دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۳۴۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۹| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

چکیده : هدف این پژوهش« بررسی رابطه مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱ » بود . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری شامل ۱۰۰ نفر کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بوده که با توجه به تعداد کم جامعه حجم نمونه به تعداد کل جامعه آماری در نظر گرفته شد که به صورت سرشماری انجام پذیرفت . اطلاعات از طریق دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان و یک پرسشنامه استاندارد عملکرد گروهی جمعا به تعداد ۹۰ سوال جمع آوری گردید . برای بررسی پایایی ابعاد  پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار ۰.۹۱ را نشان داد .یافته های پژوهش نشان داد بین اغلب مهارت‌های مدیریت زمان ( از جمله برنامه ریزی و کنترل ،سازماندهی ،رهبری ، آینده نگری ) و اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی رابطه وجود دارد .در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان ارائه شده است.

مقدمه

مسئله مدیریت زمان از دیر باز به عنوان یکی از بزرگترین معماهای جوامع انسانی مطرح بوده و هر کس از این معمای حل نشدنی، تفسیری داشته است. تمامی وقایعی که هر انسان از بدو تولد تا مرگ می گذراند، جملگی در گذر زمان جاری است ، لذا زمان معنایی بسیار وسیع و طیف گسترده ای دارد.زمان تنها منبعی است که باید در قبال آنچه به دست می آورید صرف کنید و باید سرانجام با یک نرخ ثابت صرف شود . هر دقیقه ۶۰ ثانیه است و هر ساعت ۶۰ دقیقه است  ( مکنزی ،۲۰۰۵ ، به نقل از ترجمه جواهری زاده ، ۱۳۸۴ ) . وقت موهبتی است که در این کره خاکی به هر یک از ما رایگان اعطا شده است و میزان آن برای همه یکسان است . موفقیت ما در زندگی بستگی به چگونگی استفاده از این گوهر گرانبها دارد موفقیت هر شخص در جهت تحقق اهداف و آرمان هایش به مقدار قابل توجهی تابع استفاده موثر از وقت است . ( نصر اصفهانی ، ۱۳۸۱ به نقل از ناظم ، ۱۳۹۰ )کارکنان جمعیت هلال احمر در محیطی با فشار کاری فراوان که مهارت های موثر رهبری و مدیریت را می طلبد ، مشغول کارند . یکی از این مهارت ها ، مدیریت زمان است . این مهارت یک مفهوم گسترده در حیطه های مختلف اجرایی و مدیریتی است که با ارتقای کیفی عملکرد ارتباط داشته و کاربرد آن می تواند بسیاری از فشار های روزانه کاری کارکنان را کاهش داده و یا از بین ببرد . امروزه مدیریت زمان به عنوان یک عامل تعیین کننده موفقیت اهمیت روزافزونی یافته است و جایگاه کسب مهارت های مربوطه توسط مدیران بیش از پیش مشخص است .مدیریت زمان برای اولین بار در اواخر سال ۱۹۵۰ به عنوان شیوه ای برای مقابله موثر با جنبه های مختلف زمان در کار معرفی شد . این متد در برگیرنده تکنیک هایی نظیر تعیین اهداف ، چگونگی تبدیل آنها به عمل ، برنامه ریزی و اولویت بندی است . ( کلاسنز ، ۲۰۰۷ به نقل از خدام و کلاگری ، ۱۳۸۸ : ۶۴ )متخصصین معتقدند جلوگیری از اتلاف وقت و کنترل بر زمان می تواند موجب افزایش توانایی های مدیریتی ، حفظ منابع انسانی ، کاهش استرس و بهبود سلامت روان مدیران شود . ( کران مراوی ، ۲۰۰۵ به نقل از خدام و کلاگری ، ۱۳۸۸ : ۶۴ )

۱ – ۲ – بیان مسئله پژوهش

با عنایت به اینکه جمعیت هلال احمر متولی امر امداد و نجات می باشد و نقش موثری در مدیریت بحران ایفا می نماید و از طرفی درصد قابل توجهی از حوادث و بلایای شناسایی شده در استان خراسان شمالی نیز تجربه گردیده است و این استان با شرایط جغرافیایی خاص خود از قبیل واقع شدن بر روی گسلهای فعال و شرایط کوهستانی و مستعد خطر های مربوطه و قرار گرفتن در مسیر جاده آسیائی و پر تردد و همجواری با مرز کشور همسایه و خطرات ناشی از آن و تجربه تلخ گذشته از حوادث گوناگون سیل و زلزله و برف و کولاک و طوفان و حوادث ناگوار جاده ای و آتش سوزی جنگل ها و حوادثی از این دست هر لحظه در معرض بروز حادثه طبیعی و غیر طبیعی می باشد و این وظیفه آمادگی جمعیت هلال احمر به عنوان سازمان موثر و پاسخگو در مدیریت بحران استان را بیشتر نموده به علاوه اینکه جمعیت هلال احمر به غیر از رسالت امداد و نجات وظایف فراوان دیگری در غالب سازمان های بزرگ جوانان و داوطلبان و ارائه خدمات عام المنفعه و بشر دوستانه به آحاد جامعه برعهده دارد و اینکه کار در این سازمان امدادی  بیشتر به صورت گروهی و تیمی انجام می پذیرد . لذا استفاده بهینه و برنامه ریزی شده از وقت و زمان می تواند پاسخگویی مناسب تری را برای مداخله و فعالیت  بدست دهد و از ابزار های مهم و کارآمد در مدیریت بحران مدیریت زمان می باشد . در تحقیق حاضر ما بر آن شده ایم که تاثیر مهارت های مدیریت زمان بر اثر بخشی عملکرد کار گروهی کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی را بررسی نمائیم  که مهارت های مدیریت زمان بعنوان متغیر مستقل و اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان به عنوان متغیر وابسته می باشد و پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه ای بین مهارتهای مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی وجود دارد یا خیر ؟

۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش :

اهمیت زمان با توجه به نوع فرهنگ ها متفاوت است . در فرهنگ آنگلوساکسون بر کارایی انجام یک کار در یک زمان و در مقیاس زمانی مورد نظر ، تاکید می ورزد . به عکس در فرهنگ های اروپای جنوبی و خاورمیانه ، کیفیت روابط ، مهم تر از رسیدن به موقع است . ( فملینگ ، ۱۳۸۵ : ۸ ) زمان و کاهای روزمره دو روی یک سکه هستند . اینکه چگونه کارها زمان را اشغال می کنند ، الگوها و فعالیت های روزمره زندگی انسان را تعیین می نمایند ( کریستینسن ، ۲۰۰۵ )مدیریت زمان با تاکید بر انضباط فردی و گروهی و بهره وری بهینه از وقت به ما امکان می دهد که خلاقیت خود را به خدمت گرفته تا ضمن نجات از استرس های کسالت بار روزمره مدیری موفق باشیم . در گذشته ، زمان به این درجه اهمیت نداشت ، اما امروزه هر لحظه از زمان آبستن حوادث و تحولات شگرف می باشد . پس به جهت همگام بودن و همراه بودن با تحولات باید در لحظه لحظه زمان مدیریت به اهدافمان دست یابیم ، کارهای مهم تر انجام دهیم ، ارزش ها را بشناسیم ، تعادل را حفظ کنیم ، استرس را کاهش دهیم ، به جای کار بیشتر دقیق تر کار کنیم ، زمان را تحت کنترل خود درآوریم و با کارایی بالاتر عمل کنیم ( محمدیون ، ۱۳۸۴ )ممکن است در شرایطی استفاده نکردن از مدیریت زمان توجیه پذیر باشد اما مزایای استفاده موفق از مدیریت زمان هر گونه دلیل یا توجیه را رد می کند . مدیریت زمان کمک می کند که تعیین کنید کدام یک از کارهایی که انجام می دهید مهمترین هستند . این عمل به شما این امکان را می دهد به برخی فعالیت ها اولویت زیادی دهید و برخی از فعالیت ها را حذف کنید . همچنین مدیریت زمان به شما کمک می کند که از طریق حذف مزاحمت ها و فعالیت های غیر ضروری ، مدت زمانی که واقعا کار می کنید را افزایش دهید . یکی از وجوه رضایت بخش مدیریت زمان کاهش استرس در زندگی است . کاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحی و جسمی می شود . ( امید وار ، ۱۳۹۱ :۵۱ )بسیار واضح است که ساعت های سخت کوشی و همچنین سطح بالای فشار روانی نه تنها یک مشکل کوتاه مدت نیست بلکه جنبه ای دایمی از زندگی شغلی افراد است و پژوهش های اخیر مشخص کرده است که مدیریت زمان بعد از مدیریت سرمایه و نیروی کار سومین مولفه موفقیت سازمان است . باید توجه داشت که سرمایه قابلیت ذخیره کردن ، امکان به گردش درآوردن و یا مبادله را دارد و مثلا نیروی انسانی قابل رشد کاهش افزایش تقاضاست اما زمان چنین ظرفیت هایی را ندارد از نگاهی دیگر برای درک اهمیت این موضوع می توان به آیه (( والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو و عمل الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر) اشاره کرد که خداوند به زمان قسم یاد می کند . امروزه مدیریت زمان در علم مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا با پیروی از راهکارهای مدیریت زمان می توان بازدهی سازمانها را افزایش داد و با بهره گیری مناسب از زمان از اتلاف وقت و هزینه های سنگین در سازمانها پیشگیری نمود . ( قائم ، حیدری ارجلو ، زارعی و اتحادی ، ۱۳۹۰ ).

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان

چکیده ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- ۱- مقدمه ۳
۱ – ۲- بیان مسئله پژوهش ۴
۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
۱ – ۴- اهداف پژوهش ۷
۱ – ۴ – ۱ – هدف اصلی تحقیق ۷
۱ – ۴ – ۲ – اهداف فرعی ۷
۱ – ۵ – فرضیه های پژوهش ۷
۱ – ۵ – ۱- فرضیه اصلی ۷
۱ – ۵ – ۲- فرضیه های فرعی ۷
۱ – ۶ – متغیرهای تحقیق ۷
۱ – ۷ – تعاریف اصطلاحات ۸
۱ – ۷ – ۱- تعاریف نظری ۸
۱ – ۷ – ۲ – تعاریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲ – ۱ -آشنایی با جمعیت هلال احمر ۱۲
۲– ۲ – اهمیت زمان ۱۳
۲ – ۳ – استفاده بهینه از زمان درمدیریت ۱۵
۲ – ۳ – ۱ – گروهبندی انسانها ازجهت گذراندن وقت ۱۶
۲ – ۳ – ۱ – ۱ – گروه خانواده مدارها ۱۶
۲ – ۳ – ۱ – ۲ – گروه کار مدارها ۱۶
۲ – ۳ – ۱ – ۳ – گروه پیوند مدارها ۱۷
۲ – ۳ – ۱ – ۴ -گروه بی هدفها ۱۷
۲ – ۴ – تعریف مدیریت زمان ۱۷
۲ – ۵ – هدف مدیریت زمان ۱۸
۲ – ۶ – مدیریت زمان از دیدگاه امام علی ۲۰
۲ – ۶ – ۱ – انگیزه های مدیریت زمان ازدیدگاه امام علی ( ع ۲۱
۲ – ۶ – ۲ – نقش مدیریت زمان در تکامل فردی ۲۳
۲ – ۷ – اصول مدیریت زمان ۲۳
۲ – ۸ – اتلاف کننده های زمان ۲۸
۲ – ۸ – ۱ – زمان های تلف شده از سوی مدیران ۳۰
۲ – ۸ –۲- زمان تلف شده از طریق واحد های عملیاتی ۳۰
۲ – ۸ –۳- زمان های تلف شده به دلیل جنون ملاقات ۳۱
۲ – ۹- عوامل محدودکننده وقت مدیران ۳۲
۲ – ۱۰ – موانع مدیریت زمان ۳۳
۲ – ۱۰ – ۱ – عوامل فردی ۳۴
۲ – ۱۰ – ۲ – عوامل اجتماعی ۳۵
۲ – ۱۰ – ۳ – عوامل محیطی ۳۵
۲ – ۱۱- اولویت در مدیریت زمان ۳۵
۲ – ۱۲- مهارت های مدیریت زمان ۳۷
۲ – ۱۳- گامهای مدیریت زمان ۳۸
۲ – ۱۴- مولکول مدیریت ۳۹
۲ – ۱۵ گروه وکار گروهی ۴۰
۲ –۱۶- اهمیت کارگروهی ۴۲
۲ – ۱۶- رموز موفقیت در کار گروهی ۴۳
۲ – ۱۷- تبیین فرهنگ کار گروهی با تشکل های غیر دولتی ۴۴
۲ –۱۸- موانع کارتیمی وگروهی ۴۴
۲ –۱۹- پنج دشمن کار تیمی ۴۵
۲ – ۱۹ – ۱ – اولین آفت کار تیمی : نبود اعتماد ۴۶
۲ – ۱۹ – ۱ – ۱ -مشخصات تیم های بی اعتماد ۴۷
۲ – ۱۹ – ۱ – ۲ – مشخصات تیم های اهل اعتماد ۴۷
۲ – ۱۹ – ۱ – ۳ – پیشنهادهایی برای برطرف کردن آفت بی اعتمادی ۴۸
۲ – ۱۹ – ۲- دومین آفت:ترس از برخورد ۴۹
۲ – ۱۹ – ۲ – ۱ – مشخصات تیم های بیمناک از برخورد ۴۹
۲ – ۱۹ – ۲ – ۲ – مشخصات تیم های مشتاق برخورد ۴۹
۲ – ۱۹ – ۲ – ۳ – پیشنهاد هایی برای غلبه برآفت ترس از برخورد ۵۰
۲ – ۱۹ – ۳ – سومین آفت-نبود تعهد ۵۰
۲ – ۱۹ – ۳ – ۱ -مشخصات تیم های بدون تعهد ۵۱
۲ – ۱۹ – ۳ – ۲- مشخصات تیم های متعهد ۵۱
۲ – ۱۹ – ۳ – ۳ – پیشنهادهایی برای برطرف نمودن آفت نبود تعهد ۵۲
۲ – ۱۹ – ۴ – چهارمین آفت-پرهیز از مسئولیت پذیری ۵۲
۲ – ۱۹ – ۴ –۱-مشخصات تیم های مسئولیت پذیر(پاسخگو) ۵۳
۲ – ۱۹ – ۴ –۲- پیشنهادهایی برای برطرف نمودن آفت عدم مسئولیت پذیری ۵۳
۲ – ۱۹ – ۵ – پنجمین آفت – بی توجهی به نتیجه کار ۵۳
۲ – ۲۰ – گروه اثر بخش ۵۴
۲ – ۲۱ – ویژگی های گروه اثربخش ۵۵
۲ – ۲۲ – پیشینه پژوهشهای انجام شده ۵۷
۲ – ۲۲ – ۱ – پیشینه تحقیقات داخلی ۵۷
۲ – ۲۲ – ۲ – پیشینه تحقیقات خارجی ۶۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳ – ۱ – مقدمه ۶۸
۳ – ۲ -روش تحقیق ۶۸
۳ – ۳ -جامعه و نمونه آماری ۶۹
۳ – ۴ – روش نونه گیری و حجم نمونه ۶۹
۳ – ۵ – روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۶۹
۶-۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۷۰
۳ – ۷ – روش ها آماری مورد استفاده ۷۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۷۶
۴-۲- بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی ۷۶
۴-۲-۱ – جنسیت ۷۶
۴-۲-۲-نوع استخدام ۷۷
۴-۲-۳- تحصیلات ۷۸
۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۷۹
۴-۳ – ۱ آزمون فرضیه فرعی اول ۷۹
۴-۳-۲ – آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۰
۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ۸۱
۴-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم ۸۲
۴-۳-۵- آزمون فرضیه فرعی پنجم ۸۳
۴-۳-۶- آزمون فرضیه فرعی ششم ۸۴
۴-۴- یافته¬های جانبی تحقیق ۸۶
۴-۴-۱ – آزمون فرضیه جانبی اول ۸۶
۴-۴-۲ – آزمون فرضیه جانبی دوم ۸۷
۴-۴-۳ – آزمون فرضیه جانبی سوم ۸۸
۴-۴-۴ – آزمون فرضیه جانبی چهارم ۸۹
۴-۴-۵- آزمون فرضیه جانبی پنجم ۹۰
۴-۴-۶- آزمون فرضیه جانبی ششم ۹۱
۴-۴-۷- رتبه‌بندی ابعاد مهارت های مدیریت زمان ۹۲
۴-۴-۸- بررسی دیدگاه¬های پاسخ دهندگان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی ۹۲
۴-۴-۸ – ۱- بررسی دیدگاه¬های پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت ۹۲
۴-۴-۸ –۲- بررسی دیدگاه¬های پاسخ‌دهندگان بر اساس تحصیلات ۹۳
۴-۴-۸ –۳- بررسی دیدگاه¬های پاسخ‌دهندگان بر اساس نوع استخدام ۹۴
۴-۴-۸ –۴- بررسی دیدگاه¬های پاسخ‌دهندگان بر اساس شهرستان محل خدمت ۹۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱- مقدمه ۹۸
۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۹۸
۵- ۳- نتایج حاصل از آزمون‌های میانگین یک جامعه، رتبه‌بندی فریدمن و تحلیل واریانس ۱۰۱
۵-۳-۱- نتایج حاصل از آزمونمیانگین یک جامعه ۱۰۱
۵-۳-۲- نتایج حاصل از آزمونفریدمن ۱۰۳
۵-۳-۳- نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دوجامعه و تحلیل واریانس (ANOVA) 103
۵ – ۴ – پیشنهادات ۱۰۳
۵-۴-۱- پیشنهادات محقق به جمعیت هلال احمر ۱۰۴
۵-۴-۲ – پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۱۰۵
۵- ۵ موانع و محدودیت¬های تحقیق ۱۰۵
ضمایم ۱۰۶
منابع فارسی ۱۱۸
منابع انگلیسی ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۶

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

۵/۵ - (۲ امتیاز)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *