دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر سیستماتیک و اثربخشی مدیریت آموزش وپرورش

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۳۲۴کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۱۵| قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تفکر سیستماتیک و اثربخشی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مانه وسملقان در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران اداره آموزش وپرورش شهرستان مانه وسملقان که ۲۰۰ نفر بوده اند تشکیل داده اند . حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۱۲۸ نفر برآورد و به  شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی وضعیت تفکر سیستماتیک  و پرسشنامه استاندارد اثربخشی می باشد که روائی محتوای آنها به تایید رسیده است و پایائی با روش آلفای کرونباخ بترتیب  ۸۳%  و ۹۸%  است . جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده شده است و به کمک داده ها از طریق نرم افزار۱۸ spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گزفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین تفکر سیستماتیک و اثربخشی مدیریت آموزش وپرورش رابطه معنادار وجود دارد و از طرف دیگر بین تمامی ابعاد تفکر سیستماتیک ( علم کنترل ،نگرش ذهنی ،ارتباطات ، تکنولوژی ،برنامه ریزی ،جهان بینی ،اهمیت زمان و مهارت ) با اثربخشی مدیریت سازمان آموزش وپرورش رابطه معناداری وجود دارد( P<50.0   ). در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر سیستماتیک و اثربخشی مدیریت آموزش وپرورش ارائه شده است.

۱-۱) مقدمه

با توجه به شرایط فعلی جهان و پیشرفت چشم­گیر تکنولوژی­های مختلف به خصوص تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ممکن است چنین تصور شود که تعلیم و تربیت صرفاً می‌بایست بطور خاص بر بکارگیری و تربیت کاربران برای استفاده مناسب از این تکنولوژی تمرکز کند اما صرف در اختیار داشتن و استفاده از این تکنولوژی در دنیای تعلیم و تربیت، راهگشای انسان امروز و آینده نخواهد بود. در دنیای فعلی، موضوع اساسی، تربیت انسانهایی است که خوب بیاندیشند. امروزه فراگیران برای روبرو شدن با تحولات شگفت‌انگیز قرن بیست‌و یکم باید به طور فزاینده‌ای مهارت‌های تفکر را برای تصمیم‌گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه کسب کنند. بسیاری از صاحبنظران مانند انیس، پول و لیپمن  بر این باورند که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسانهای متفکر باشد. (شعبانی، ۱۳۸۲: ۸۹) متفکران منتقد اهل مباحثه و پر سر و صدا هستند . آنان در واقع ماشین جامعه را به حرکت در می آورند و به سختی می توانند بین خطوط کاوشگری و خطر کردن گام بردارند  پول معتقد است که تربیت انسان­های صاحب‌ اندیشه و ذهن کاوشگر، باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و تربیت باشد. در عصری که کتاب‌های درسی به سرعت کهنه می‌شوند و نوآوری دائماً تجربه می‌شود، اهداف نهایی و کلی تعلیم و تربیت ناگزیر باید تغییر یابد، به عبارت دیگر روش­های سنتی تدریس و یادگیری یعنی جایگاه منفعل فراگیران در محیط آموزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطلاعات، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده نخواهد بود و برای تربیت صحیح فراگیران نیاز است تا آنها آزادانه، خلاقانه و نقادانه و به طور علمی بیاندیشند و برنامه‌های مدارس ومرکز آموزشی باید نظم فکری را به فراگیران منتقل نمایند و چنان سازماندهی شوند که آنها را به جای ذخیره‌سازی حقایق علمی، درگیر مسأله نمایند دام و وولمن[۱] معتقدند که شهروندی در دنیای جدید شایستگی‌های دیگری به جز توانایی‌های قبلی و سنتی را طلب می‌کند، اکنون از افراد انتظار نداریم که محل و مکان زندگی خودشان را بشناسند بلکه انتظار داریم موقعیت خودشان را در اجتماع تعریف و مشخص نمایند. توماس معتقد است که رشد توانایی اندیشیدن و حل مسائل  مهمتر از تربیت فنی و حرفه­ای فراگیران است.در جامعه‌ای که سیستم تعلیم و تربیت آن بدون بحث و انتقاد، امور را می‌پذیرد و بدون تفکر آنها را منعکس می‌کند، خطر پدید آمدن انسانهای فاقد توان و نیروی تفکر در جامعه زیاد می‌باشد . [۲] (فتحی‌آذر، ۱۳۸۲ : ۸۲)و لذا ( هالپرن[۳]،۱۹۹۸ : ۴۵۵ )معتقد است هدف تعلیم و تربیت برای شهروند مردم سالار، پرورش تفکرسیستماتیک است.

۱-۲) بیان مسئله

مطابق دیدگاه سیستمی، کشور یک سیستم است واین سیستم نیازمند مدیریت است وشرط اصلی مدیریت این سیستم،آن است که مدیران،با گذر از جزیی نگری،اجزا را در ارتباط متقابل با یکدیگر ببیند وسعی در هدایت رهبری آن با دیدی جامع بکند.(اسدی،۱۳۷۹ : ۷ ).طبق تعریف سیستم  ،عبارتست از مجموعه ای از عناصر که بر روی یکدیگر تعامل دارند.مشکل از جایی شروع می شود که ما سیستم را به عوامل اول تجزیه می کنیم و با تمرکز بر جزییات در پی حل مشکل سیستم بر می آییم غافل از این نکته ، که سیستم تجزیه شده فقط مجموعه ای از عناصر تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا می باشد دارا نیست . اینجاست که لزوم نگاه کل گرایانه به سیستم مشخص می شود . تفکر سیستمی یک نگاه کل گرایانه دارد مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک روابط علت و معلولی ما بین پدیده های اطراف ما می باشد به کمک این تفکر درک بسیاری از وقایع اطراف ساده تر و آگاهانه تر می شود.هنر تفکر سیستمی از آن است که ما را قادر می سازد تا از میان انبوه پیچیدگی ها به ساختار های اصلی مسایل دست یابیم و قوانین حرکت آن را بشناسیم تفکر سیستمی به معنی چشم پوشی از پیچیدگی ها نیست بلکه بر عکس به معنی چگونگی سازماندهی آن است که با این دیدگاه و تفکر سیستمی می توانددراثربخشی مدیریت تحول خوبی در سازمان ایجاد کند . تفکر سیستمی نیازمند به تغییر یکی از ویژگی های خاص مدیریت است بحث تغییر در مباحث مدیریت مطلب تازه ای نیست بلکه انچه جدید است درک و شناخت پیچیدگی تغییر و اجتناب ناپذیری آن است. (ساکی، ۱۳۷۹، :۱۷ )تفکر سیستمی بر عملکرد فردی و سازمانی است از طرف دیگر مطالعات متعددی که صورت گرفته نشان می دهد که که یک عامل مهم و موثر دیگر در موفقیت سازمانها ،پیاده سازی مدیریت اثربخش است به طوری که استقرار این روش در سازمان باعث بهبود کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی می شود اما این متغیر تفکر سیستمی چگونه می تواند بر مدیریت اثربخش تاثیر بگذارد. هرچه مرزها را بزرگتر بگیریم سیستمی تر فکر کرده  ایم اما نباید فراموش کنیم که گاهی بزرگتر کردن مرزها به این معنی است که مسئله به حدی دشوار می شود که عملا از حل آن ناتوان می شویم. هنر یک متفکر سیستمی آن است که مرزها را در حدی تعریف کند که نه آنقدر کوچک باشند که نگرش غیر سیستمی حاکم شود و نه آنقدر بزرگ که امکان ارایه راه حل وجود نداشته باشد .تفکر سیستمی، چارچوب روش‌شناختی جهت تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک سیستم را فراهم می‌آورد (شکویی، ۱۳۷۸: ۴۹)

در اهداف تفکر سیستماتیک متغییر هایی بیان شده که مختصرا توضیح داده می شود  هدف استفاده از علم کنترل و ارتباطات علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مفهومی، نیازهای عملیاتی سیستم را نیز برآورده می سازد، در واقع می توان این علم را به مثابه یکی از شاخه های کلی نظریه عمومی سیستم ها در نظر گرفت.( علی رضاییان :۱۳۸۳) هدف از داشتن نگرش ذهنی صحیح لازم این است میانگین درستی یا نادرستی باورهای انسانی را بدانیم (طوسی،۱۳۷۱ : ۱۱۶) هدف از جهان بینی تجزیه عناصر هر پدیده و تحلیل ویژگی‌های ‌آن‌ها در کلیت و یکپارچگی سیستم و بررسی روابط پایدارشان با یکدیگر و با کل سیستم مورد نظر است نه جدای از کل پدیده‌ها و به‌طور انتزاعی. (گلابی، سیاوش ، ۱۳۶۹ : ۱۸۹٫) هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به موفقیت های سازمانی است ( ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر ، ۱۳۷۵  :  ۱۲۱) هدف از زمان در نگرش سیستمی وتفکر سیستمی نگرش پو یا است و سیستمها به صورت باز هستند و نو شدن به طور مداوم وجود دارد و در این شیو ه تفکر زمان امری است بازنگشتنی و غیر قابل تکرار.(ژوئل دوروسنی[۴] ،۱۹۹۱: ۴۰و۴۱). هدف از مهارت های مدیریتی به مهارت هایی است  که به وسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت در آوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزا به  سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد .(علاقه بند،۱۳۸۶ : ۲۵ ),  نظریه عمومی سیستم­ها، به عنوان یک رویکرد فلسفی وروانشناختی، تاثیرات عمیق و پایداری را در نحوه نگرش انسان معاصر نسبت به جهان و امکان تغیرآن ایجاد نموده است.(مهدی زاده و همکاران ، ۱۳۸۵ : ۴۴ )نگرش سیستمی، چارچوب روش شناختی جهت تحقق وبررسی ساخت و کارکرد یک سیستم را فراهم می­آورد(شکویی،۴۹:۱۳۷۸)رویکردی که گرایش به برنامه­ریزی راهبردی  را ایجاب می کند که در آن روند برنامه ریزی برپایه شناخت­های معتبر و امکانات واقعی استوار بوده و اقدامات اجرایی به صورت مرحله­ای به همراه اصلاح و بازنگری خواهد بود.لذا می­توان برای مدیران آموزشی به وظایف  متعددی از جمله ایجاد انگیزه در کارکنان محیط آموزشی به منظور بالارفتن اثر بخشی عملکرد آنان،ارزشیابی واقع بینانه و منصفانه فعالیت کارکنان،برقراری ارتباط مؤثر اشاره کرد. در مورد اثربخشی تعاریف مختلفی ارائه شده است:میرکمالی اثربخشی را میزان تحقق اهداف بیان می­کند مهارت انسانی مهمترین مهارت برای مدیران است. درصورتی که مدیری واجد این مهارت باشد،خواهد توانست ضمن ایجاد محیط تفاهم و همکاری  بین  زیر دستان وقبول عقاید آنها،محیطی سرشار از پذیرش و امنیت ایجاد کند. آنچه که قابل ذکر است در نظر گرفتن تغییر و تحولات مدیریت و تکامل  آن می باشد که از بخشی به سیستمی در سطح جهان رسیده است چنین مدیری آنچنان نسبت به نیازها وانگیزه های افراد خود حساس است که می تواند واکنش های احتمالی افراد را در مقابل تصمیمات خود  ونتایج آنها تشخیص دهد و به طور عمل نماید که احساسات دیگران در آن  رعایت شده باشد.(اقتداری،۳:۱۳۶۹) اگر برای سازمان مدل عقلانی قائل شویم، می توانیم اثر بخشی سازمانی را توانایی سازمان برای دستیابی به هدف های آن تعریف کنیم و اگر سازمان را سیستمی اجتماعی تلقی کنیم، اثر بخشی را برحسب قابلیت سازگاری سازمان با شرایط محیطی تعریف می کنیم. او می افزاید: در کتاب های سازمان و مدیریت غالباً گفته می شود اثر بخشی هنگامی تحقق می­یابد که سازمان به نتایج مطلوب خود نایل آید (علاقه  بند ،۶ ۱۳۸ : ۱۵۹ ).در این تحقیق پژوهشگر بدنبال این است که آیا بین تفکر سیستماتیک و اثر بخشی مدیریت آموزش وپرورش  رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر سیستماتیک و اثربخشی مدیریت آموزش وپرورش

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه ۳
۱-۲)بیان مسئله ۴
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴)اهدف تحقیق ۸
۱-۴-۱)هدف اصلی ۸
۱-۴-۲)اهداف فرعی ۸
۱-۵) فرضیات تحقیق ۹
۱-۵-۱)فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲)فرضیه های فرعی ۹
۱-۶)تعریف نظری و عملیاتی ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱)مقدمه ۱۵
۲- ۲-۱)تفکر از دیدگاه های مختلف ۱۵
۲-۲-۲)ویژگی های ذهنی متفکر ۱۵
۲-۳ ) سیستم ۱۷
۲-۳-۱ )مروری بر ظهور جریان سیستمی ۱۷
۲-۳-۲) مشترکات سیستم ۱۹
۲-۳-۳)ویژگی سیستم ۲۰
۲-۳-۴)سیستم ذهنی وعینی ۲۱
۲-۳- ۵)مسایل مفهومی تئوری سیستم ۲۲
۲-۳-۶ )نکات بارز سیستمهای حقیقی ۲۳
۲-۳-۷)اهداف سیستم ۲۴
۲-۴-۱)تفکرسیستمی ۲۶
۲-۴-۲ )رابطه نگرش سیستمی با نگرش های پیشین ۲۸
۲-۴-۳)اهمیت نگرش سیستمی ۳۰
۲-۴-۸) مولفه های تفکر سیستمی ۳۷
۲-۴-۸-۱)کنترل ۳۷
۲-۴-۸-۲ ) نگرش ذهنی ۳۷
۲-۴-۸-۳)ارتباطات ۳۸
۲-۴-۸-۴)تکنولوژی ۳۹
۲-۴-۸-۵)برنامه ریزی ۳۹
۲-۴-۸-۶) جهان بینی ۴۰
۲-۴-۸-۷)اهمیت زمان ۴۲
۲-۴-۸-۸)مهارت ۴۳
۲-۴-۹)مقایسه بین رشد تفکر سیستمی و رواج مدهای مدیریت ۴۴
۲-۴-۱۰)قوانین تفکر سیستمی ۴۴
۲-۴-۱۱)مقایسه تفکر سیستمی و تفکر مکانیسمی ۴۵
۲-۵)اثربخشی ۴۷
۲-۵-۱)تعریف اثربخشی ۴۸
۲-۵-۲) مد ل های اثر بخشی سازمانی ۴۹
۲-۵-۳) ادغام معیار های اثربخش ۵۴
۲-۵-۴) اثربخش در مدیریت آموزش وپرورش ۵۵
۲-۵-۵)ارتباطات واثربخشی ۵۷
۲-۵-۶) تکنولوژی واثربخشی ۵۹
۲-۶)پیشینه تحقیق ۶۰
۲-۶-۱) پیشینه داخلی ۶۰
۲-۶-۲) پیشینه خارجی ۶۲
۲-۷)مدل مفهومی تحقیق ۶۴

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱) روش تحقیق ۶۶
۳-۲)جامعه آماری ۶۶
۳-۳) نمونه ونمونه گیری ۶۶
۳-۴ ) معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۶
۳-۵ )روایی ۶۷
۳-۶ ) پایایی ۶۷
۳- ۷ ) روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۸

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها ویافته ها

۴-۱)مقدمه ۷۵
۴-۲)توصیف داده ها ۷۵
۴-۳)بررسی فرضیه ها ۷۷

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهاد

۵-۱ ) مقدمه ۸۶
۵-۲)امار توصیفی ۸۶
۵-۳امار استنباطی ۸۷
۵-۳-۱)فرضیه اصلی ۸۷
۵-۳-۲) فرضیه فرعی ۸۷
۵-۴)نتیجه گیری ۹۵
۵-۵) محدودیت پژوهش ۹۶
۵-۶)پیشنهادات بر اساس فرضیات ۹۷
۵- ۷) پیشنهادبه سایر محققین ۱۰۰
منابع ۱۰۸

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *