بایگانی برچسب: تاب آوري کانر و دیویدسون (2۰۰3)

دانلود پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)

دانلود پرسشنامه تاب آوري کانر و دیویدسون (2۰۰3)

انسان ها در برابر شرایط نامساعد، خطرها و ناملایمات معمولاً احساس بی پناهی می کنند و در بسیاری مواقع نیز سعی می کنند که در برابر خطرها و موقعیت ناگوار تحمل نمایند و نتایج غیر منتظره ای به دست می آورند. توانایی اجرای این «جادوی رایج» (ماستن ۲۰۰۱). اغلب در حوزه علوم اجتماعی به عنوان انعطاف پذیری یا «تاب آوری» …

ادامه مطلب...