دانلود پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱,۴۲۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۰| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

چکیده:شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­ تر شدن پروژه ­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­ بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه ­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.در ادامه مقدمه و اهداف دانلود پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه

فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می­باشد، از این رو کارفرما­­ها همواره تلاش می­کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم­ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می­کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه ­ها می­شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.حجم فعالیت­های عمرانی از جمله شاخص­های اساسی رشد و توسعه محسوب می­شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه­های ملی کشورمان در بخش­های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می­شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه­گذاری در مرحله­ی اجرای طرح انجام می­گیرد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در طول سال­های اخیر مشاهده می­شود، ۱۰ درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، ۱۳۸۷).یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه­­ های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه­ ها می­باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه ­های عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می­شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می­رسد هم­چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه­ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه ­ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می­باشد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴). طبیعت چنین تصمیم­ گیری­هایی پیچیده می­ باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه ­های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با استفاده از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می­ پردازد.

  • پرسش اصلی تحقیق

سوال­های این تحقیق عبارتند از:

۱ – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

۲ – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه است؟

  • اهداف علمی

تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پیمانکاران با قیمت حداقل پیشنهادی در مناقصات و یا قبول پیمانکاران با تخفیف­های غیر منطقی نسبت به بر آورد های اولیه کار فرما و مشاور هم باعث تطویل بی­رویه مدت پیمان گردیده و هم در نهایت باعث بالا رفتن هزینه ­های طرح­های عمرانی بوده است چه در این مسیر به علت عدم کار آیی و توان پیمانکاران، کار فرما یا بایستی نسبت به خلع ید پیمانکار اقدام کند که این امر بسیار زمان بر بوده، یا در مقاطع حساس اجرای پروژه تسلیم شرایط پیمانکار گردد و نسبت به ترمیم قیمت اقدام نماید که این امر نیز پی آمد تطویل مدت و مبلغ اضافی در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسایی شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران پروژه­های عمرانی و میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها و ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران از اهداف این پژوهش می­ باشد.

  • اهداف کاربردی

به طور متوسط حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود ۱۰ درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پیمانکار در هر پروژه­ی عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم­گیرندگان به شمار می­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتی،۱۳۸۷). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پیمانکاران ناکارامد از فرآیند مناقصه خواهد شد.

  • ضروریات خاص انجام تحقیق

با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­های صحیح در طرح­های عمرانی امری مهم و الزامی می­باشد در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ابتدای امر شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران راشناسایی کنیم سپس میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را بسنجیم و در نهایت اولویت بندی پیمانکاران و شناسایی پیمانکار اصلح را انجام دهیم.

  • بهره وران

در این پژوهش پس از شناسایی شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت شاخص­ها تعیین و اولویت­­بندی پیمانکاران با استفاده از روش تصمیم­گیری PROMETHEE فازی (که کمتر بر روی مسأله انتخاب پیمانکار پیاده شده است) در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد پیاده­سازی می­گردد.

 

ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی 

چکیده

فصل ۱: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- پرسش اصلی تحقیق.. ۴
۱-۳- اهداف علمی.. ۴
۱-۴- اهداف کاربردی.. ۵
۱-۵- ضروریات خاص انجام تحقیق.. ۵
۱-۶- بهره­وران. ۵
۱-۷- نوع روش تحقیق.. ۶
۱-۸- روش گرد آوری داده­ها ۶
۱-۹- ابزارهای گردآوری داده­ها ۶
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۷
۱-۱۱- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش…۷

فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع.۹

۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- مراحل اجرای پروژه ۱۱
۲-۳- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ ۱۲
۲-۳-۱- مرحله‌ نظری.. ۱۲
۲-۳-۲- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی.. ۱۳
۲-۳-۳- مرحله‌ اجرا ۱۴
۲-۴- مرحله‌ پایانی.. ۱۵
۲-۵- قراردادهای عمرانی.. ۱۶
۲-۵-۱- تعریف قرارداد. ۱۷
۲-۵-۲- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) ۱۷
۲-۶- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. ۲۱
۲-۷- شاخص­های انتخاب… ۳۶
۲-۸- رویه­های ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در کشورهای مختلف… ۳۷
۲-۸-۱- ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در هنگ کنگ… ۳۷
۲-۸-۲- تعیین صلاحیت اولیه پیمانکاران در ترکیه. ۳۸
۲-۸-۳- رویکردهای انتخاب پیمانکار در انگلیس… ۳۹
۲-۹- جمع­بندی..۴۰

فصل ۳: روش تحقیق..۴۲

۳-۱- مقدمه. ۴۳
۳-۲- روش انجام تحقیق.. ۴۳
۳-۳- مراحل انجام پژوهش… ۴۶
۳-۴- ابزار گردآوری داده‏ها ۴۶
۳-۵- روایی و پایایی پژوهش… ۴۶
۳-۶- جامعه آماری پژوهش… ۴۸
۳-۷- نمونه آماری.. ۴۸
۳-۸- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM… ۴۹
۳-۹- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM… ۵۰
۳-۱۰- علم مدیریت فازی.. ۵۱
۳-۱۰-۱- اعداد فازی و عملیات جبری.. ۵۳
۳-۱۰-۲- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی.. ۵۴
۳-۱۰-۳- متغیر‌ها‌ی کلامی.. ۵۴
۳-۱۱- معرفی تکنیک دلفی.. ۵۵
۳-۱۲- مراحل اجرای روش دلفی فازی.. ۵۸
۳-۱۳- معرفی تکنیک AHP.. 61
۳-۱۴- معرفی تکنیک PROMETHEE.. 65
۳-۱۴-۲- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2. 78
۳-۱۵- قلمرو مکانی پژوهش… ۸۰
۳-۱۵-۱- پروژه­های عمرانی.. ۸۱
۳-۱۵-۲- چشم انداز. ۸۴
۳-۱۶- جمع‌بندی..۸۵

فصل ۴: تجزیه و تحلیل..۸۶

۴-۱- مقدمه. ۸۷
۴-۲- انتخاب خبرگان: ۸۷
۴-۳- مراحل اجرا ۸۷
۴-۳-۱- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی.. ۸۸
۴-۳-۲- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. ۱۱۹
۴-۳-۳- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی.. ۱۲۸
۴-۴- جمع بندی..۱۴۰

فصل ۵: نتیجه گیری وپیشنهادات…۱۴۲

۵-۱- مقدمه. ۱۴۳
۵-۲- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق.. ۱۴۳
۵-۲-۱- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی.. ۱۴۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی.. ۱۴۴
۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. ۱۴۷
۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران. ۱۴۸
۵-۵- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۴۸
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. ۱۴۹
۵-۷- جمع بندی.. ۱۴۹

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی

چکیده :این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *