کرده است که عبارتند ازتهدیدرقبای تازه وارد[۳] ، تهدید محصولات یا خدمات جایگزین[۴] ، قدرت چانه زنی خریداران[۵] ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان[۶] ورقابت درمیان شرکت های موجود درصنعت[۷] (دیوید ا آکر ،۱۳۸۶) .ما می توانیم این مدل را با صنعت بیمه تطبیق داده و  در عرصه صنعت بیمه از آن استفاده نماییم .

۱-۲) مسأله پژوهش:

باوجود پیشرفتهای فراوان در تکنولوژی و علم در زمینه های مختلف در جهان، صنعت بیمه در جهان وبویژه در ایران ازرشد قابل ملاحظه ای برخوردارنشده است و لازم است این صنعت با داشتن نیروی انسانی متخصّص و بهره گیری از دانش و تجربه بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.از جمله مسائلی که اینجانب را واداشت تا مبادرت به انجام این تحقیق در صنعت بیمه بنمایم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-تحقیقات به عمل آمده در صنعت بیمه در کشور ایران بسیار محدود  می باشد که لازم است دولت توجه خاصی به صنعت بیمه داشته باشد و رشته های دانشگاهی مرتبط با صنعت بیمه افزایش یابد وبرنامه هایی جهت افزایش اطلاعات عامه مردم از صنعت بیمه و فواید بیمه صورت پذیرد.

۲- استان اصفهان به لحاظ برخورداری از پتانسیل های مناسبی مانند : بیمه گذاران حقیقی وحقوقی، کارخانه های صنعتی وتولیدی ومادر تخصصی( در زمینه فولاد ،پتروشیمی و غیره) ،بخش کشاورزی وسایر موارد پتانسیل بسیار بالایی جهت انجام خدمات بیمه ای دارد   .اما عدم گسترش و توسعه ضریب نفوذ بیمه طی سالهای گذشته با توجه به طرح تحول بیمه ، آزاد سازی تعرفه ها و بوجود آمدن شرکتهای بیمه جدید ،این نگرانی را برای شرکت های بیمه بوجود آورده است که چرا باتوجه به وجود بازارهای بالفعل وبالقوه موجود ،سهم بازاروضریب نفوذ بیمه  هریک از شرکتهای بیمه ای  در استان اصفهان بسیار ناچیز و تامل برانگیز است لذا رقابت یا  داشتن مزیت رقابتی در میان این تعداد شرکت بیمه، امری اجتناب ناپذیر است و شرکت های بیمه باید با اتخاذ استراتژی های مناسب فروش وبرنامه ریزی صحیح ، عوامل تاثیرگذار بر روند فروش و عملکرد شرکتهای خود را بررسی وتحلیل نمایند .

مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

چکیده ۱
مقدمه۲

فصل اوّل: کلیات تحقیق

۱-۱) مسأله پژوهش ۴
۱-۲) ضرورت تحقیق ۵
۱-۳) اهداف تحقیق ۵
۱-۴) فرضیات تحقیق ۶
۱-۵) قلمرو تحقیق ۶
۱-۶) متغیرهای تحقیق ۷
۱-۷) تعریف واژه هاو اصطلاحات ۷
۱-۸) چار چوب پژوهش ۸
۱-۸-۱)مدل ۵ وجهی مایکل پورتر ۱۰
۱-۸-۱-۱)تهدید تازه واردها یا رقبای جدید و بالقوه ۱۰
۱-۸-۱-۲)تهدید محصولات یا خدمات جایگزین ۱۰
۱-۸-۱-۳)قدرت چانه زنی خریداران ۱۱
۱-۸-۱-۴)قدرت چانه زنی تامین کنندگان ۱۱
۱-۸-۱-۵)میزان رقابت میان رقبای فعلی ۱۲
۱-۸-۲)مفهوم رقابت پذیری ۱۲
۱-۸-۳)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی ۱۳
۱-۸-۴)مدل تطبیقی صنعت بیمه با با مدل ۵ وجهی پورتر ۱۳
۱-۸-۴-۱)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه۱۴

فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق

مقدمه ۲۵
۲-۱)پیشینه تحقیق ۲۶
۲-۱-۱)سابقه تحقیق در داخل کشور ۲۶
۲-۱-۲)سابقه تحقیق در خارج از کشور ۲۷
۲-۲)نقش بیمه ۳۰
۲-۳)تاریخچه بیمه ۳۵
۲-۴)سیر تحول بیمه ۳۶
۲-۵)آغاز حرفه بیمه گری ۳۷
۲-۶)تاریخچه بیمه در ایران ۴۰
۲-۷)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران ۴۶
۲-۸)تعریف واژه بیمه ۴۷
۲-۹)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور ۴۸
۲-۱۰)چشم انداز و اهداف کلان بیمه۴۸

فصل سوّم : روش تحقیق

مقدمه ۵۷
۳-۱)روش تحقیق ۵۸
۳-۲)جامعه آماری ۵۹
۳-۳)تعیین حجم نمونه ۵۹
۳-۴)روش نمونه گیری ۶۲
۳-۵)روش گردآوری اطلاعات ۶۳
۳-۶)تعیین روایی پرسشنامه ۶۵
۳-۷)روش تجزیه وتحلیل داده ها۶۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۶۸
۴-۱)بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان ۶۹
۴-۲)تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق۷۴

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۹۵
۵-۱)نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان ۹۵
۵-۲)نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۹۶
۵-۳)پیشنهادها ۱۰۰
۵-۳-۱)پیشنهادها جهت بهبود عملکرد شرکت های بیمه استان اصفهان ۱۰۰
۵-۳-۲)محدودیت های تحقیق ۱۰۱
۵-۳-۳)پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده ۱۰۲
منابع فارسی ۱۰۳
منابع لاتین ۱۰۵
ABSTRACTE 106

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان[/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *