دانلود پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱,۴۲۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۰| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

چکیده:شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­ تر شدن پروژه ­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­ بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه ­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.در ادامه مقدمه و اهداف دانلود پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه

فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می­باشد، از این رو کارفرما­­ها همواره تلاش می­کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم­ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می­کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه ­ها می­شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.حجم فعالیت­های عمرانی از جمله شاخص­های اساسی رشد و توسعه محسوب می­شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه­های ملی کشورمان در بخش­های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می­شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه­گذاری در مرحله­ی اجرای طرح انجام می­گیرد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در طول سال­های اخیر مشاهده می­شود، ۱۰ درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، ۱۳۸۷).یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه­­ های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه­ ها می­باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه ­های عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می­شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می­رسد هم­چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه­ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه ­ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می­باشد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴). طبیعت چنین تصمیم­ گیری­هایی پیچیده می­ باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه ­های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با استفاده از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می­ پردازد.

  • پرسش اصلی تحقیق

سوال­های این تحقیق عبارتند از:

۱ – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

۲ – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه است؟

  • اهداف علمی

تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پیمانکاران با قیمت حداقل پیشنهادی در مناقصات و یا قبول پیمانکاران با تخفیف­های غیر منطقی نسبت به بر آورد های اولیه کار فرما و مشاور هم باعث تطویل بی­رویه مدت پیمان گردیده و هم در نهایت باعث بالا رفتن هزینه ­های طرح­های عمرانی بوده است چه در این مسیر به علت عدم کار آیی و توان پیمانکاران، کار فرما یا بایستی نسبت به خلع ید پیمانکار اقدام کند که این امر بسیار زمان بر بوده، یا در مقاطع حساس اجرای پروژه تسلیم شرایط پیمانکار گردد و نسبت به ترمیم قیمت اقدام نماید که این امر نیز پی آمد تطویل مدت و مبلغ اضافی در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسایی شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران پروژه­های عمرانی و میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها و ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران از اهداف این پژوهش می­ باشد.

  • اهداف کاربردی

به طور متوسط حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود ۱۰ درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پیمانکار در هر پروژه­ی عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم­گیرندگان به شمار می­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتی،۱۳۸۷). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پیمانکاران ناکارامد از فرآیند مناقصه خواهد شد.

  • ضروریات خاص انجام تحقیق

با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­های صحیح در طرح­های عمرانی امری مهم و الزامی می­باشد در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ابتدای امر شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران راشناسایی کنیم سپس میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را بسنجیم و در نهایت اولویت بندی پیمانکاران و شناسایی پیمانکار اصلح را انجام دهیم.

  • بهره وران

در این پژوهش پس از شناسایی شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت شاخص­ها تعیین و اولویت­­بندی پیمانکاران با استفاده از روش تصمیم­گیری PROMETHEE فازی (که کمتر بر روی مسأله انتخاب پیمانکار پیاده شده است) در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد پیاده­سازی می­گردد.

 

ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی 

چکیده

فصل ۱: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- پرسش اصلی تحقیق.. ۴
۱-۳- اهداف علمی.. ۴
۱-۴- اهداف کاربردی.. ۵
۱-۵- ضروریات خاص انجام تحقیق.. ۵
۱-۶- بهره­وران. ۵
۱-۷- نوع روش تحقیق.. ۶
۱-۸- روش گرد آوری داده­ها ۶
۱-۹- ابزارهای گردآوری داده­ها ۶
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۷
۱-۱۱- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش…۷

فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع.۹

۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- مراحل اجرای پروژه ۱۱
۲-۳- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ ۱۲
۲-۳-۱- مرحله‌ نظری.. ۱۲
۲-۳-۲- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی.. ۱۳
۲-۳-۳- مرحله‌ اجرا ۱۴
۲-۴- مرحله‌ پایانی.. ۱۵
۲-۵- قراردادهای عمرانی.. ۱۶
۲-۵-۱- تعریف قرارداد. ۱۷
۲-۵-۲- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) ۱۷
۲-۶- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. ۲۱
۲-۷- شاخص­های انتخاب… ۳۶
۲-۸- رویه­های ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در کشورهای مختلف… ۳۷
۲-۸-۱- ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در هنگ کنگ… ۳۷
۲-۸-۲- تعیین صلاحیت اولیه پیمانکاران در ترکیه. ۳۸
۲-۸-۳- رویکردهای انتخاب پیمانکار در انگلیس… ۳۹
۲-۹- جمع­بندی..۴۰

فصل ۳: روش تحقیق..۴۲

۳-۱- مقدمه. ۴۳
۳-۲- روش انجام تحقیق.. ۴۳
۳-۳- مراحل انجام پژوهش… ۴۶
۳-۴- ابزار گردآوری داده‏ها ۴۶
۳-۵- روایی و پایایی پژوهش… ۴۶
۳-۶- جامعه آماری پژوهش… ۴۸
۳-۷- نمونه آماری.. ۴۸
۳-۸- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM… ۴۹
۳-۹- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM… ۵۰
۳-۱۰- علم مدیریت فازی.. ۵۱
۳-۱۰-۱- اعداد فازی و عملیات جبری.. ۵۳
۳-۱۰-۲- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی.. ۵۴
۳-۱۰-۳- متغیر‌ها‌ی کلامی.. ۵۴
۳-۱۱- معرفی تکنیک دلفی.. ۵۵
۳-۱۲- مراحل اجرای روش دلفی فازی.. ۵۸
۳-۱۳- معرفی تکنیک AHP.. 61
۳-۱۴- معرفی تکنیک PROMETHEE.. 65
۳-۱۴-۲- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2. 78
۳-۱۵- قلمرو مکانی پژوهش… ۸۰
۳-۱۵-۱- پروژه­های عمرانی.. ۸۱
۳-۱۵-۲- چشم انداز. ۸۴
۳-۱۶- جمع‌بندی..۸۵

فصل ۴: تجزیه و تحلیل..۸۶

۴-۱- مقدمه. ۸۷
۴-۲- انتخاب خبرگان: ۸۷
۴-۳- مراحل اجرا ۸۷
۴-۳-۱- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی.. ۸۸
۴-۳-۲- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. ۱۱۹
۴-۳-۳- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی.. ۱۲۸
۴-۴- جمع بندی..۱۴۰

فصل ۵: نتیجه گیری وپیشنهادات…۱۴۲

۵-۱- مقدمه. ۱۴۳
۵-۲- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق.. ۱۴۳
۵-۲-۱- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی.. ۱۴۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی.. ۱۴۴
۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. ۱۴۷
۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران. ۱۴۸
۵-۵- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۴۸
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. ۱۴۹
۵-۷- جمع بندی.. ۱۴۹

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *