خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۳۲۴کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۱۸| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:امروزه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکل گیری انقلابی به نام «تجارت الکترونیکی» شده است برای موفقیت در دنیای الکترونیکی، اوّلین و مهمترین گام، برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و محرک بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. عوامل متعددی در بکارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که از جمله مهمترین اين عوامل محرک داخلی،محرک خارجی ، موانع داخلی، موانع خارجی و عوامل سازمانی محسوب مي­شوند.هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی  شرکت گلستان می باشد.در این تحقيق متغیر تجارت الکترونیک فرا مرزی به عنوان متغیر وابسته و متغیر های مستقل را ­محرک ­داخلی،  ­محرک­ ­خارجی، موانع ­داخلی ­،موانع ­خارجی ­و­ عوامل ­سازمانی ­در­نظر­گرفته ­شده ­است. جامعه آماري­تحقيق كارشناسان شركت گلستان مي باشد. داده­هاي اين تحقيق به تعداد ۱۳۵ عدد پرسش­نامه كامل از كارشناسان شركت گلستان در شهر تهران جمع­آوري شده است. تحقيق حاضر از لحاظ هدف ، يك تحقيق توسعه اي كاربردي مي باشد و از لحاظ­گردآوري داده ها توصيفي- تحليلي به روش پيمايشي مي باشد و برای تحلیل داده­های حاصل از پرسش­نامه­ها از همبستگي، آنالیز رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. يافته­هاي تحقيق نشان مي­دهد كه متغیرهای محرک داخلی و محرک خارجی و همچنین عوامل سازمانی (رهبری و فرهنگ) باعث ارتقای توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی می شود، همچنین موانع داخلی و خارجی مانع استقرا و گسترش توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی شرکت گلستان می باشد . يافته­هاي تحقيق پيشنهادهايي را براي برنامه­ريزان و تصميم­گيران شرکت گلستان دربر داشته و توصيه­هايي را براي  پژوهش­هاي  آتي  بيان  مي­دارد.

مقدمه

بكارگيري نوآوري هاي فنآوري در زمينه هاي تجاري تأثيرات شگرفي داشته است . بكارگيري نوآوريهاي فن آوري، نوعي تغییر است كه بر فرآيندها و اجزاء سيستم تجاري تأثير مي گذارند و عموماً اثرات مثبتي بر جاي مي گذارند. يكي از نوآوريهاي مذكور بكارگيري ابزارهاي الكترونيكي و بويژه اينترنت درسيستم تجاري است. اين نوآوري و تغییر كه تجارت الكترونيكی نام دارد مزاياي متعددي براي سازمانها به همراه دارد ، به همین دليل كه بسياري از شركتها به بكارگيري آن تمايل دارند .از سو ي ديگر هما ن گونه كه پورتر[۱] مي گويد بكارگيري تجارت الكترونیکی اكنون يك گزینه اختیاری نيست بلكه نوعی اجبار است و شركتها ناگزير از به كارگيري آن هستند . بكارگيري تجارت الكترونيكی تحت تأثير عواملي قرار دارد كه تأثيرات مثبت و يا منفي در بكارگيري EC دارند. با توجه به اهميت و نقش تجارت الکترونیک تاكنون مقالات متعددي در زمينه بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتها انجام شده است به نحوي كه تعداد مقالات و تحقيقات منتشر شده در زمينه به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي بزرگ و متوسط بسيار بيشتر از شركتهاي كوچك است . به دليل اهميت آن نوع سازمانها و مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي در بسياري از كشورها برنامه هاي كمكي آموزشي و مالي و فني متعددي ارائه شده اند . در بكارگيري تجارت الكترونيكي معمولاً شركتهاي بزرگ با موانع مالي و زيرساختي كمتري روبرو هستند در حاليكه شركتهاي متوسط و كوچك عموماً با محدوديت منابع و به ويژه منابع مالي در جهت بكارگيري اين ابزار برخوردارند . پرات در بررسي۴۴۴ شركت دريافت كه عمده اين شركتها تمايلي به تجارت الكترونيكي ندارند به نحوي كه۸۰%   اين شركتها از اينترنت صرفاً براي ارتباطات و گردآوري اطلاعات استفاده مي كردند. همان گونه كه پرات معتقد است عدم تمايل شركتها احتمالاً ناشي از دو عامل است :عدم درك اهميت راهبردي تجارت الكترونيكي و يا مواجهه با موانع قدرتمند در راستاي بكارگيري تجارت الكترونيكي (پرات،۲۰۰۲) [۲].به كارگيري تجارت الكترونيكي نيازمند آماده سازي زيرساختهاي ضروري است . آماده سازي زيرساختهاي ضروري به نوبه خود مستلزم ايجاد تغييرات نرم افزاري و سخت افزاري در سازمان است . از جمله تغييرات نرم افزاري مي توان به تغيير نگرش مديران و كاركنان نسبت به فناوري و تجارت الكترونيكي ، كسب مهارتهاي مديريتي و كاربردي و كارآفرينانه ، ريسك پذيري ، تغيير در فرآيندهاي كاري ، تغيير در ساختار سازماني و … اشاره نمود . تغييرات سخت افزاري شامل مواردي مانند : خريد رايانه و و ايجاد شبكه ، تامين مالي ، و… اشاره نمود . لذا در اين فصل سعي بر آن است تا تعريف مناسبي از مسئله اصلي تحقيق، اهداف، وفرضيات آن ارائه گردد.

۱-۱)بیان مسئله

یکی از بخش­های عمده و کلیدی فعالیت­های اقتصادی جهان، بخش صنعت است. در این بخش نیز همانندسایر بخش­ها سازمان­هایی در اندازه­های بزرگ، متوسط و کوچک فعالیت دارند که در رقابت با همدیگر به دنبال کامیابی خود هستند. در این بخش شرکت­های کوچک سهم زیادی در فعالیت­های صنعتی کشورهای­مختلف جهان دارند که بیشتر به صورت خصوصی فعالیت می کنند. در ایران نیز که به عنوان کشوری در حال­توسعه، در صدد خروج از اتکای به نفت و افزایش صادرات غیر نفتی است، صنعت از اهمیت ویژه­ای­برخوردار می باشد؛ چرا که فعالیت سایر بخش­ها نیز به نوعی وابسته  به این بخش حیاتی است. در بخش­صنعت ایران نیز شرکت های کوچک سهم قابل ملاحظه ای از تولیدات صنعتی رابه خود اختصاص داده اند و­لذا باید مورد توجه ویژه دولت واقع شوند. شرکت های کوچک ایران در حال حاضر با مشکلات زیاد­ساختاری، قانونی، تکنولوژی، مالی و …. مواجه بوده و قادر به تولیدمحصولات­قابل­رقابت­در­بازارهای­جهانی­نیستند­(حسن­قلی­پور­وآقازاده،۱۳۸۴).به نظر می رسد از راهکارهای حل چنین مشکلاتی توسعه تجارت الکترونیک می­باشد. زیرا دو نیروی قدرتمند موثر بر اقتصاد جهانی وتجارت امروزه افزایش نرخ جهانی­سازی و پیشرفت­ها در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات است(لی و همکاران ، ۲۰۰۱)[۳].  جهانی­شدن که از ویژگیهای عمده­ی آن در­اقتصاد جهان تجارتی رو به رشد، آزادسازی مالی، خصوصی­سازی و مقررات­زدایی و تسهیل افزایش سریع و­غیر قابل برگشت در اطلاع رسانی و تکنولوژی­های ارتباطات است، منجربه خلق حرکت­های جدید توسعه­تجاری و بنگاه های تجاری و ظهور شکل تازه ای از رقابت در دنیای تجارت و داد وستدهای بازرگانی­شده است. در همین مقوله، بنگاه­های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه، که سابقاً از­حمایت­های بازارهای محلی برخوردار بوده اند، در حال حاضر مواجه با نوعی رقابت بین المللی بی­رحم­هستند که توسعه اقتصادی و پویایی تکنولوژیکی خود به ویژه تلاش برای دسترسی به منابع مالی، مشاوره­های­تخصصی، اطلاع رسانی، مهارتهای تخصصی، تکنولوژی و بازار را به مخاطره انداخته اند. از سوی دیگر،­فرایند جهانی شدن، تردید نسبت به فرصت­های بالقوه بنگاه­های کوچک و متوسط جهت افزایش­فعالیت­های رقابتی و کسب منافع واقعی ناشی از اقتصاد مبتنی بر دانش و تخصص راگسترش داده است.­بنابراین، توسعه یک راهبرد کارآمد، جامع و یکپارچه که به بنگاه­های اقتصادی کوچک و متوسط در خصوص­گسترش،بهبود­ وایفای­نقشی­ویژه و منحصر به فرد در زمینه اشتغال­زایی، فقرزدایی­وتوسعه­اقتصادی-اجتماعی،کمک­هایموثری­ارائه­نماید،ضرورتی­انکار­ناپذیر­محسوب­میشود.(طلوعی ،۱۳۸۰) تجارت الکترونیک در حال گسترش جهانی و نفوذ در تمام صنایع می باشد. این پدیده در اثر گسترش استفاده­از اینترنت، رایج و فراگیر شده است(الهی و همکاران، ۱۳۸۷). آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه­سال ۲۰۰۴ بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیک و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این­پدیده­در­بین­بنگاههای­کوچک­و­متوسط­به­کندی­اتفاق­می­افتد­(فتحی،۱۳۸۵.(با توجه به نقش و اهمیت تجارت الکترونیک، مدتی است که در کشور ما نیز توجه ویژه ای به توسعه تجارت الکترونیک مبذول شده است که از آن جمله میتوان به ایجاد دفتر توسعه تجارت الکترونیک در وزارت بازرگانی و برگزاری کنفرانسهای متعدد ملی و بین المللی در این زمینه اشاره کرد. در این راستا شناسایی عوامل­مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک، می تواند یکی از گامهای اولیه و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک در ایران باشد.­بنابراین با توجه به نقش و اهمیت تجارت الکترونیک، بنگاههای کوچک و متوسط و مناطق آزاد در توسعه اقتصادی ایران، هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر  توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی می باشد،که  ممکن است بتواند نتایج حاصل از آن علاوه بر بنگاههای مستقر در این منطقه،­الگویی برای دیگر مناطق آزاد ایران و حتی سایر کشور های در حال توسعه باشد تا بتوانند استراتژی­هایی­برای تشویق توسعه تجارت الکترونیک در راستای ارتقاء رشد اقتصادیشان بیابند. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکت های فعال در محیط­های رقابتی ویژه، با شدت بیشتری نوآوریهای­مربوط به فن آوری اطلاعات را بکار می گیرند(یاپ ،۱۹۹۰؛تانگ ،۱۹۹۹) و حتی تمایل بیشتری به پذیرش­اینترنت دارند(چاپل و فاینت ،۲۰۰۰)[۴]. یک جنبه از محیط رقابتی که پژوهشگران در ارتباط به تصمیم برای­پذیرش نوآوری مورد توجه قرار دادند، شدت رقابتی است که شرکت با آن مواجه می شود. به طور کلی باور بر­این است که رقابت احتمال پذیرش یک نوآوری را افزایش می دهد (تانگ، ۱۹۹۹)[۵]. در مورد تاثیر ویژگی­های سازمانی شرکت ها بر توسعه تجارت الکترونیک می توان به تاثیر سطح بین المللی کردن شرکت ها(آرنات و بریج واتر ،۲۰۰۲؛کولا و تتاگلو ،۲۰۰۳)[۶] و میزان تمرکززدایی(گراور و گوسلار­،۱۹۹۳) اشاره کرد. گرایش استراتژیک شرکت­ها نیز می­تواند نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک ایفا­کند(ریموند ،۲۰۰۱)[۷]. بدیهی است که شرکت­های با میزان نوآوری بیشتر تمایل بیشتری خواهند داشت تا فن­آوری­های نوینی را بسط و توسعه دهند که به آنها اجازه دهد تا محصولات، فرآیندها و روش­های نوین را­ قبل از رقبای خود طراحی کنند(شاو ،۲۰۰۰). تحقیقات نشان داده است که مدیران شرکت هایی که دارای­آموزشهای مرتبط با فن آوری اطلاعات هستند، نقش کلیدی در پذیرش این فن آوری دارند(فیچمن و کمر­،۱۹۹۷)[۸]. همچنین میزان استقبال عمومی از فن آوری اطلاعات، از جنبه­هایی است که اثرات قابل ملاحظه­ای­در تصمیم­گیری برای پذیرش تجارت الکترونیک دارد(برتشک و فرایگز ،۲۰۰۲).چنانچه پژوهش­های مذکور نشان می دهند، عوامل محرک های خارجی، ویژگی­های سازمان، محرک های داخلی،­میزان نوآوری، ویژگی­های مدیران و فن آوری اطلاعات، در توسعه و پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران بنگاه­های اقتصادی تاثیرگذار بوده­اند. در این پژوهش نیز پژوهشگر به دنبال این موضوع است که عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی در شرکت گلستان بررسی نمایید، و راهکارهای برای تسهیل تجارت الکترونیک فرا مرزی در شرکت گلستان ارائه نماید.

توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک فرا مرزی

فصل اول: کلیات طرح تحقیق.۱

مقدمه. ۱

۱-۱)بیان مسئله. ۲

۲-۱) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵

۳-۱) اهداف تحقیق. ۵

۴-۱)  مدل مفهومی تحقیق. ۶

۵-۱) فرضیه های تحقیق. ۷

۶-۱) روش تحقیق. ۷

۶-۱-۱ ) قلمرو تحقیق. ۷

۶-۱-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۷

۶-۱-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۷

۷-۱ ) محدودیتهای تحقیق. ۸

۸-۱)جامعه و نمونه آماری.. ۸

۹-۱) روش نمونه گیری.. ۸

۱۰-۱) ابزار گردآوری داده ها ۸

۱۱-۱) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۹

۱۲-۱) تعریف واژگان.۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.۱۱

مقدمه. ۱۲

۱ – ۲ ) تاریخچه تجارت الکترونیک… ۱۳

۱-۱-۲) روند پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک… ۱۴

۲-۲) تعاریف تجارت الکترونیک… ۱۶

۳-۲) مدلهای تجارت الکترونیک… ۱۶

۱-۳-۲ )مدل مصرف کننده– مصرف کننده : ۱۷

۲-۳-۲) مدل تجارت– مصرف کننده : ۱۷

۳-۳-۲) مدل تجارت- تجارت : ۱۸

۴-۳-۲) مدل مصرف کننده- تجارت : ۱۸

۴-۲) مزایای تجارت الکترونیک… ۱۸

۵-۲)عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک… ۲۰

۶-۲) محرکها و موانع تجارت الکترونیکی.. ۲۰

۷-۲) چارچوب موفقیت تجارت الکترونیک… ۲۲

۸-۲) تشریح عوامل کلیدی.. ۲۴

۱-۸-۲)محرک داخلی.. ۲۴

۱-۱-۸-۲)رهبری هزینه. ۲۴

۲-۱-۸-۲)شهرت.. ۲۵

۳-۱-۸-۲)بازار. ۲۵

۴-۱-۸-۲)ورود به کسب و کار. ۲۶

۲-۸-۲)موانع داخلی.. ۲۶

۱-۲-۸-۲) مالی (سرمایه گذاری) ۲۶

۲-۲-۸-۲) ریسک… ۲۷

۳-۲-۸-۲) تخصص…. ۲۸

۳-۸-۲) محرک خارجی.. ۲۸

۱-۳-۸-۲)قیمت محصول. ۲۸

۲-۳-۸-۲) صرفه جویی زمان. ۲۹

۳-۳-۸-۲) تسهیل وآسودگی.. ۲۹

۴-۳-۸-۲) ارتباطات خارجی.. ۳۰

۴-۸-۲)موانع خارجی.. ۳۰

۱-۴-۸-۲) مخارج مشتری.. ۳۰

۲-۴-۸-۲) زمان تحویل. ۳۱

۳-۴-۸-۲) ریسک معامله. ۳۱

۴-۴-۸-۲)دسترسی.. ۳۲

۵-۸-۲)تشریح عوامل سازمانی.. ۳۳

۱-۵-۸-۲) جنبه های از رهبری سازمانی – نقش مدیریت عالی سازمان. ۳۳

۹-۲) تجارت الکترونیک در ایران. ۳۴

۱۰-۲) فعالیتهای انجام شده توسط وزارت بازرگانی.. ۳۶

۱۱-۲) بعضی پروژه های انجام شده در استقرار تجارت الکترونیک… ۳۷

۱۲–  ۲ ) تاریخچه شرکت گلستان. ۴۱

۱-۱۲-۲) فلسفه وجودی شرکت گلستان : ۴۱

۲-۱۲-۲)چشم انداز و مدیریت : ۴۲

۳-۱۲-۲)مدیریت منابع انسانی.. ۴۳

۴-۱۲-۲)محصولات : ۴۴

۵-۱۲-۲) توانمندهای شرکت گلستان.۴۴

فصل سوم: روش تحقیق.۴۶

مقدمه. ۴۷

۳ –  ۱ ) روش تحقیق. ۴۷

۳-۱-۱) نوع تحقیق از نظر هدف.. ۴۷

۳-۲-۱) نوع تحقیق از نظر گردآوری داده ها ۴۷

۳-۲) روشهاي جمع آوري اطلاعات.. ۴۷

۳-۳) تدوین پرسشنامه. ۴۸

۳ – ۴ ) روايي و پايايي پرسشنامه. ۴۹

۳ – ۴ – ۱ ) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. ۴۹

۳ – ۴ – ۲ ) تعيين روايي (اعتبار)  پرسشنامه. ۵۰

۳ – ۵ ) قلمرو تحقيق. ۵۱

۳ – ۵ – ۱ ) قلمرو مكاني تحقيق. ۵۱

۳ – ۵ – ۲ ) قلمرو زماني تحقيق. ۵۱

۳ – ۶ ) جامعه و نمونه آماري.. ۵۱

۳ – ۶ – ۱ ) جامعة آماري.. ۵۱

۳ – ۶ – ۲ ) نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه. ۵۱

۳ – ۶ – ۳ ) روش نمونه گيري.. ۵۲

۳ – ۷ ) متغيرهاي تحقيق. ۵۲

۳ – ۸ ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۵۲

۳ –  ۸ – ۱ ) همبستگی.. ۵۳

۳ –  ۸ – ۲ ) رگرسيون خطي.. ۵۳

۳ –  ۸ – ۲ – ۱ ) تعيين فرضيات آزمون. ۵۳

۳ –  ۸ – ۲ – ۲ ) محاسبه آماره آزمون. ۵۴

۳ –  ۸ – ۲ – ۳ ) تعيين مقادير بحراني.. ۵۵

۳ –  ۸ – ۲ – ۴ ) تصميم گيري.. ۵۵

۳ –  ۹ – ۲ ) تحلیل عاملی.. ۵۵

۳-۹-۲-۱)بنیانهای اولیه تحلیل عاملی: ۵۶

۳-۱۰-۲-۲)درك مفهومي تحليل عاملي و كاربرد آن. ۵۷

۳-۹-۲-۳) مراحل اجرای تحلیل عاملی: ۵۸

۳-۹-۲-۴) معیار تعیین سطح معنی داری بارهای عاملی: ۶۶

۳ – ۱۰ ) مراحل انجام تحقيق.۶۶

فصل چهارم: یافته­های تحقیق.۶۸

۴ –  ۱ ) مقدمه. ۶۹

۴ –  ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق. ۷۰

۴ –  ۲ – ۱ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسيت.. ۷۰

۴ –  ۲ – ۲ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرگروه سنی.. ۷۱

۴ –  ۲ – ۳ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. ۷۲

۴–  ۲ – ۴ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کاری.. ۷۲

۴ –  ۳ ) تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق. ۷۳

۴ –  ۳ – ۱ ) بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی.. ۷۳

۴ –  ۳ –  ۲ ) بررسی فرضیه اول تحقیق. ۷۶

۴ –  ۳–  ۲– ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین  دو متغیر محرک داخلی و توسعه تجارت الکترونیک۷۶

۴ –  ۳ –  ۳ ) بررسی فرضیه دوم تحقیق. ۷۸

۴-۳-۳-۱) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین  دو متغیر موانع داخلی و توسعه تجارت الکترونیک… ۷۸

۴ –  ۳ –  ۴ ) بررسی فرضیه سوم تحقیق. ۸۰

۴ – ۳ – ۴–۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین  دو متغیر محرک خارجی و توسعه تجارت الکترونیک… ۸۰

۴ –  ۳ –  ۵ ) بررسی فرضیه چهارم تحقیق. ۸۲

۴– ۳– ۵ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین  دو متغیر موانع خارجی و توسعه تجارت الکترونیک… ۸۲

۴ –  ۳ –  ۶ ) بررسی فرضیه پنجم تحقیق. ۸۴

۴ – ۳ – ۶ –۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین  دو متغیر رهبری سازمانی و توسعه تجارت الکترونیک… ۸۴

۴ –  ۳ –  ۷ ) بررسی فرضیه ششم تحقیق. ۸۶

۴ – ۳ – ۷ – ۱) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین  دو متغیر فرهنگ سازمانی و توسعه تجارت الکترونیک… ۸۶

۴-۴) نتايج تحليل عاملي اكتشافي حوزه هاي تحقيق. ۸۸

۴-۴-۱) جدول اشتراكات اوليه و نهايي.. ۸۹

۴–  ۵ ) نتیجه­گیری..۹۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات..۹۵

۵ –  ۱ ) مقدمه. ۹۶

۵ –  ۲ ) محدوده زمانی و مکانی تحقیق. ۹۷

۵ –  ۳ ) یافته­های پژوهش و تحلیل نتایج.. ۹۸

۵ –  ۳ – ۱ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول. ۹۸

۵ –  ۳ –۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم. ۹۹

۵ –  ۳ –۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم. ۱۰۰

۵ –  ۳ – ۴ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم. ۱۰۱

۵ –  ۳ – ۵ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم. ۱۰۲

۵ –  ۳ –۶ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم. ۱۰۳

۵ –  ۴ ) پیشنهادات تحقیق. ۱۰۴

۵ –  ۵ ) پيشنهادهاي آتي پژوهشي.. ۱۰۷

منابع. ۱۰۸

منابع فارسی.. ۱۰۹

منابع لاتین.. ۱۱۱

پیوست.. ۱۱۴

پرسشنامه. ۱۱۵

 

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

Write a Research Proposal

آموزش تدوین طرح نامه (پروپوزال) برای پژوهش های کمی و کیفی

طرح نامه (پروپوزال) تحقیقاتی جامع به عنوان اولین گام اصلی و ضروری در تمامی پژوهش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 5 = 4