خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ۳۰۳کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۲| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند جدا از اقتصاد جهانی باشد. اگر کشوری بازار های خود را به روی رقابت خارجی ببندد، اهالی آن خواه ناخواه تاوان آن را با خرید کالاهایی با کیفیت پائین تر و قیمت بالاتر، پرداخت خواهند کرد. از طرف دیگر، در صورتی که بازار ها بازنگه داشته شوند، مسلماً کشور با رقابت سختی مواجه گردیده و عرصه بر بسیاری از واحدهای اقتصادی محلی تنگ خواهد شد. در بازار رقابت بدون مرز آینده، بازاریابی یک ضرورت مسلم برای همه کشورهاست و در واقع انسانها، سازمانها و جوامع گوناگون برای ادامه حیات خود نیازمند بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری است. این پژوهش با هدف بررسی و تبیین نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی در شرکت ایران خودرو انجام شده است. از تحقیقات علمی و کتابخانه‌ای برای کسب اطلاعات از جوانب موضوع، و تحقیقات میدانی با استفاده از توزیع ۱۴۰ پرسشنامه بین کارشناسان در شرکت ایران خودرو در شهر تهران انجام شده است و اطلاعات گرداوری شده با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار spss –lisrel   نشان داد که بین ویژگی های مورد بررسی برند در این پژوهش با  رسیدن به سازمان در کلاس جهانی در شرکت ایران خودرو رابطه مستقیم خطی و معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی ارائه شده است.

مقدمه

جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و چالش های گوناگونی را فراروی انسان ها در گوشه و کنار جهان نهاده است. شناخت و رویارویی با این چالش ها، یگانه راه دستیابی به موفقیت در تمام عرصه ها و شئون زندگی است. صنعت خودروسازی نیز از چالش های جهانی شدن در امان نیست و برای حفظ بقای خود، تدابیری اندیشیده است. با این وجود تفاوت میان حیات و موقعیت این صنعت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیار زیاد است به گونه ای که برخی کارشناسان عقیده دارند در فرآیند جهانی شدن، شماری از کشورها نمی‌توانند عرصه رقابت را تحمل کنند و بخشی از صنایع خود را تعطیل خواهند کرد. با توجه به اینکه کشور ایران در حال گذر اقتصادی از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز است، شرکت ها و صنایع تلاطم های اقتصادی قابل توجهی را در این دوران گذر تجربه می‌کنند. شرکت های تولیدی در این دوران گذر بیشترین تغییر را متحمل می‌شوند و چون درگذر زمان تغییرات وسیع است، مدیریت تغییر به مسأله محوری مدیریت این شرکت ها تبدیل می شود. اولین پیام این تغییرات برای مدیریت این است که بخش قابل توجهی از انعطاف پذیری‌های ساختاری که به طور اساسی به صورت رانت متبلور می‌شود و بعضی مدیران از آن سود می‌برند، تبدیل به تحرک، پویایی و انعطاف پذیری می‌شود و در یک کلام بهره وری و رقابت پذیری به عنصر محوری فعالیت های عملیاتی و راهبردی مدیریت تبدیل می‌شود. یکی از اهداف شرکت‌ها از راهبرد جهانی شدن آن است که با استفاده مثبت از دانش فنی و توانمندی های موجود در سایر کشورها، حجم تولید خود را افزایش دهند. برخی از این شرکت‌ها می‌کوشند از این رهگذر بر مبنای یک هزینه پایه ثابت، حجم تولید خود را افزایش دهند البته باید خاطرنشان کرد راهبرد جهانی شدن فقط منجر به کاهش هزینه تولید نمی‌شود زیرا خودروساز ناچار است یک سری سرمایه گذاری‌های جدید در کشورهای خارجی انجام دهد، با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به  بررسی وتبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی در شرکت ایران خودرو می‌پردازیم.

۱٫۱  بیان مسئله

 امروزه جهان هر روز بيشتر از گذشته به سمت دهکده جهاني پيش مي‌رود.کشورها با برداشتن موانع تعرفه‌اي و حمايتي، بازارهاي خود را به روي يکديگر مي‌گشايند و شاهد رقابت در سطحي فراتر از مرزهاي ملي هستيم. يکي سازمانهاي تسهيل کننده بازرگاني بين کشورها، سازمان تجارت جهاني است. اين سازمان با نظامند نمودن روابط بازرگاني بين المللي، رقابت بين توليدکنندگان را در عرصه جهاني تسهيل نموده است. فعاليت اقتصادي در اين فضاي رقابتي جهاني، متکي به پذيرش خروجي توليدي سازمان‌ها توسط مشتريان جهاني مي‌باشد و تنها سازمان‌هايي مي‌توانند توليداتي در کلاس جهاني ارائه نمايند که سيستم ها و سازوکارهاي دستيابي به اين کلاس از توليد را تدارک ديده باشند. این سازمان ها همان سازمان‌هاي کلاس جهاني هستند که فعاليت و رقابت را در سطحي فراتر از مرزهاي ملي و منطقه اي جستجو مي‌کنند. امروزه مديريت برند حوزه اي با اهميت فزاينده در مديريت بازاريابي به شمار مي آيد، به ويژه وقتي سازمان ها تلاششان را به سمت مخابره ي پيام هاي نا مملوس و پيچيده سوق مي‌دهند( سيدجوادين و همكاران، ۱۳۸۹). يكي از مشهورترين و مهمترين مفاهيم بازاريابي كه امروزه به طور گسترده اي مورد بحث پژوهشگران و صاحب نظران بازاريابي قرار مي‌گيرد، ارزش ويژه ي برند است كه از دلايل مهم اين شهرت، نقش راهبردي و مهم ارزش ويژه ي برند در تصميم گيري هاي مديريتي و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان‌ها و مشتريان آن است (گيلاني نيا و موسويان، ۱۳۸۹ (برند ها با نقشي كه در صنعت ايفا مي كنند، در دست يابي به اقتصادي نظام مند و بازار مناسب كمك مي‌كنند كه تحقق آن با فعاليت هاي دیگر امكان پذير نيست( بوکلین، ۱۹۷۱). برند جزء جدانشدنيِ راهبرد بازاريابي شركت است و به طور روزافزوني به عنوان تنها دارايي مهم و منبع تمايز مورد توجه قرار مي‌گيرد(اوکاس، ۲۰۰۳). مسائل محيطي به سرعت در حال تغيير هستند و روند تغييرات اجتماعي از قبيل نرخ رشد جمعيت از اهميت ويژه اي برخوردار است، اين شرايط فرصت ها و تهديدها را با هم به وجود مي‌آورد و از آنجا كه هر چه محيط متغيرتر باشد سازمان بايد پويايي بيشتري داشته باشد تا بتواند تهديدها را به فرصت هاي ارزشمند تبديل كند ولي اين موضوع بسيار ساده، از نظر خيلي از سازمان ها ناديده گرفته مي‌شود و بجاي نگرش بلندمدت در خيلي مواقع موضع دفاعي از خود نشان مي‌دهند و مديران سعي دارند خود را از اين فضا جدا كنند و هر چه بيشتر پيش می­رود فاصله بين آنچه را سازمان انتظار دارد با آنچه اتفاقي مي‌افتد بيشتر مي‌شود. توليدكنندگان و مديران در كلاس جهاني براي رقابت در فضاي تجارت جهاني و باقي ماندن در بهترين سطح پويايي تلاش مي‌كنند و همواره مشتريان خواهان انجام فعاليت با شركت هاي جهان تراز در فضاي سازمان تجارت جهانی هستند، در این تحقیق به بررسی وتبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی[۱] می پردازیم، لذا­ اين ­تحقيق مشخص­ مي­كند ­با­ در ­نظر­گرفتن ­مفاهيم­­ ارزش برند در توليد صنعت خودرو و مديريت ­در­كلاس­جهاني ­ويژگي­هاي­ يك­ شركت­ جهان­تراز ­به ­ايجاد ­يك­ ساختارعلمي ­و­ عملي ­بين ­اهداف ­استراتژيك­ عملياتي ­در­يك­ سازمان ­كمك­ مي­كند.

نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

فصل اول: کلیات تحقیق. .۸

مقدمه. ۹

۱٫۱ بیان مسئله. ۱۰

۲٫۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۱۱

۳٫۱ اهداف تحقیق. ۱۲

۴٫۱ مدل مفهومی تحقیق. ۱۳

۵٫۱ فرضیه های تحقیق. ۱۴

۶٫۱ متغیرهای تحقیق. ۱۴

۷٫۱ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق . ۱۴

۸٫۱ روش تحقیق. ۱۶

۹٫۱  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. ۱۶

۱۰٫۱جامعه و نمونه آماری  تحقیق. ۱۶

۱۱٫۱روش نمونه گیری و ابزار گردآوری داده ها. ۱۷

۱۲٫۱ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۷

۱۳٫۱ نتیجه گیری.۱۸

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.۱۹

مقدمه.۲۰

بخش اول.۲۳

۱٫۲ نام تجاری( برند) چیست؟. ۲۳

۲٫۲ مفهوم واندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری. ۲۴

۳٫۲ مدل ایجاد ارزش برند. ۲۷

۴٫۲ فایده ارزش برند. ۲۹

۵٫۲  ابعاد ارزش برند. ۳۰

۱٫۵٫۲ کیفیت ادراک شده. ۳۱

۲٫۵٫۲وفاداری برند. ۳۲

۳٫۵٫۲ آگاهی برند. ۳۳

۴٫۵٫۲ ارتباطات برند(تداعی برند). ۳۴

۶٫۲ روابط میان ابعاد ارزش برند. ۳۴

۷٫۲تعیین نام تجاری جهانی تا به کجا۳۵

بخش دوم.۳۶

۸٫۲ مفهوم و فلسفه کلاس جهانی. ۳۶

۹٫۲ تولید در کلاس جهانی. ۳۹

۱۰٫۲ مؤلفه ها والگوهای تولید در کلاس جهانی. ۴۰

۱۱٫۲ ویژگی ها ومزایای تولید در کلاس جهانی. ۴۷

۱۲٫۲ محرک ها و موانع کلاس جهانی. ۵۰

۱۳٫۲ پویایی در سازمان کلاس جهانی. ۵۰

۱۴٫۲ حفظ سرآمدی کلاس جهانی. ۵۹

۱۵٫۲ نتیجه گیری.۶۳

فصل سوم: روش تحقیق.۶۴

مقدمه. ۶۵

۱٫۳ روش تحقیق. ۶۵

۲٫۳ نوع تحقیق از نظر هدف و گرد آوری داده ها. ۶۵

۳٫۳ روشهاي جمع آوري اطلاعات. ۶۶

۴٫۳  تدوین پرسشنامه. ۶۷

۵٫۳ تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) و روايي (اعتبار) پرسشنامه   ۶۷

۶٫۳  قلمرو مکانی و زمانی تحقيق. ۶۹

۷٫۳ جامعه و نمونه آماري. ۶۹

۸٫۳  متغيرهاي تحقيق. ۷۰

۹٫۳  روش تجزيه و تحليل اطلاعات. ۷۱

۱۰٫۳ نتیجه گیری.۷۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق.۷۵

مقدمه. ۷۶

۱٫۴ تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق. ۷۷

۲٫۴ تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق. ۸۰

۱٫۲٫۴ بررسی فرضیه اول تحقیق. ۸۱

۲٫۲٫۴ بررسی فرضیه دوم تحقیق. ۸۴

۳٫۲٫۴بررسی فرضیه سوم تحقیق. ۸۷

۴٫۲٫۴بررسی فرضیه چهارم تحقیق. ۹۰

۳٫۴نتیجه گیری.۹۶

فصل پنجم.۱۰۰

مقدمه. ۱۰۱

۱٫۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج. ۱۰۲

۱٫۱٫۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه اول. ۱۰۲

۲٫۱٫۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه دوم. ۱۰۲

۳٫۱٫۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه سوم. ۱۰۲

۴٫۱٫۵یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه چهارم. ۱۰۳

۲٫۵ پیشنهادات تحقیق . ۱۰۳

۳٫۵ مشكلات حين اجراي تحقيق . ۱۰۶

۴٫۵ نتیجه گیری. ۱۰۶

منابع. ۱۰۷

ضمائم. ۱۱۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 9 = 9