دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۳۰۶کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۸۸| قیمت : ۲۵۰۰ تومان

چکیده:بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی  بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت  بر روی کنترل عملکرد مدیریت  بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران  در بازه زمانی هشت ساله از سال ۸۰ تا ۸۸ پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

در این تحقیق ما به بررسی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از  آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران به عنوان بخشی از مبحث فوق مورد توجه است و بررسی تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است لذا فصل حاضر با ارائه کلیات موضوع تحقیق ، و مساله تحقیق آغاز می شود و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان می شود و ضرورت تحقیق ، اهداف مربوط به آن و فرضیه های تحقیق که شامل سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است عنوان می شود. در ادامه جهت بررسی های بهتر و اجتناب از دوباره کاری در طول تحقیق و استفاده از یافته های قبلی محققان، پیشینه مرتبط با تحقیق در داخل و خارج از ایران ارائه گردیده است .

۲-۱ بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق

از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها ، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های  مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک ، مالک شرکتها می شوند ، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی می باشد)  به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت  داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که  آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

ثبات و پایداری مالکان شرکت

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی تحقیق. ۵

۳-۱ بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. ۶

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۷

۵-۱ فرضیه های تحقیق. ۹

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۷-۱ حدود مطالعاتی. ۱۰

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۵

۲-۲ بورس اوراق بهادار. ۱۵

۳-۲ سابقه بازار سرمایه در ایران. ۱۶

۴-۲ تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. ۱۷

۵-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی. ۱۷

۶-۲ گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. ۱۹

۷-۲ سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) ۱۹

۱۰-۲ پیشینه تحقیق. ۲۲

۱-۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها۲۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۲۹

۲-۳ روش تحقیق. ۲۹

۳-۳ جامعه مطالعاتی تحقیق. ۲۹

۴-۳ دوره های مالی مورد آزمون. ۳۰

۵-۳ تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۳۱

۶-۳ متغیر های وابسته ۳۲

۷-۳ متغیرهای مستقل. ۳۲

۸-۳ متغیرهای کنترلی. ۳۳

۹-۳  روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. ۳۳

۱۰-۳  روش تجزیه وتحلیل داده ها ۳۴

۱-۱۰-۳  تحلیل همبستگی. ۳۴

۱-۱-۱۰-۳  ضریب همبستگی.۳۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۳۸

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۳۸

۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۴۰

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۴۰

۵-۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۴۱

۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: ۴۱

۱- ۱-۵-۴ فرضیه فرعی اول: ۴۱

۲-۱-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی دوم ۴۳

۳-۱-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم ۴۶

۴-۱-۵-۴ آزمون فرضیه اصلی اول. ۴۸

۲-۵-۴ آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم ۴۹

۱-۲-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم ۴۹

۲-۲-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۵۱

۳-۲-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی ششم ۵۳

۴-۲-۵-۴ آزمون فرضیه اصلی دوم ۵۵

۳-۵-۴ آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم ۵۶

۱-۳-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی اول. ۵۶

۲-۳-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی هشتم ۵۸

۳-۳-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی نهم ۶۰

۴-۳-۵-۴ آزمون فرضیه اصلی سوم۶۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۶

۲-۵  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۶۶

۱-۲-۵  نتایج فرضیه اصلی اول. ۶۶

۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۶۹

۳-۲-۵  نتایج فرضیه اصلی سوم ۷۲

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۷۵

۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۷۵

۷-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. ۷۶

۸-۵ محدودیت های تحقیق. ۷۶

پیوست ها

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. ۷۸

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۸۱

منابع لاتین: ۸۲

چکیده انگلیسی: ۸۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۲۵۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *