خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۶۷۲کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۷| قیمت : ۹۰۰۰تومان

چکیده:بورس الكترونيك در بازارهاي پيشرفته سرمايه به عنوان گامي رو به جلو در مسير توسعه دولت الكترونيك، ايجاد شده است. حال آنكه اين امر در بورس ايران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقي مي‏گردد. در كشورهاي توسعه يافته به استقرار نظارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين پيشنيازهاي استقرار بورس الكترونيك توجه شده است. زيرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث كاهش كارايي آن و در نتيجه كاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابيت آن براي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند.هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن بوده است که بدین منظور ۳۸۵ نفر از خبرگان و متخصصین حوزه‏ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏ های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏ های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‏ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری (p<0/01) دارند.در ادامه مقدمه و بیان مساله دانلود پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن ارائه شده است.

کلید واژه‏ ها: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‏ای، استقرار بورس الکترونیک.

۱-۱-  مقدمه

امروزه بحث تجارت الكترونيكي در صدر اولويت هاي سازمان هاي متفاوت قرار گرفته است . هر سازماني كه به توجه لازم را نداشته باشد در كوتاه مدت با كاهش سودآوري و در بلندمدت با احتمال حذف حيات خود روبرو مي گردد، لذا برنامه ريزي جهت بكارگيري EC يكي از اقدامات استراتژيك سازمانها مي باشد . براي راه اندازي بورس الكترونيك ما نيازمند داشتن پيش نيازهاي تجارت الكترونيك در كشور مي باشيم . بنابراين براي دستيابي به اين امر بايستي زيرساختهاي آن از طريق وزارت فناوري اطلاعات وارتباطات تأمين شود . وقتي خيلي از خريد و فروش ها در محيط الكترونيكي صورت مي گيرد اگر ما نتوانيم در اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم، فرصتهاي زيادي را از دست مي دهيم . اين بدان معناست كه بايد لوزام حلقه بزرگ تجارت الكترونيكي را سازمان بدهيم . لوازم تجارت الكترونيكي در چند بخش تفكيك مي شود . بخشي برمي گردد به زيرساختها اعم از فني، نيروي انساني، حقوقي و قضايي و بخشي بر مي گردد به لجستيك كه در اين بحث گمرك، حمل و نقل و بانكداري را مي بينيم . اما در اين ميان بانكداري الكترونيكي داراي نقش خاصي است .( بتوخته، محمدزاده، ۱۳۸۵)با توجه به موارد گفته شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان گردید و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق و سوالات تحقيق، چارچوب نظري تحقيق و جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق، موانع ومحدودیتهای تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق تعريف شد.

۱-۲- بيان مسئله

 بزرگ‌ترین دستاورد فن‌آوری‌های نوین برای بشر از میان بردن فاصله‌های مکانی و زمانی و شاید به تعبیری عمیق‌تر”بی معنا کردن” فاصله‌هاست. ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در سرتاسر دنیا امکان برقراری ارتباط و تعامل غیر مستقیم وآنی بین جوامع را تقریباً در هر حوزه‌ای از زندگی انسانی فراهم آورده است (شهرآبادی، ۱۳۸۸). حوزه بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نیز از این اصل مستثنی نبوده و داد و ستد اوراق بهادار که دیرزمانی تنها به واسطه‌ حضور طرفین دادو ستد در یک مکان فیزیکی (‌تالار بورس) و محدوده زمانی خاص (ساعات معاملاتی) انجام می‌گرفت، امروزه معامله در ۲۴ ساعت و بدون حضور طرفین معامله انجام می‌پذیرد. چرا که بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری‌ترین مباحث روز به شمار می‌رود (پیری و ایمانی برندق، ۱۳۸۷). ایده «بورس الکترونیک» و معامله اینترنتی سهام برای اولین بار با راه‌اندازی سامانه معاملاتی خودکار « “نزدک” » (NASDAQ) در فوریه ۱۹۷۱ ایالات متحده محقق شد.  اما تا کنون این امر در کشور ما محقق نشده است .با توجه به این مسأله، در اين تحقيق به عوامل بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی  بررسی و راهکارهایی جهت پیاده سازی آن پرداخته می شود .مدل تحقیق حاضر بر گرفته از مدل سه شاخگی دکتر میرزایی اهرنجانی می باشد که مباحث سازمانی را در سه حوزه ساختاری، رفتاری و زمینه ای مورد بررسی قرار می دهد.

الف. شاخه ساختاري در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادي سازمان را می سازند(میرزایی اهرنجانی، ۱۳۸۱). در تحقیق حاضر شاخه ساختاری شامل ابعاد ۴ گانه نیروی انسانی متخصص، عوامل مخابراتي، بانكداري الكترونيكي و زيرساخت های فني بورس می باشد.

ب. در شناخت آسیب هاي رفتاري، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهاي سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدري صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۸۱). در تحقیق حاضر شاخه رفتاری شامل ابعاد ۲ گانه پذیرش مدیران بورس و پذیرش سهامداران می باشد.

ج. آسیب هاي زمینه­اي  یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم هاي همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۸۱). در تحقیق حاضر شاخه زمینه ای شامل ابعاد ۳ گانه بسترهای قانونی و حقوقی، عوامل فرهنگی و هزینه های اقتصادی می باشد.

 بورس الکترونیک

فهرست مطالب دانلود پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-  مقدمه. ۳

۱-۲-  بيان مسئله. ۳

۱-۳-  اهميت پژوهش…. ۴

۱-۴-  اهداف پژوهش…. ۵

۱-۵-  سوالات پژوهش: ۶

۱-۱-  فرضيه‌هاي تحقیق: ۶

۱-۶-  مدل تحقيق.. ۷

۱-۷-  قلمرو تحقيق.. ۸

۱-۸-  ابزار گردآوری اطلاعات… ۸

۱-۹-  تعریف متغیرها و واژه هاي كليدي تحقیق: ۹

۱-۱۰-  ساختار پژوهش…. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-  مقدمه. ۱۳

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. ۱۳

۲-۲-  تجارت الكترونيكي.. ۱۳

۲-۳-  تاریخچه تجارت الکترونیکی.. ۱۴

۲-۴-  روابط خريدار و فروشنده در تجارت الكترونيكي.. ۱۵

۲-۵-  بورس الکترونيک در ايران. ۱۷

۲-۶-  بسترهای استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام. ۱۸

۲-۷-  نيازمنديهاي و ملزومات جهت پياده سازي بورس الکترونيک…. ۲۰

۲-۸-  مزایای پياده سازي بورس الکترونيک…. ۲۱

۲-۹-  مروري بر تحولات بورس…. ۲۳

۲-۱۰-  نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار در ايران و بررسي کاستيهاي آن. ۲۴

۲-۱۰-۱- بورس اوراق بهادار تهران. ۲۵

۲-۱۰-۲- نقاط ضعف و کاستيهاي سيستم معاملاتي فعلي.. ۲۶

بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق.. ۲۷

۲-۱۱-  پیشینه داخلی تحقیق.. ۲۷

۲-۱۲-  پیشینه خارجی تحقیق.. ۳۳

بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش…. ۳۶

۲-۱۳-  بورس اوراق بهادار. ۳۶

۲-۱۴-  بورس اوراق بهادار تهران. ۳۶

۲-۱۵-  افزایش سرمایه شرکت ها ۳۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-  مقدمه. ۴۲

۳-۲-  روش شناسی تحقيق.. ۴۲

۳-۳-  متغیرهای تحقیق.. ۴۳

۳-۴-  روش و ابزار گرد آوري اطلاعات… ۴۳

۳-۵-  جامعه آماري تحقیق.. ۴۳

۳-۶-  نمونه آماري.. ۴۳

۳-۷-  روش نمونه گيري.. ۴۴

۳-۸-  قلمرو تحقيق.. ۴۴

۳-۹-  ابزار سنجش…. ۴۵

۳-۱۰-  بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. ۴۶

۳-۱۱-  بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. ۴۶

۳-۱۲-  بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک…. ۴۷

۳-۱۳-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. ۴۷

۳-۱۳-۱- روايي پرسشنامه. ۴۸

۳-۱۳-۲- پايايي پرسشنامه. ۴۸

۳-۱۴-  روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات… ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

۴-۱-  مقدمه. ۵۲

۴-۲-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. ۵۲

۴-۲-۱-   جنسیت… ۵۲

۴-۲-۲-   تأهل.. ۵۳

۴-۲-۳-   تحصیلات… ۵۴

۴-۲-۴-   سن.. ۵۵

۴-۲-۵-   سابقه فعالیت در بازار بورس…. ۵۶

۴-۳-  بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. ۵۷

۴-۴-  اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. ۶۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-  مقدمه. ۶۸

۵-۲-  نتایج فرضیه های تحقیق.. ۶۸

۵-۳-  پیشنهادهای تحقیق.. ۷۲

۵-۳-۱-   پیشنهادهای اجرایی.. ۷۲

۵-۳-۲-   پیشنهادهای پژهشی تحقیقی.. ۷۴

۵-۴-  محدودیت های تحقیق.. ۷۴

ضمائم و پیوست ها ۷۶

منابع و مآخذ. ۱۱۹

منابع فارسی   ۱۲۰

منابع انگلیسی.. ۱۲۱

چکیده انگلیسی.. ۱۲۳

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۱۲۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۹۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري تحول گرا

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحول گرا در بین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 6 = 4