دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۶۵۲ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۶| قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:دگرگونی های پرشتاب جهان امروز، شرایط و چالش های نوینی را فرا روی آموزش عالی قرار داده است. برای رویارویی با این شرایط و چالش ها، توسعه قابلیت های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. دانشگاهها مجبورند به سمت کارآفرینی حرکت کنند و دانشگاه به عنوان غنی ترین مرکز علمی پژوهشی در تولید دانش وفناوری، همواره نقش کلیدی وحیاتی در تحولات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی محیط پیرامون خود داشته اند. کارآفرینی دانشگاهی عبارت از ایجاد زمینه برای توسعه نوآوری و خلاقیت در نظام دانشگاهی، تجاری کردن دانش، استفاده از نتایج پژوهش های دانشگاهی و نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری  می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است و  از نظر کنترل متغییرها از نوع غیر تجربی به صورت همبستگی می باشد. نمونه آماری مورد بررسی عبارت است از تعداد  ۱۹۶ نفر از مجموعه کارکنان و اساتید دارای تحصیلات دانشگاهی در مراکز آموزش عالی شهر بجنورد که به صورت تصادفی  انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها  پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز در رابطه با ساختار سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته دانشگاه کارآفرین که روایی محتوا قبلا مورد تایید متخصصان و صاحبنظران قرار گرفته است، و پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ ۰.۸۵ است. یافته ها از جمع آوری  توسط نرم افزار spss ثبت رایانه و در دو بخش آمار توصیفی  و استنباطی تنظیم شده است. با انجام آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی سطح معناداری آزمون(۰۰/۰= ) در سطح ۰.۰۵= α (در آزمون دو دامنه )کوچکتر از ۰.۰۵ است . فرضیه این تحقیق مورد تایید قرارگرفته است .یعنی بین متغیر های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد .بنابر این با توجه اینکه دانشگاههای کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی وتوسعه فناوری ایفاء  می کنند.و در عصر حاضر شاهد تحولات عظیمی در نظامهای دانشگاهی به منظور همسویی هرچه فزونتر آنها، با فرآیند توسعه اقتصادی بومی، منطقه ای و بین المللی می باشیم در این راستا ضرورت توجه به تغییر ساختار مراکز آموزش عالی ضروری بنظر می رسد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارائه شده است.

مقدمه :

فرایند تغییر زندگی بشر از دوران غار نشینی تاکنون تحت تاثیر عامل تغییر بوده است. در میان این عوامل تغییر به عامل انسانی توجه خاصی شده است.کارآفرینان نقش برتر و برجسته ای را در عامل انسانی ایفا می کنند. و از جایگاه والایی برخوردارند. امروزه کارآفرینان را موتور توسعه اقتصادی می دانند. تلاش برای تشویق محیط به معرفی تعداد بیشتری از کارآفرینان و ظهور استعدادهای کارآفرینان از جمله مسائلی است که خیلی به آن توجه شده است. لذا تغییر و تحولات در دهه اخیر و افزایش روز افزون رقابت، پیچیدگی و پویایی و عدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده  تا سازمان­های بزرگ نتوانند با شرکت­های کوچک که از انعطاف پذیری سرعت و نوآوری بالایی برخوردارند رقابت کنند. به همین خاطر در چنین شرایطی حیات و بقای سازمانهای بزرگ در گرو تحول اساسی و شرایطی است که افراد خلاق و کارآفرین را هر چه بیشتر در کشور پرورش  دهند .چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آیند. در اهمیت کارآفرینی همین بس که در طول بیست سال (۱۹۸۰- ۱۹۶۰ ) در یکی از کشور های جهان (هند ) تا پانصد موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده و حتی شرکت­های بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند. این در حالی است که در دهه های اخیر در ایران حتی یک موسسه کارآفرینی نداشته ایم.آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعه ما بیش از پیش احساس می شود. پرداختن به این مقوله یعنی کارآفرینی است، زیرا مسلما کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنین شرایطی منابع را برای ایجاد رشد و توسعه در زمینه های تولید ، خدمات و منابع انسانی فراهم کرده و با نوآوری بر توسعه دامنه محصولات و خدمات خود بیفزایند. در وضعیت فعلی اقتصاد جهانی تنها کشورهایی از ابعاد مختلف جهانی شدن تاثیر و تاثر می پذیرند که بتوانند کالاها و خدماتی نو و مطابق نیاز مشتری عرضه نمایند. یکی از عوامل اصلی این امر کارآفرینی سازمانی است بدین صورت که در این کشورها تک تک افراد سازمان خودشان را در قبال اهداف سازمان متعهد می دانند و برای همین امر نیز حداکثر استعداد خودشان را برای پیشرفت و بقای سازمان بکار می گیرد . از جمله مواردی که در این شرکتها و در این سازمانها چنین زمینه ای را بوجود آورده است. فضای حاکم بر سازمانهاست که کارکنان در آن با حداکثر تعهد به کار خود ادامه می دهند. و آنچه که می­تواند بیشترین تاثیر را در ایجاد این فضا داشته باشد، ساختار سازمانی است که با مثابه کالبد اصلی این سازمان­ها عمل می­نماید. لذا در این مقوله شناسایی تاثیراتی که ساختار سازمانی در ایجاد فضای کارآفرینی می تواند داشته باشد . از مسائل مهمی است که در کشور ما باید به آن پرداخته شود تا زمینه های مساعد برای کارآفرینی سازمانی در سازمان­ها بوجود آید .همانطور که گفته شد، کارآفرینی سازمانی و به تبع آن سازمان­های کارآفرین از مهمترین عوامل  پیشرفت کشور های امروزی محسوب می­شوند. با توجه به نیاز فعلی کشور برای پیشرفت و توسعه و نیز رسیدن به جایگاه واقعی کارآفرینی سازمانی می تواند کشور را در رسیدن به این این امر یاری رساند. لذا شناسایی ابعاد ساختاری مناسب برای کارآفرینی سازمانی می تواند در راستای تحقق اهداف مورد نظر باشد.

تعریف و بیان مساله تحقیق:

همزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمانها را متأثر ساخته و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز به شدت متحول و دگرگون شده است.تولید نظریه ها و دانش مدیریت و تلفیق و ترکیب آن با نیازهای بومی سازمان های کشور از یک سو و فراهم سازی فرصت های آموزشی اثربخش برای یادگیری و تسلط بر دانش و مهارت های نوین مدیریت از سوی دیگر، دو رسالت بنیادین موسسات و مراکز مذکور است. سازمانها برای رسیدن به هدف های خود در محیط پیچیده، رقابتی، پویا و نامطمئن احتیاج مبرمی به نوآوری های تکنولوژیکی و سازمانی دارند که از طرِق استراتژی های مختلف قابل حصول است.( حسن مرادی، ۱۳۸۵ : ۵۹)سازمان­ها برای محیطی که کارآفرینی را ترغیب و استعدادهای افراد را در این سو متبلورکند اهمیت قابل ملاحظه ای قائل شده اند. یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت توان کارآفرینی در سازمان ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می باشد. کارآفرینی سازمانی نیز فرایندی است که برای بقاء باید تشویق، تمجید، مورد حمایت و تقدیر قرار گیرد که از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ارائه نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندها می انجامد. کارآفرینی سازمانی به دلیل تغییرات روز افزون، سریع و پیچیده محیط،  نوآوری را به عنوان عامل حیات و بقای سازمان در صحنه ی رقابتهای فشرده امروزی معرفی می کند. از این رو شناخت ویژگی های بستر مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، اولین قدم و اساسی ترین مساله ی سازمان های امروزی محسوب می شود.در این راستا دانشگاه و مراکز آموزش عالی وقتی می تواند جامعه را از مدار عقب ماندگی خارج نماید که اطلاعات و ترویج نو آوری، ابداع و ابتکار را از طریق دانش فنی پیشه خود سازد. و باید پذیرفت دانشگاه ها به عنوان غنی ترین مرکز علمی و پژوهشی در تولید دانش و فناوری همواره نقش کلیدی و حیاتی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامون خود داشته اند. جایگاه رفیع دانشگاه ها در جامعه موجب ایجاد انتظاراتی جدید شده است و سیاستگذاران، مدیران و مجریان دانشگاهی را ملزم می نماید تا ضمن درک نیازهای متحول دنیای کار و اشتغال، آموزش های خود را کارآمد و معطوف به حل مساله نمایند. و انسان های خلاق و کارآفرین و دارای مهارت های عملی برای ورود به عرصه های اقتصادی و اجتماعی کار و زندگی، پرورش دهند.بنابراین موضوع کارآفرینی در دانشگاه ها از دو بعد قابل بررسی است: از یک سو دانشگاه ها تلاش می کنند تا فرهنگ و ساختار خود را به یک سازمان کارآفرین تبدیل نموده و تبدیل به دانشگاه کارآفرین شوند و از سوی دیگر رسالت فرهنگ سازی در جامعه از طریق ارائه آموزش های عمومی و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با این رشته را در اختیار داشته باشند.امروزه دانشگاهها افزون بر نقش اولیه ی خود)ترویج دانش و گسترش پژوهش(دامنه ای گسترده تر از فعالیت ها را سر لوحه هدف های خود قرار داده اند تا بدین وسیله ارتباطی نزدیک تر با جامعه ی پیرامون خود برقرار نمایند. در سایه ی این نگرش، امکان بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های بالقوه و تکنولوژیکی دانشگاه فراهم می شود . دستاوردهای دانشگاه از دو راه فعالیت های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد: نخست با ارائه ی خدمات آموزشی، رشد سرمایه ی انسانی را موجب می شود. سپس به عنوان یک مرکز پژوهشی و در قالب مراکز پژوهش و توسعه، امکان بکارگیری دستاوردهای نوین علمی در عرصه های گوناگون اقتصادی اعم از کشاورزی ،خدمات و حتی بازار را نیز فراهم می آورد. تقویت و توسعه ی کارآفرینی راهکاری جهت حل معضل اشتغال خواهد بود و دانشگاه کارآفرین با بهره گیری ازپتانسیل های موجود در دانشگاه به بهتر سازی و رشد کارآفرینی می پردازد و موجبات کاهش نرخ کارآفرینی را پدید می آورد. از کارآفرینی در مراکز آموزش عالی موارد ذیل استنباط می شود:۱-خود دانشگاهها به عنوان یک سازمان کارآفرین شوند.۲-اعضای دانشگاه، اساتید، دانشجویان و کارکنان خودشان را به سمت کارآفرین شدن سوق  بدهند.۳-تعامل بین دانشگاه  و محیط(ارتباط موثر و ساختمند بین دانشگاه و سازمان ها )الگوهای، کارآفرینانه ای را  جهت اشتغال دانش آموختگان در پی خواهد داشتبا توجه به موارد فوق الذکر سوال اصلی پژوهش عبارت است از” آیا بین ساختار سازمانی و کارآفرینی مراکز آموزش عالی رابطه ای معنی داری وجود دارد؟”

اهمیت و ضرورت تحقیق :

 روند شکل گیری تمدن بشری از گذشته تا کنون نشان می دهد که دلیل اصلی و مشترک پیشرفت زندگی بشر در دوران های مختلف تاریخ همواره عامل تغییر و تحول بوده که خود موجب دگرگونی های عظیم و گسترده ای در تمامی ابعاد و جلوه های زندگی انسان شده است و در آینده نیز بشر در انتظار تحولات شگرفی در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و … است.(حسن مرادی ، ۱۳۸۵: ۱۹)پیشرفت سریع دانش و فن آوری حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به کارآفرینی در استراتژی شرکت­ها شدیدا مورد تأکید قرار گیرد. (احمد پور داریانی، ۱۳۷۸ :۱۳۴).تغییرات سریع محیطی شرایطی جدیدی را برای آموزش عالی ایجاد کرده است . برایند این شرایط ، لزوم توسعه توانمندی های کارآفرینی در کشور به منظور ایجاد کسب و کارهای جدید، استفاده از ظرفیت های بدون استفاده، توسعه ی ظرفیت های موجود و حل مشکلات اجتماعی است . در پاسخ به این چالش ها، مأموریت جدید دانشگاهها ایجاد توانمندی های کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاه هاست. بدین منظور دانشگاهها می بایست ابتدا خود را برای ایفای این نقش آماده کنند. (یداللهی فارسی، ۱۳۸۶: ۹۳) در شرایط کنونی جهانی شدن ، سازمان هایی موفق هستند که آنچه را  مشتریان می خواهند و نیاز دارند، شناسایی کنند و خود را با خواسته های ایشان وفق دهند. برای نیل به این هدف ، دانش مزیت رقابتی اصلی شناخته شده و یافته ها دال بر آن است که کاربرد آن مزیت رقابتی پایدار ایجاد می کند.مسائل امروز سازمان ها با راه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده، مشکلات آتی را حل نمی کند بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد. امروز شرایط محیطی و قوائد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده و پویا و نامطمئن گردیده که سازمان ها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات رو بنائی مثل تغییر روش ها، سیستم ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای بلند مدت خود را تضمین کنند. سیستم پیشنهادی نمی تواند افراد را خلاق کند، نمی تواند قالبهای ذهنی غلط آنان را مورد شناسایی قرار داده واصلاح کند. لذا شناخت ویژگی­ها و ایجاد بستری مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، اولین قدم و اساسی ترین مسئله روز سازمان­ها محسوب می گردد، به خصوص در شرایطی که جهانی شدن اقتصاد و صنعت ، عرصه رقابت را برای سازمان­های سنتی کشورهایی مثل کشور ما تنگ تر می­کند. به نظر می­رسد. با توجه به نیاز فعلی کشور برای پیشرفت و توسعه و نیز رسیدن به جایگاه واقعی، کارآفرینی سازمانی می­تواند کشور را در رسیدن به این امر یاری رساند. لذا شناسایی ابعاد ساختاری مناسب برای کارآفرینی سازمانی می­تواند در راستای تحقق اهداف مورد نظر باشد.

دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

 

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه : ۷
تعریف و بیان مساله تحقیق: ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹
اهداف تحقیق : ۱۰
هدف اصلی: ۱۰
اهداف فرعی : ۱۱
فرضیات تحقیق : ۱۱
فرضیه اصلی پژوهش : ۱۱
فرضیه فرعی پژوهش: ۱۱
روش تحقیق : ۱۱
قلمروی تحقیق : ۱۱
متغییرهای پژوهش: ۱۲
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح: ۱۲
تعریف پیچیدگی: ۱۲
کار آفرینی: ۱۳

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ۱۷
تعریف ساختار سازمانی ۱۸
ساختار سازمانی از دیدگاه دفت: ۱۹
ابعاد ساختاری سازمان های کارآفرینی ۲۰
ابعاد ساختار سازمانی ۲۸
فنون رسمی سازی ۳۰
انواع ساختار سازمانی: ۳۲
ارتباط تمرکز، پیچیدکی و رسمیت ۳۳
عوامل تعیین کننده ساختار ۳۵
استراتژی ۳۶
طبقه بندی ساختار سازمانی از دیدگاه مینتز برگ ۳۸
طراحی ساختار سازمانی ۴۵
ساختار بر مبنای وظیفه ۴۵
ساختار بر مبنای محصول ۴۶
ساختار بر مبنای منطقه جغرافیایی ۴۷
ساختار پیوندی ۵۰
ساختار مولکولی ۵۱
نشانه هایی از ضعف ساختاری: ۵۱
طراحی نوین برای بهره گیری از مزایای بومی ۵۲
تیمهای خودگردان ۵۳
طرح های سازمانی برای بهره گیری از مزایای جهانی ۵۴
الگویی برای ساختار جهانی ۵۵
نگرش دوگانه بر تغییر سازمان ۵۶
ساختارهای متغیر ۵۷
تکامل ساختاری سازمانی ۵۸
سازمان خوشه ای ۵۸
سازمان شبکه ای ۵۹
شکل بازار داخلی ۵۹
الگوهای جدید سازمانی ۵۹
بخش دوم ۶۱
کارآفرینی سازمانی ۶۱
مقدمه ۶۲
۲-۲-۲ کارآفرینی و تعاریف ۶۲
انواع رویکردهای کارآفرینی ۶۴
نیاز به توفیق یا توفیق طلبی: ۶۴
تفاوت کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی ۶۶
موانع و محدودیت ها برای کارآفرینی سازمانی: ۷۰
استراتژی های کارآفرینی در سازمان : ۷۳
مدلهای ارائه شده برای ایجاد کارآفرینی در سازمان ۷۵
رابطه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز با کارآفرینی سازمانی ۷۹
خلاصه ویژگی های سازمان کارآفرین: ۸۱
اهداف دانشکاه برای گسترش کارآفرینی: ۸۳
دانشگاه کارآفرین ۸۷
ویژگی های دانشگاه کارآفرین: ۹۱
راهکارهای ایجاد دانشگاه کارآفرین: ۹۲
اهداف کارآفرینی در دانشگاه: ۹۳
مراحل اجرایی ساختار دانشگاه کار آفرین: ۹۳
الکوی ایجاد دانشگاه کارآفرین ۹۶
ویژگی های کارآفرین دانشگاهی : ۹۷
پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور : ۹۸
پیشینه تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور : ۱۰۰

فصل سوم: روش تحقیق

متغیر های تحقیق : ۱۰۳
روش تحقیق ۱۰۳
از نظر هدف تحقیق: ۱۰۳
از نظر روش تحقیق ۱۰۴
جامعه آماری ۱۰۴
نمونه و روش تعیین حجم نمونه ۱۰۴
حجم نمونه: ۱۰۵
روش نمونه گیری : ۱۰۵
روش های گردآوری اطلاعات: ۱۰۵
مطالعات کتابخانه ای ۱۰۶
ابزار جمع آوری داده ها ۱۰۷
روش های تجزیه وتحلیل ۱۰۸

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آماری داده

مقدمه : ۱۱۰
الف – توصیف داده ها : ۱۱۰
۲-۴ توزیع نمونه برحسب جنسیت پاسخ دهندگان : ۱۱۲
۳-۴ توزیع نمونه برحسب مرتبه علمی اساتید: ۱۱۴
۴-۴ توزیع نمونه برحسب نوع همکاری پاسخ دهندگان: ۱۱۶
۵-۴ توزیع نمونه برحسب وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان: ۱۱۸
۶-۴ توزیع نمونه بر حسب رسمیت ساختارسازمانی : ۱۲۰
۷-۴ توزیع نمونه بر حسب پیچیدگی ساختارسازمانی : ۱۲۱
۸-۴ توزیع نمونه بر حسب تمرکز ساختارسازمانی : ۱۲۲
۹-۴ توزیع نمونه بر حسب رهبری کارآفرینانه: ۱۲۳
۱۰-۴ توزیع نمونه بر حسب فرهنگ کارآفرینانه: ۱۲۴
۱۱-۴ توزیع نمونه بر حسب کارکنان خلاق و نوآور : ۱۲۵
۱۲-۴ توزیع نمونه بر حسب بازاریابی کارآفرینانه: ۱۲۶
۱۳-۴ توزیع نمونه بر حسب تامین منابع مالی و حمایتی: ۱۲۷
۱۴-۴ توزیع نمونه بر حسب یادگیری سازمانی مستمر: ۱۲۸
۱۵-۴ توزیع نمونه بر حسب تجاری سازی تحقیقات: ۱۲۹
ب – تحلیل استنباطی داده ها : ۱۳۳
الف – آزمون فرضیه اول: ۱۳۴
ب- آزمون فرضیه دوم : ۱۳۶
ج -آزمون فرضیه سوم : ۱۳۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

مقدمه: ۱۴۱
فرضیه فرعی اول: ۱۴۱
فرضیه فرعی دوم: ۱۴۱
فرضیه فرعی سوم: ۱۴۲
نتیجه گیری: ۱۴۲
پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ۱۴۵
پیشنهادات پژوهشی به محققان آتی ۱۴۵
پیوست ها ۱۴۷

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۶۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی 

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *