دانلود پایان نامه بررسی نقش دورکاری در عملکرد کارکنان ادارات سطح شهرستان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۷۴۹ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۳| قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

چکیده:اشتغال از راه دور مزایایی برای سازمانها و کارمندان معرفی می کند . به هر حال در ایران تعداد کمی از سازمانها کار از راه دور را به عنوان شکل خاصی از کار مجازی به اجرا گذاشته اند هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دورکاری در ادارات سطح شهرستان بجنورد در سال ۹۱  می باشد. در این تحقیق جامعه مورد مطالعه کلیه ی کارکنان اداراتی که در آنها دورکاری به اجرا درآمده است می باشد . (که شامل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران , منابع طبیعی، صنعت و معدن و اداره دارایی می باشد)، جامعه آماری ۳۱۲ نفر بوده  و بر اساس جدول کرجسی- مرگان، حجم نمونه ۱۶۵نفر می باشد.در روش نمونه گیری , افراددورکار شده  به علت کم بودن تعداد آنها،  به صورت سرشماری انتخاب شده اند ودر مورد افراد غیر دورکار از نمونه قابل دسترسی استفاده شده است.  نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انجام گرفته است افراد پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شده. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده برای داده های کیفی و کمی به ترتیب فراوانی (درصد) و میانگین (انحراف معیار) گزارش شد. پایایی شاخص های موجود در پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید.  در ارتباط با جامعه مورد مطالعه یک سوال اصلی وهفت سوال  فرعی مطرح شد که با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفتند. سوالات پرسشنامه در قالب ۶ حیطه  ( منابع انسانی، تناسب شغل با دورکاری، مدیریت،  منابع مالی،  فرهنگ سازمانی و IT  ) طراحی گردیده است و برای محاسبه نمره هر حیطه از میانگین گیری سوالات مرتبط با آن استفاده شد. در این صورت دامنه ممکن برای نمرات هر حیطه ۱تا ۵ بوده است که عدد میانه این دامنه برابر ۳ می باشد. در نتیجه برای حیطه های منابع انسانی، تناسب شغل با دور کاری، مدیریت و مالی تعریف شده موجود در پرسشنامه میانگین به دست آمده به طورمعنی‌داری بزرگتر از ۳ بوده است (P<0.05 در همه موارد) و در دو مورد دیگر یعنی فرهنگ سازمانی و IT میانگین سازه ها با عدد ۳ اختلاف معنی داری نداشت. این میانگین ها، نشان دهنده ی پذیرش سوالات پژوهش مبنی بر تایید استفاده از دورکاری در قالب حیطه ها  (منابع انسانی، تناسب شغل، مدیریت، فرهنگ سازمانی، مالی و IT  ) می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش دورکاری در عملکرد کارکنان ادارات سطح شهرستان ارائه شده است.

مقدمه:

توسعه وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از رایانه، شبکه های ارتباطی،  نرم افزارها و سخت افزارها ی ارتباطی و اداری و تخصصی و … موجب تحولات عظیمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شده است . حال که فناوری اطلاعات و سرعت تغییرات آهنگ شتابانی دارد: پس باید برای همگام شدن با شتاب و تغییر , برنامه ریزی کرد. به علت همگرایی پردازش اطلاعات،  ارتبازات راه دور و رسانه های جدید، فناوری و برنامه های کاربردی آن،  اینک جامعه اطلاعاتی در حال ظهور است .تحولاتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات،  در نهادها، سازمانها و موسسات مختلف ایجاد کرده است، مستقیما” بر کارو زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان ومردم (جامعه) تاثیر گذاشته است . یکی از این تاثیرات پیدایش یک الگوی کار مبتنی بررایانه، به نام دورکاری است. دورکار از جمله پیامدهای تحولات و تغییرات عصر اطلاعات بر سازمانها است. این مهم است که زمان آن را رسیده است تا همه خود را آماده برای سازگاری با تغییر و تحولات عصر اطلاعات و از جمله دورکاری که از الگوهای جدید و قابل قبول انجام کار است، نماییم. فلسفه دورکاری این است : ” به جای آوردن  کارکنان به محل کار, محل کار را نزد کارکنان ببرید.”الگوهای سنتی روش کار،  محل کار، زمان کار و سازمانها در حال گسست و پوست اندازی است . در یکی دو سال اخیر در سراسر جهان کا ربران اینترنت افزایش خیره کننده ای داشته است. در اواسط دهه آینده به احتمال زیاد این کاربران رشد میلیاردی خواهند نمود.دورکاری یکی از شیوه های انجام کار است که محصول آهنگ شتابان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است .دورکاری روش انجام کار در خارج از محل سازمان , اداره و یا شرکت در همزمان و در هر مکان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هم اکنون بسیاری از شرکت ها و سازمانهای بزرگ دنیا از این رویکرد بهره می گیرند و یافته ها نشان می دهد که چه برای حال حاضر و چه برای آینده، مورد توجه جدی سازمانها قرار گرفته است .دورکاری نوعی شیوه کار است که به فرد شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای اداری سنتی با انعطاف پذیریبیشتری انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوری اطلاعات است.

دورکاری یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب می شود که در این طرح یک ارتباط جدید بین کار و کارمند و کارمند با مدیر اجرا می شود. در این طرح کارمند به جای اینکه در اداره حاضر شود و کار را انجام دهد همان کاری که برایش تعریف شده است را در خانه انجام می دهد و مدیر به جای اینکه کارمند را در اداره نظارت کند این کنترل از طریق فرایندهای الکترونیکی از داخل خانه انجام می شود.در دنیای پیشرفته امروزی دورکاری یکی از روشهای مدرن کار کردن است و با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراگیر شدن امکانات بسیاری مثل اینترنت پر سرعت و ارزان، تلفن همراه، تله کنفرانس، رایانه های پر قدرت شخصی و شبکه های بی سیم به سرعت در حال توسعه و گسترش است.دورکاری هر نوع شکلی از به کار گیری فناوریهای اطلاعاتی (مثل ارتباطات راه دور و رایانه) به جای مسافرتهای مربوط به کار و حرکت کار به سمت کارکنان به جای حرکت کارکنان به سوی کار است.دورکاری الکترونیکی در واقع نوعی سازمان کاری است که طی آن افراد به شکلی انعطاف پذیر مستقل از زمان و مکان انجام کار در طول شبانه روز به انجام امور محوله می پردازند یعنی در واقع فناوری اطلاعات این اجازه را به افراد می دهد تا قسمتی از فعالیتهایشان را از راه دور با استفاده از شبکه اینترنت انجام دهند.

 ۱-۲- بیان مسأله:

ماهیت کار درحال تغییر است .بسیاری از کشورهای دنیا درحال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت، به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمانها به دنبال داشته است .در عصر صنعتی،  مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشترسازماندهی شده بودند و نیاز بود که کارمند به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور منحصردر کارخانه یا در اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند. بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمند ضروری بود.وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هر چه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها، و اینترنت قابل استفاده برای همه، نیاز به حضور فیزیکی درمحل کار کم است کمتر از یک دهه از شروع استفاده تجاری از اینترنت می گذرد. اما در همین مدت کوتاه، تخمین زده می شود که بیش از ۴۰۰ هزار کسب و کار کوچک در چهارگوشه دنیا از این وسیله ارتباطی پیشرفته برای پیشبرد مقاصد تجاری خود استفاده می کنند.دورکاری یک انتخاب است راجع به روش انجام کار که به کارکنان اجازه می دهد تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند. یعنی استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور، به منظور تغییر موقعیت جغرافیایی محل انجام کار  و انجام وظایف شغلی از آنجایی که اجرای هر طرحی بر اساس نیازها و کمبودهای مرتبط با موضوع آن طرح صورت می گیرد ,بدون شک اهداف مهمی را نیز دنبال می کند .در دورکاری کارکنان برای انجام وظایف محوله، خانه خود را تبدیل به دفتر کار (بخشی از سازمان منبوع) می کنند. آنان با استفاده از داده ها و فناوری های از راه دور، خدمات موردانتظار را به سازمان خود ارائه می کنند. این دفتر کار، کارمند و سازمان را قادر می سازد تا با وجود فاصله فیزیکی،  به محصول و نتایج مورد نیاز ناشی از انجام کار دست یابند. در دورکاری، دورکاران وظایف خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگران انجام می دهند. دورکاری یا کارازاره دور یا کار الکترونیکی، عمدتا” شامل انجام کارو وظایف سازمانی توسط فرد دورکار در منزل یا محلی نزدیک منزل و به صورت پاره وقت یا تمام وقت است. (بهرام زاده،۱۳۹۰ :۷)

تغییرات نگرشی و تکنولوژیکی که در گذر تاریخ بر زندگی انسانها حاصل می شود، موجب بروز تحول در روشهای زندگی و کاری آنها می گردد. این امر حتی به اوقات و محلهای کاری آنها نیز سرایت می نماید به گونه ای که پس از انقلاب صنعتی سبک زندگی کاری و خانوادگی افراد تغییر پیدا کرده و با حرکت از عصر کشاورزی به عصر صنعتی گسترش پدیده ی شهرنشینی، رشد کلانشهرها و بروز پدیده ی آلودگی هوا در این مناطق، رشد سازمانهای بزرگ و مجتمع با تعداد زیاد پرسنل در یک مکان جغرافیایی واحد، ساعات کاری منظم و غیرمنعطف، مهاجرت از برخی مناطق به مناطق دیگر برای اشتغال، کاهش زمان حضور افراد خانواده در کنار یکدیگر، افزایش نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و کمرنگ شدن نقشهای آنان در خانواده و … را شاهد بودیم. این پدیده تا اواسط قرن بیستم بر جوامع غالب بود و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه را نیز در بر می گرفت. از اواسط قرن بیستم با ورود تدریجی جوامع به عصر اطلاعات تغییرات جدیدی در  شیوه ی زندگی و کار حاصل شد. امکان برقراری مراودات، تبادل اطلاعات و فعالیتها از فواصل جغرافیایی مختلف فراهم گردید. بدین ترتیب امکان تشکیل شرکتهای چند ملیتی و بین المللی با مدیریت واحد فراهم شد. با ورود به عصر صنعتی و شکلگیری سازمانهای بزرگ، برخی معضلات سازمانی و اجتماعی نیز پدیدار گشت. از آن جمله اداره ی سازمانهای بزرگ، موجب بروز بروکراسی غیرمنعطف و ناکارآمد، هزینه های بالای پشتیبانی و سطح پایین بهره وری در سطح اجتماعی، جوامع درگیر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، مصرف زیاد سوخت و انرژی، کاهش نقشهای خانوادگی والدین و بروز بی هویتی اجتماعی در کودکان و نوجوانان و قرار گرفتن افراد به عنوان دندانه های چرخ دنده ی ماشین سازمان شد. در سطح فردی نیز اختصاص زمان زیاد برای رفت و آمد بین محل کار و زندگی، بروز مشکلات خانوادگی بین والدین و فرزندان، وجود خستگی مفرط در کارکنان به دلیل زمان زیاد مصرف شده برای کار و رفت و آمد و در نتیجه پایین بودن راندمان کاری، استرس ناشی از محیط کاری و عدم رضایت شغلی از مشکلات قابل بیان در این سطح بوده است(قنبری، بخت جو، ۱۳۹۰: ۷-۸).از اواخـر سـالهای دهه۱۹۷۰، وقـتی که میکروکامپیوترها و مودم‌ها در دسترس عـموم قـرار گرفتند رؤیای کار از راه دور به شکلی کـامل‌ و کـارا بـه حقیقت پیوست، به گونه‌ای که بروز آن موجب جهشی چــشمگیر در مــیزان بــهره‌‌وری گـردید. گـسترش روز افـزون اسـتفاده از کامپیوترهای شخصی در منزل و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتصال کامپیوترها بـوسیله مـودم و از طریـق خـطوط مـعمولی تـلفن مـوجب شـد تا کارکنان و کـارفرمایان بـه اسـتفاده از این دستاورد نوین عصر ارتباطات و اطلاعات روی آورنـد(خورموجی، چراغی، ۱۳۸۷)دورکاری یک شغل نیست، بلکه یک روش سازماندهی یا نوعی شیوه ی کار است که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در محل کار با استفاده از انواع گوناگون تجهیزات الکترونیکی، وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای سنتی با انعطاف پذیری بیشتری انجام دهد.صاحبنظران بر این باورند که دورکاری مزایای بسیاری دارد. در دنیای پیشرفته ی امروز دورکاری یکی از روشهای مدرن کار کردن است و با توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراگیر شدن امکانات مربوطه به سرعت در حال توسعه و گسترش است(گروه متخصصان مدیریت، ۱۳۸۹:)دورکاری یا کار درخانه، با اهدافی چون افزایش بهره وری، انعطاف کاری، و کاهش حجم رفت و آمد افراد شاغل و پرهیز از هزینه ها ی ناشی از آن که شامل هزینه های حمل و نقل و ارزش پولی وقت تلف شده در راه است و همینطور زمانی که ناگزیر در رفت و آمد روزانه به محل کار تلف می شود و همچنین کاهش آلودگی هوا که در نتیجه به داشتن هوایی سالم و محیط زیست پاکیزه ختم می شود را دنبال می کند .با بی تردید آشناسازی کارکنان با کامپیوتر، شبکه و نحوه کاربرد آنها برای انجام بهتر امور، کاهش هزینه های ارتباطات به طور کلی، و تامین ارتباطات ارزان قیمت برای کار از راه دور بطور خاص ساده سازی کار با شبکه ها و کامپیوترها تبلیغ و با انتشار اطلاعات راجع به فرصتهای از راه دور که می توان از آنها به عنوان راهکارهای سازنده ای برای گسترش و رواج طرح دورکاری نام برد. اما همه این موارد مشروط به آن است که زمینه  استفاده از اینترنت پر سرعت و فناوری های روز برای همگان در ادارات  و سازمانها فراهم شود و در غیر این صورت طرح دورکاری در سازمانها به نتایج مورد نظر منجر نخواهد شد .حرکت دادن کار به سمت کارمند، می توان از میزان حضور فیزیکی کارکنان در محل کار کاست و بر میزان بهره وری آنان افزود.دورکاری یک روش و سبک انجام کار است که سازمان ها مس توانند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند خدمات ارتباطی رایانه ای (اکسترانت, اینترانت,اینترنت یا… ) مودم، پست الکترونیکی، پیام های فوری (مسنجر)، موبایل، تلفن ثابت، فاکس و… ؛به کارکنان اجازه می دهدتمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محل سازمان یا شرکت خود انجام دهند .در ایام دورکاری سازمانها می توانند به کارکنان خود چه در خانه یا هر کجای دیگر دسترسی داشته باشند .متقابلا” کارکنان نیز قادرند با سازمان خود،ارتباط برقرار کنند. آنان می توانند از منزلشان یا یک مرکز ارتباطی از راه دور در نزدیکی منزلشان و یا هر محل دیگری، وظایف و ماموریت های خود را انجام دهند.در دورکاری، دورکاران وظایف خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگران انجام می دهند وظایف . دورکاری یا کار از راه دور یا کار الکترونیکی عمدتا” شامل انجام کار و وظایف سازمانی توسط فرد دورکار در منزل یا محلی نزدیک منزل و به صورت پاره وقت یا تمام وقت است. با این وصف، دورکاری یک شیوه و سبک انجام کار است که در آن محل کا رو ساعت کار کارکنان از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.پس از تصویب آیین نامه اجرای قانون دورکاری در هیئت دولت (۲/۴/۱۳۸۹ ,به شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶)  متن آیین نامه از سوی رسانه ها منتشر شد.اما از آنجا که کارکنان دولت از قبل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اجرای این قانون نداشتند پرسشهای زیادی در سطح ادارات دولتی مطرح شد که بسیاری از آنها همچنان بی جواب مانده است .بسیاری از کارشناسان و منتقدان مواردی همچون روش رئیس محوری در ادارات و آماده نبودن زیر ساختهای اینترنتی در کشور را از جمله موانع اجرای این طرح عنوان می کنند . این در حالی است که موج انتقاد آنها بر جریان بی اطلاعی کارکنان دولتی دامن زده تا حدی که این شایعه در بین کارمندان قوت گرفته بود که دولت با اجرای این طرح قصد دارد به تدریج کارمندان خود را اخراج نماید . (بهرام زاده، پیشگفتار، ۱۳۹۰)

لذا برای روشن شدن بسیاری از این ابهامات و یافتن جوابی برای منتقدان و همچنین تبیین چگونگی اجرای دورکاری در سازمانها و ادارات، وضعیت زیرساختهای موجود در سازمانها برای دورکاری کارکنان، نحوه انتخاب و نظارت بر کارمندان دور کار در سازمانها، مزایا و معایب و هر آنچه که به عنوان ابهام در اجرای این قانون مطرح است، مطلع کار این پژوهش قرار گرفت. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این است که : نقش دورکاری در عملکرد کارکنان ادارات و سازمانها در سطح شهرستان بجنورد چیست؟

teleworkcollaboration

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش دورکاری در عملکرد کارکنان ادارات  

 

چکیده ۱

فصـل اول: کلیات و تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۹
۱-۴-۱- هدف اصلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۹
۱-۵- سوالات تحقیق ۹
۱-۵-۱-سوالات اصلی ۹
۱-۵-۲- سوالات فرعی ۹
۱-۶-متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۷-تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۰
۱-۷-۱- تعاریف نظری متغیرها ۱۰
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲

فصـل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲-تاریخچه دورکاری ۱۵
۱-۲-۲- دورکاری (کار از راه دور) ۱۵
۲-۳- دورکار کیست؟ ۱۷
۲-۴- انواع دورکاری ۱۷
۲-۵- کارمند دورکار ۲۰
۲-۶- ویژگیهای کارمند دورکار ۲۰
۲-۷- دورکاری در ایران ۲۱
۲-۸- آیین” نامه دورکاری” در یک نگاه: ۲۲
۲-۹- نگاهی به وضعیت نظام دورکاری درجهان ۲۵
۲-۱۰- اثرات دورکاری ۲۷
۱-۲-۱۰- اثرات بر توسعه استراتژیک سر مایه انسانی ۲۷
۲-۲-۱۰- تاثیرات بر کارکردهای عملیاتی سرمایه انسانی ۲۸
۳-۲-۱۰- تاثیرات بر کارایی سازمان ۲۸
۴-۲-۱۰- تاثیرات بر روابط خارجی سازمانی ۲۹
۵-۲-۱۰- تاثیرات بر عوامل محیطی ۲۹
۲-۱۱- عوامل موثر در دورکاری ۲۹
۲-۱۲- مزایای دورکاری ۳۱
۱-۲-۱۲- مزایای فردی دورکاری ۳۱
۲-۲-۱۲- مزایای سازمانی دورکاری ۳۱
۲-۱۳- موانع و معایب دورکاری ۳۴
۱-۲-۱۳- موانع و معایب فردی ۳۴
۳-۲-۱۳- موانع اجتماعی ۳۵
۲-۱۴- مشکلات فراروی سازما نهای ایرانی برای دورکاری: ساختاری، رفتاری،محیطی ۳۵
۱-۲-۱۴- مشکلات رفتاری ۳۵
۲-۲-۱۴- مشکلات و موانع ساختاری ۳۶
۳-۲-۱۴- مشکلات و موانع محیطی ۳۶
۲-۱۵- روش های مختلف دورکاری ۳۶
۱-۲-۱۵- بر مبنای مکان انجام کار ۳۶
۲-۲-۱۵- بر مبنای میزان زمان صرف شده در دورکاری ۳۷
۲-۱۶- روش پیاده سازی دورکاری ۳۷
۱-۲-۱۶- شناسایی حوزه دورکاری ۳۷
۲-۲-۱۶- تحلیل امکان پذیری دورکاری ۳۸
۳-۲-۱۶- طراحی دورکاری، معرفی و ایجاد انگیزه به افراد ۳۸
۴-۲-۱۶- توسعه قابلیت های دورکاری ۳۹
۵-۲-۱۶- ارزیابی نتایج و برنامه ریزی فعالیتهای آتی ۳۹
۲-۱۷- ابزارهای دورکاری ۴۰
۱-۲-۱۷- فناوری های پردازش اطلاعات ۴۰
۲-۲-۱۷- فناوری های ارتباطی: ۴۱
۳-۲-۱۷- شبکه ۴۱
۴-۲-۱۷- گروه افزارها ۴۱
۵-۲-۱۷- سیستم های کنفرانس ۴۱
۲-۱۸- سوابق تحقیق ۴۱

فصـل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ۴۶
۳-۲- جامعه آماری ۴۶
۳-۳- نمونه آماری ۴۶
۳-۴-روش نمونه گیری ۴۶
۳-۵- روش و نوع تحقیق ۴۶
۳-۵-ابزارگردآوری اطلاعات ۴۷
۳-۶-روایی و اعتبار گردآوری اطلاعات ۴۸
۳-۷-روش تحلیل داده ها ۴۹

فصـل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه ۵۱
۴-۲-روش های آماری ۵۲
۴-۳- توصیف داده ها ۵۲

فصـل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-نگاهی اجمالی به سیر تحقیق ۸۵
۵-۲-نتایج براساس فرضیه اصلی تحقیق ۸۵
۵-۲-۲-نتایج براساس سوالات فرعی ۸۶
۵-۲-۲-۱- نتیجه سوال اول ۸۶
۵-۲-۲-۲- نتیجه سوال دوم ۸۷
۵-۲-۲-۳ نتیجه سوال سوم ۸۸
۵-۲-۲- ۴- نتیجه سوال چهارم ۸۸
۵-۲-۲-۴- نتیجه سوال پنجم ۸۹
۵-۲-۲-۵-نتیجه سوال ششم ۸۹
۵-۲-۲-۶-نتیجه سوال هفتم ۹۰
۵-۳-بحث و نتیجه گیری ۹۰
۵-۴- محدودیت ها و مشکلات اجرای پژوهش ۹۲
۵-۵- پیشنهادات پژوهش ۹۲
۵-۵-۱- پیشنهادات براساس یافته های پژوهش ۹۲
۵-۵-۲- پیشنهادات به سایر پژوهشگران ۹۲
پیوست ۹۵
منابع و ماخذ ۱۵۳
منابع انگلیسی ۱۵۵
چکیده انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۷۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

 

امتیاز دادن به مطلب
teleworkcollaboration

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *