دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ۳۰۳کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۲| قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

چکیده:امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند جدا از اقتصاد جهانی باشد. اگر کشوری بازار های خود را به روی رقابت خارجی ببندد، اهالی آن خواه ناخواه تاوان آن را با خرید کالاهایی با کیفیت پائین تر و قیمت بالاتر، پرداخت خواهند کرد. از طرف دیگر، در صورتی که بازار ها بازنگه داشته شوند، مسلماً کشور با رقابت سختی مواجه گردیده و عرصه بر بسیاری از واحدهای اقتصادی محلی تنگ خواهد شد. در بازار رقابت بدون مرز آینده، بازاریابی یک ضرورت مسلم برای همه کشورهاست و در واقع انسانها، سازمانها و جوامع گوناگون برای ادامه حیات خود نیازمند بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری است. این پژوهش با هدف بررسی و تبیین نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی در شرکت ایران خودرو انجام شده است. از تحقیقات علمی و کتابخانه‌ای برای کسب اطلاعات از جوانب موضوع، و تحقیقات میدانی با استفاده از توزیع ۱۴۰ پرسشنامه بین کارشناسان در شرکت ایران خودرو در شهر تهران انجام شده است و اطلاعات گرداوری شده با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار spss –lisrel   نشان داد که بین ویژگی های مورد بررسی برند در این پژوهش با  رسیدن به سازمان در کلاس جهانی در شرکت ایران خودرو رابطه مستقیم خطی و معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی ارائه شده است.

مقدمه

جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و چالش های گوناگونی را فراروی انسان ها در گوشه و کنار جهان نهاده است. شناخت و رویارویی با این چالش ها، یگانه راه دستیابی به موفقیت در تمام عرصه ها و شئون زندگی است. صنعت خودروسازی نیز از چالش های جهانی شدن در امان نیست و برای حفظ بقای خود، تدابیری اندیشیده است. با این وجود تفاوت میان حیات و موقعیت این صنعت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیار زیاد است به گونه ای که برخی کارشناسان عقیده دارند در فرآیند جهانی شدن، شماری از کشورها نمی‌توانند عرصه رقابت را تحمل کنند و بخشی از صنایع خود را تعطیل خواهند کرد. با توجه به اینکه کشور ایران در حال گذر اقتصادی از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز است، شرکت ها و صنایع تلاطم های اقتصادی قابل توجهی را در این دوران گذر تجربه می‌کنند. شرکت های تولیدی در این دوران گذر بیشترین تغییر را متحمل می‌شوند و چون درگذر زمان تغییرات وسیع است، مدیریت تغییر به مسأله محوری مدیریت این شرکت ها تبدیل می شود. اولین پیام این تغییرات برای مدیریت این است که بخش قابل توجهی از انعطاف پذیری‌های ساختاری که به طور اساسی به صورت رانت متبلور می‌شود و بعضی مدیران از آن سود می‌برند، تبدیل به تحرک، پویایی و انعطاف پذیری می‌شود و در یک کلام بهره وری و رقابت پذیری به عنصر محوری فعالیت های عملیاتی و راهبردی مدیریت تبدیل می‌شود. یکی از اهداف شرکت‌ها از راهبرد جهانی شدن آن است که با استفاده مثبت از دانش فنی و توانمندی های موجود در سایر کشورها، حجم تولید خود را افزایش دهند. برخی از این شرکت‌ها می‌کوشند از این رهگذر بر مبنای یک هزینه پایه ثابت، حجم تولید خود را افزایش دهند البته باید خاطرنشان کرد راهبرد جهانی شدن فقط منجر به کاهش هزینه تولید نمی‌شود زیرا خودروساز ناچار است یک سری سرمایه گذاری‌های جدید در کشورهای خارجی انجام دهد، با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به  بررسی وتبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی در شرکت ایران خودرو می‌پردازیم.

۱.۱  بیان مسئله

 امروزه جهان هر روز بیشتر از گذشته به سمت دهکده جهانی پیش می‌رود.کشورها با برداشتن موانع تعرفه‌ای و حمایتی، بازارهای خود را به روی یکدیگر می‌گشایند و شاهد رقابت در سطحی فراتر از مرزهای ملی هستیم. یکی سازمانهای تسهیل کننده بازرگانی بین کشورها، سازمان تجارت جهانی است. این سازمان با نظامند نمودن روابط بازرگانی بین المللی، رقابت بین تولیدکنندگان را در عرصه جهانی تسهیل نموده است. فعالیت اقتصادی در این فضای رقابتی جهانی، متکی به پذیرش خروجی تولیدی سازمان‌ها توسط مشتریان جهانی می‌باشد و تنها سازمان‌هایی می‌توانند تولیداتی در کلاس جهانی ارائه نمایند که سیستم ها و سازوکارهای دستیابی به این کلاس از تولید را تدارک دیده باشند. این سازمان ها همان سازمان‌های کلاس جهانی هستند که فعالیت و رقابت را در سطحی فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای جستجو می‌کنند. امروزه مدیریت برند حوزه ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار می آید، به ویژه وقتی سازمان ها تلاششان را به سمت مخابره ی پیام های نا مملوس و پیچیده سوق می‌دهند( سیدجوادین و همکاران، ۱۳۸۹). یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی که امروزه به طور گسترده ای مورد بحث پژوهشگران و صاحب نظران بازاریابی قرار می‌گیرد، ارزش ویژه ی برند است که از دلایل مهم این شهرت، نقش راهبردی و مهم ارزش ویژه ی برند در تصمیم گیری های مدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها و مشتریان آن است (گیلانی نیا و موسویان، ۱۳۸۹ (برند ها با نقشی که در صنعت ایفا می کنند، در دست یابی به اقتصادی نظام مند و بازار مناسب کمک می‌کنند که تحقق آن با فعالیت های دیگر امکان پذیر نیست( بوکلین، ۱۹۷۱). برند جزء جدانشدنیِ راهبرد بازاریابی شرکت است و به طور روزافزونی به عنوان تنها دارایی مهم و منبع تمایز مورد توجه قرار می‌گیرد(اوکاس، ۲۰۰۳). مسائل محیطی به سرعت در حال تغییر هستند و روند تغییرات اجتماعی از قبیل نرخ رشد جمعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این شرایط فرصت ها و تهدیدها را با هم به وجود می‌آورد و از آنجا که هر چه محیط متغیرتر باشد سازمان باید پویایی بیشتری داشته باشد تا بتواند تهدیدها را به فرصت های ارزشمند تبدیل کند ولی این موضوع بسیار ساده، از نظر خیلی از سازمان ها نادیده گرفته می‌شود و بجای نگرش بلندمدت در خیلی مواقع موضع دفاعی از خود نشان می‌دهند و مدیران سعی دارند خود را از این فضا جدا کنند و هر چه بیشتر پیش می­رود فاصله بین آنچه را سازمان انتظار دارد با آنچه اتفاقی می‌افتد بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان و مدیران در کلاس جهانی برای رقابت در فضای تجارت جهانی و باقی ماندن در بهترین سطح پویایی تلاش می‌کنند و همواره مشتریان خواهان انجام فعالیت با شرکت های جهان تراز در فضای سازمان تجارت جهانی هستند، در این تحقیق به بررسی وتبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی[۱] می پردازیم، لذا­ این ­تحقیق مشخص­ می­کند ­با­ در ­نظر­گرفتن ­مفاهیم­­ ارزش برند در تولید صنعت خودرو و مدیریت ­در­کلاس­جهانی ­ویژگی­های­ یک­ شرکت­ جهان­تراز ­به ­ایجاد ­یک­ ساختارعلمی ­و­ عملی ­بین ­اهداف ­استراتژیک­ عملیاتی ­در­یک­ سازمان ­کمک­ می­کند.

نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

فصل اول: کلیات تحقیق. .۸

مقدمه. ۹

۱.۱ بیان مسئله. ۱۰

۲.۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۱۱

۳.۱ اهداف تحقیق. ۱۲

۴.۱ مدل مفهومی تحقیق. ۱۳

۵.۱ فرضیه های تحقیق. ۱۴

۶.۱ متغیرهای تحقیق. ۱۴

۷.۱ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق . ۱۴

۸.۱ روش تحقیق. ۱۶

۹.۱  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. ۱۶

۱۰.۱جامعه و نمونه آماری  تحقیق. ۱۶

۱۱.۱روش نمونه گیری و ابزار گردآوری داده ها. ۱۷

۱۲.۱ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۷

۱۳.۱ نتیجه گیری.۱۸

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.۱۹

مقدمه.۲۰

بخش اول.۲۳

۱.۲ نام تجاری( برند) چیست؟. ۲۳

۲.۲ مفهوم واندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری. ۲۴

۳.۲ مدل ایجاد ارزش برند. ۲۷

۴.۲ فایده ارزش برند. ۲۹

۵.۲  ابعاد ارزش برند. ۳۰

۱.۵.۲ کیفیت ادراک شده. ۳۱

۲.۵.۲وفاداری برند. ۳۲

۳.۵.۲ آگاهی برند. ۳۳

۴.۵.۲ ارتباطات برند(تداعی برند). ۳۴

۶.۲ روابط میان ابعاد ارزش برند. ۳۴

۷.۲تعیین نام تجاری جهانی تا به کجا۳۵

بخش دوم.۳۶

۸.۲ مفهوم و فلسفه کلاس جهانی. ۳۶

۹.۲ تولید در کلاس جهانی. ۳۹

۱۰.۲ مؤلفه ها والگوهای تولید در کلاس جهانی. ۴۰

۱۱.۲ ویژگی ها ومزایای تولید در کلاس جهانی. ۴۷

۱۲.۲ محرک ها و موانع کلاس جهانی. ۵۰

۱۳.۲ پویایی در سازمان کلاس جهانی. ۵۰

۱۴.۲ حفظ سرآمدی کلاس جهانی. ۵۹

۱۵.۲ نتیجه گیری.۶۳

فصل سوم: روش تحقیق.۶۴

مقدمه. ۶۵

۱.۳ روش تحقیق. ۶۵

۲.۳ نوع تحقیق از نظر هدف و گرد آوری داده ها. ۶۵

۳.۳ روشهای جمع آوری اطلاعات. ۶۶

۴.۳  تدوین پرسشنامه. ۶۷

۵.۳ تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) و روایی (اعتبار) پرسشنامه   ۶۷

۶.۳  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. ۶۹

۷.۳ جامعه و نمونه آماری. ۶۹

۸.۳  متغیرهای تحقیق. ۷۰

۹.۳  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۷۱

۱۰.۳ نتیجه گیری.۷۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق.۷۵

مقدمه. ۷۶

۱.۴ تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق. ۷۷

۲.۴ تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق. ۸۰

۱.۲.۴ بررسی فرضیه اول تحقیق. ۸۱

۲.۲.۴ بررسی فرضیه دوم تحقیق. ۸۴

۳.۲.۴بررسی فرضیه سوم تحقیق. ۸۷

۴.۲.۴بررسی فرضیه چهارم تحقیق. ۹۰

۳.۴نتیجه گیری.۹۶

فصل پنجم.۱۰۰

مقدمه. ۱۰۱

۱.۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج. ۱۰۲

۱.۱.۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه اول. ۱۰۲

۲.۱.۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه دوم. ۱۰۲

۳.۱.۵ یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه سوم. ۱۰۲

۴.۱.۵یافته های تحقیق و تحلیل نتایج فرضیه چهارم. ۱۰۳

۲.۵ پیشنهادات تحقیق . ۱۰۳

۳.۵ مشکلات حین اجرای تحقیق . ۱۰۶

۴.۵ نتیجه گیری. ۱۰۶

منابع. ۱۰۷

ضمائم. ۱۱۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *