دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول گرا

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۲.۵مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۹| قیمت : ۱۴۰۰۰تومان [/box]

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول گرا در بین مدیران دوره ابتدائی شهرستان بجنورد می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد ۱۱۸ نفرتشکیل داده ­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، ۹۰ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شد.  ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر هوش عاطفی از پرسشنامه «ویزینگر» (۱۹۹۸) و از پرسشنامه «باس و آولیو » (۲۰۰۰) نیز جهت سنجش سبک رهبری تحول گرا استفاده شده که  قبلاً روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق و آزمون اختلاف میانگین جهت بررسی نقش مولفه­ های هوش عاطفی و همچنین برای رتبه بندی این مولفه­ ها از آزمون فریدمن و به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول گرا رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد هوش عاطفی نیز  با سبک رهبری تحول گرا نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشته که نقش مولفه مهارت اجتماعی به نسبت سایر مولفه ها بیشترین و نقش مولفه خود کنترلی دارای کمترین رتبه می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول گرا ارائه شده است.

۱-۱)مقدمه

امروزه اکثر سازمان‌ها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییر سریع دارند. تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمان‌ها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق‌پذیر بوده و به صورت مؤثر کار کنند، به طور مداوم سیستم‌ها و فرآیندها را بهبود بخشند و مشتری مدار باشند .محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی سازمان‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. توجه به هیجان‌ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان‌ها موضوعی است که طی دهه گذشته با عنوان هوش عاطفی مورد توجه قرار گرفته است. هنگامی که سعی در اثر بخشی مدیران بزرگ داریم، درباره بینش یا ایده‌های قوی صبحت می‌کنیم اما یک چیز مهم‌تر وجود دارد، مدیران بزرگ از طریق عواطفشان کار می‌کنند. امروز دیگر توجه صرف به برنامه‌ریزی و کنترل فرآیندها کافی نیست زیرا این افراد هستند که برنامه‌ها را تدوین‌ و فرآیندها را کنترل و اجرا می‌کنند باید توجه داشت که دانش، مهارت و تجربه افراد سازمان، عوامل مؤثر در موفقیت سازمان هستند در نتیجه انتظار می‌رود که مدیران بیشتر به توسعه و آموزش افراد در سازمان‌ها توجه کنند .رهبری تحول گرا از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مزایای بسیاری برای این سبک رهبری شناخته شده است از جمله رضایت شغلی، افزایش بهره‌وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است با این همه تعداد تحقیقات در زمینه رابطه بین هوش عاطفی و رفتارهای تحول گرا بسیار کم بوده و نتایج یکسانی به دست نیامده است.

۱-۲) بیان مسئله

یکی از مهمترین مؤلفه‌های شخصیتی که می‌تواند به رهبران و مدیران در انجام مسئولیت­شان کمک کند، هوش عاطفی است. هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستان‌های روانی عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است؛ یعنی فرد در شرایط مختلف بتواند امید را همیشه در خود زنده نگهدارد، با دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، برای بدست آوردن پاداش بزرگ‌تر، پاداش‌های کوچک را نادیده انگارد، نگذارد نگرانی، قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید. هوش عاطفی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین می‌کند از مهارت خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می‌کند خرد را در مسیر درستی به کار گیریم.هوش عاطفی و هوش منطقی رو در روی هم نیستند، خیلی‌ها مقدار زیادی از هر دو را دارند و خیلی‌ها بر عکس، دانشمندان به دنبال این هستند که بتوانند این دو پدیده چگونه یکدیگر را تکمیل می‌کند، اما به هر حال اکنون روان شناسان عموماً سهم هوش منطقی را ۲۰ درصد و سهم هوش عاطفی را ۸۰ درصد در کامیابی انسان‌ها مؤثر می‌دانند (جلالی، ۲۶:۱۳۸۱). با توجه به این واقعیت که هوش عاطفی پیشرفته می تواند در بسیاری از زمینه­های زندگی کاری مفید واقع شود، ارزیابی و آموزش مهارت­های عاطفی ضرورت می یابد و این امر بویژه درخصوص مدیران و دبیران سازمان آموزش و پرورش از  اهمیت بالایی برخودار است . پژوهش­هایی که پیرامون هوش عاطفی انجام شده است نشان دهنده آن است که هوش عاطفی را برخلاف هوش شناختی که نسبتاً ثابت و تغییرناپذیر می­پندارند، می­توان از طریق یادگیری بهبود بخشید (سولیمان،۱۱۳:۲۰۰۷).بسیاری از مدیران تمایل دارند سختگیر باشند و قادر نیستند رابطه خوبی با کارکنان برقرار سازند، آنها نمی‌توانند در محیط کسب و کار، فرهنگ سازمانی، فرآیند کاری و فناوری تغییر و تحول ایجاد کنند. این مدیران به رغم داشتن دانش فنی خوب، نمی‌توانند مدیران موفقی باشند. مدیران اثر بخش مدیرانی هستند که به خوبی از قابلیت‌های عاطفی بهره می‌گیرند و رابطه اثر بخش و سازنده برقرار می‌کنند. در واقع مدیران موفق تأکید بر ارتقای هوش عاطفی و پرورش قابلیت‌های عاطفی دارند. این مهم نشان دهنده اهمیت هوشی عاطفی و کاربرد آن در سازمان‌ها است (بابایی، ۲۴:۱۳۸۴).بحث رهبری و تأثیر آن بر اثر بخشی سازمان، مدتی است که مورد بحث و بررسی صاحب نظران این رشته بوده است. به طوری که متخصصان رهبری راه­های مختلفی را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثر بخشی سازمان انتخاب کرده‌اند و تئوری‌های متعددی را ارائه نموده‌اند (هانر[۱] ۱۹۹۷: ۲۷۰).شروع مباحث علمی رهبری با تئوری‌های شخصیتی بوده و سپس تئوری‌های رفتاری و اقتضایی رهبری برای تشریح بیشتر موضوع بیان شده است (رابینز[۲] ،۱۰۳:۱۹۹۴) ولی درسال‌های اخیر بویژه دهه ۹۰ میلادی بار دیگر بحث تئوری‌های شخصیتی را مورد توجه قرار داده‌اند، جدیدترین نظریات ارائه شده در مقالات رهبری حاکی از آن است که برای اینکه فرد بتواند رهبر مؤثری باشد، باید هوش عاطفی خاصی داشته و یا از توانایی‌های هوش عاطفی بالاتری بر خوردار باشد (مایر[۳] و دیگران). علاوه بر این تئوری‌های جدید رهبری و توانایی تأثیرگذاری رهبران بزرگ بر روحیه افراد همچنین به ایجاد انگیزه در آنها تأکید دارند که چیزی جدا از مبادله پاداش در برابر عملکرد است (بارلینگ[۴] و دیگران، ۸۶:۲۰۰۰). در واقع رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء و رشد در محیط‌های جدید، ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند یکی از مهمترین خصیصه‌ها که می‌تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش عاطفی است. هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجا­ن­ها و احساسات در توانمندی­های انسانی دارد. اهمیت موضوع رهبری در سازمان‌ها، باعث شد که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف ویژگی‌ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمان‌ها برآیند و همواره در تلاش باشند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند، در پی این تلاش‌ها در دهه‌های اخیر مکاتب رهبری و نظریات متعددی در زمینه رهبری شکل گرفته و به جامعه علمی معرفی شده است. از جدیدترین این دیدگاه‌ها می‌توان دیدگاه رهبری تحول­گرا را نام برد، این سبک رهبری به سرعت توجه نظریه پردازان و اندیشمندان، محققان و کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروه‌های متعددی برای تبیین و تعیین ابعاد مختلف این نظریه شکل گرفته‌اند و در تلاش هستند تا این مفاهیم را به طور گسترده‌ای در سازمان‌ها بکار گیرند. در چندین تحقیق انجام شده توسط محققان اعلام شده هوش عاطفی ممکن است یک پیش بینی کننده مؤثر برای رفتارهای تحول گرا باشد (بارلینگ و دیگران، ۷۴:۲۰۰۰).مدیران برخوردار از هوش عاطفی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حد اکثر بهره‌وری، رضایت­مندی و تعهد کارکنان محقق می‌سازند. هوش عاطفی هم یکی از جدیدترین مفاهیم است که پا به حیطه مدیریت گذاشته است، تحقیقات اخیر سعی بر آن دارند که اهمیت هوش عاطفی و تأثیر آن بر اثر بخشی سازمان را بررسی کنند (بارلینگ و دیگران، ۷۶:۲۰۰۰).در چندین تحقیق انجام شده، اظهار شده است که هوش عاطفی می‌تواند پیش‌بینی کننده خوبی برای رفتارهای رهبری تحول گرا باشد (بارلینگ و دیگران) و طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم هوش عاطفی موجب تحولات خواهد بود، (گلمن،[۵] ۸۴:۱۹۹۶).از طرف دیگر؛ رهبری تحول گرا از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مزایای بسیاری برای این سبک رهبری شناخته شده است از جمله رضایت شغلی، افزایش بهره‌وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است (بارلینگ و دیگران، ۷۵:۲۰۰۰).

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول گرا

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول گرا

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴) اهداف پژوهش ۷
۱-۴-۱) هدف کلی ۷
۱-۴-۲) اهداف فرعی ۷
۱-۵) فرضیات پژوهش ۷
۱-۵-۱) فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲) فرضیه¬های فرعی ۷
۱-۶) تعاریف و اصطلاحات نظری و عملیاتی ۸
۱-۶-۱) تعاریف نظری ۸
۱-۶-۲) تعاریف عملیاتی ۸
۱-۷) قلمرو تحقیق ۹
۱-۷-۱) قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) بخش اول ۱۱
۲-۱-۱) هوش عاطفی ۱۱
۲-۱-۲) تعریف هوش ۱۲
۲-۱-۲-۱) تعریف تربیتی هوش ۱۲
۲-۱-۲-۲) تعریف تحلیلی هوش ۱۲
۲-۱-۲-۳) تعریف کاربردی هوش ۱۳
۲-۱-۳) انواع هوش ۱۳
۲-۱-۴) مفاهیم هوش عاطفی ۱۳
۲-۱-۵) مدل و عناصر هوش عاطفی ۱۴
۲-۱-۵-۱) مدل دانیل گلمن ۱۴
۲-۱-۵-۲) مدل بار-آن ۱۶
۲-۱-۵-۳) مدل میر و سالوی ۱۷
۲-۱-۵-۴) مدل میر و کارسو ۱۷
۲-۲) بخش دوم: سبک رهبری تحول گرا ۲۲
۲-۲-۱) ماهیت رهبری ۲۲
۲-۲-۲) رهبری تحولگرا ۲۳
۲-۲-۳) بررسی عوامل زمینه ساز در پیدایش نظریه های رهبری تحول گرا ۲۵
۲-۲-۴) ویژگیهای رهبری تحول گرا ۲۵
۲-۲-۴-۱) انگیزش الهامی ۲۶
۲-۲-۴-۲) تحریک هوشی ۲۶
۲-۲-۴-۳) ملاحظات شخصی ۲۶
۲-۲-۵) توسعه رهبری تحول گرا ۲۶
۲-۲-۶) اجزای رهبری تحول گرا ۲۸
۲-۲-۶-۱) تعیین هدف یا رسالت سازمان ۲۸
۲-۲-۶-۲) بهره‌برداری و حفظ شایستگیهای اساسی ۲۹
۲-۲-۶-۳) توسعه سرمایه انسانی ۲۹
۲-۲-۶-۴) پشتیبانی و حفظ یک فرهنگ اثر‌بخش سازمانی ۳۰
۲-۲-۶-۵) تأکید بر رویه‌های اخلاقی ۳۰
۲-۲-۶-۶) ایجاد کنترل‌های متوازن سازمانی ۳۰
۲-۲-۷) مؤلفه های رهبری تحول گرا ۳۱
۲-۲-۷-۱) نفوذ آرمان ۳۱
۲-۲-۷-۲) انگیزش الهام بخش ۳۱
۲-۲-۷-۳) ترغیب ذهنی ۳۲
۲-۲-۷-۴) ملاحظات فردی ۳۲
۲-۲-۸) تحلیل و ارزیابی نظریه رهبری تحول گرا ۳۲
۲-۲-۹) هوش عاطفی و رهبری تحولگرا ۳۸
۲-۳) پیشینه تحقیق ۳۹
۲-۳-۱) تحقیقات انجام شده در داخل از کشور ۴۰
۲-۳-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۴
۲-۴) جمع بندی فصل دوم ۵۰
۲-۵) ارائه چارچوب مفهوم تحقیق ۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۵۴
۳-۲) روش تحقیق ۵۴
۳-۳) ابزار گردآوری اطلاعات: ۵۵
۳-۴) جامعه آماری ۵۶
۳-۵) روش نمونه گیری ۵۶
۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه ۵۷
۳-۶-۱) آزمون پایایی پژوهش ۵۷
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده¬ها ۵۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱) مقدمه ۶۰
۴-۲) بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی ۶۰
۴-۲-۱) جنسیت ۶۰
۴-۲-۲) تاهل ۶۱
۴-۲-۳) تحصیلات ۶۲
۴-۲-۴) سن ۶۳
۴-۳ ) آزمون فرضیات تحقیق ۶۴
۴-۳-۱) آزمون فرضیه فرعی اول ۶۴
۴-۳-۲) آزمون فرضیه فرعی دوم ۶۵
۴-۳-۳) آزمون فرضیه فرعی سوم ۶۶
۴-۳-۴) آزمون فرضیه فرعی چهارم ۶۷
۴-۳-۵) آزمون فرضیه فرعی پنجم ۶۸
۴-۳-۶) آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۶۹
۴-۴) یافته¬های جانبی تحقیق ۷۰
۴-۴-۱) آزمون فرضیه جانبی اول ۷۰
۴-۴-۲) آزمون فرضیه جانبی دوم ۷۱
۴-۴-۳) آزمون فرضیه جانبی سوم ۷۲
۴-۴-۴) آزمون فرضیه جانبی چهارم ۷۲
۴-۴-۵) آزمون فرضیه جانبی پنجم ۷۳
۴-۴-۶) رتبه‌بندی ابعاد هوش عاطفی ۷۴
۴-۴-۶) آزمون رگرسیون بین مولفه های هوش عاطفی و سبک مدیریت تحول گرا ۷۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۷۸
۵-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۷۸
۵-۳) نتیجه گیری نهایی ۸۱
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۸۲
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۸۲
۵-۴-۲) پیشنهادات به محققین ۸۳
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۸۴
پیوست و پرسشنامه ها ۸۵
منابع فارسی ۹۰
منابع انگلیسی ۹۲
چکیده انگلیسی ۹۶

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۰۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۴۰۰۰تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *