دانلود پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۷۴کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۲۰۷| قیمت : ۲۰۰۰ تومان

چکیده:هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد ۱۰۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، ۱۲ فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از ۰.۴۹۰ برای سه متغیر اصلی به ۰.۶۲۱ برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

  وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. یکی از ویژگی های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل خود سرمایه‌گذاری کنند باید اطلاعات مربوط به طور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار داده شود. بورس باید حائز شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده و با تفسیر آن در ویژگی های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت ها و همچنین قیمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تامین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاری عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم [۱]EPS و سود تقسیمی [۲]DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل تعدادی خریدار و فروشنده است که رقابت بین فروشندگان باعث افزایش کارائی عملکرد شرکت ها می‌شود و نشانه این کارائی شرکت، در استفاده بهینه از سرمایه فراهم شده، افزایش سود و سودآوری آن شرکت منعکس خواهد شد.سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند. عملکرد مدیری مطلوب و مورد پسند سهامداران است که توانسته باشد علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده باشد و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران افزوده باشد. همچنین رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است . سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شوداین سوال که آیا تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی را درباره تغییرات سودهای آتی شرکت ها در بر دارد؟ موضوعی است که توجه زیادی را در تحقیقات، به خود جلب نموده است و  به عنوان آزمونی از فرضیه علامت دهی سود تقسیمی[۳] نگریسته می شود.فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بیانگر این موضوع است که تغییرات سود تقسیمی با خود اطلاعاتی را درباره سود آوری آتی شرکت در بر دارد. به طوری که مدیران شرکت ها به منظور انتقال  چشم انداز  روشن سود آوری و جریان های  نقدی  مثبت تر  اقـدام به  افزایش سود تقسیمی می نمایند. در این تحقیق فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بررسی و آزمون شده است.در فصل اول پس از بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق را بیان نموده و سپس چارچوب نظری  ، مدل تحلیلی و فرضیه تحقیق  را ارائه می نمائیم.

۲-۱ بیان مسئله:

سود سهام[۴] بازده ای است که سهامداران عادی در قبال سرمایه گذاری که در شرکت انجام داده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکتی که در دوره جاری سود سهام پرداخت نکـند این عمل شرکت بدان معنی است که، سود را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند و به این ترتیب  توانائی شرکت را جهت پرداخت سود سهام در آینده افزایش دهد.با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط شرکت، می تواند پیام های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد. پرداخت سود کم باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و همان طور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه توانایی سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود. از طرفی برخی سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام از دید آنها علامت مثبتی نیست. این دسته احتمالاً به فروش سهام این شرکت ها اقدام خواهند کرد. به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود و یا توزیع نکردن آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختارسهامداران آن مؤثر باشد. احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که سرمایه گذاران نسبت به سود سهام بی تفاوت باشند و به خصوص با توجه به هزینه معاملات ، نسبت به آن عکس العملی نشان ندهند.(خوش طینت و حاجیان ، ۱۳۸۷ ،ص ۵-۴)این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در رابطه با سود های آتـی می باشد،یکی ازسوالاتی است که  توجه پژوهشگران بسیاری  را  به خود جلب نموده است. و به عنوان آزمونی از فرضیه اطلاع دهی سود تقسیمی مطرح شده است. در رابطه با اعتبار تجربی فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی یک نوع عدم توافق جمعی وجود دارد. به گونه ای که گروهی از پژوهشگران اعتقاد به وجود یک رابطه مثبت و مهم مابین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی داشته  و گروهی دیگراعتقاد به عدم وجود رابطه دارند .یکی از فرضیات مهم  حسابداری که  در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است، فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی می باشد. طی سالیان متمادی پژوهشگران  مختلفی فرضیه علامت دهی  را، که بیانگر وجود یک رابطه مابین اعلام و پرداخت سود و پیش بینی سود های آتی است،را با در نظر گرفتن متغیرهای مختلفی همچون  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی[۵]،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[۶] ، و بازده های گذشته[۷] مورد بررسی و کنکاش قرار داده اند.قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت سود است، موضوعی که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است . یکی از مواردی که در بیانیه مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی به عنوان اهداف زیربنایی گزارشکری مالی مطرح شده، توانایی پیش بینی سود با توجه به جریان های نقدی آتی می باشد.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، متغیری که از آن  به طور وسیع در حسابداری و علوم  مالی به منظور ثبت درک بازار از فرصت های رشد آتی استفاده می شود نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار است.بازده حقوق صاحبان سهام،یکی از متغیرهایی که به طور وسیعی توسط سهامداران جهت انجام سرمایه گذاری ها استفاده می شود نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار است.در اکثر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، ارتباط مابین جنبه ای از کیفیت سود و رفتار پرداخت سود تقسیمی و آثار اطلاعیه ها رامورد بررسی قرار داده اند.

تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵

۲-۱ بیان مسئله: ۶

۳-۱  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۸

۴-۱ اهداف تحقیق. ۹

۵-۱  چارچوب نظری تحقیق. ۱۰

۶-۱  مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۱۳

۷-۱  فرضیه‏های تحقیق: ۱۵

۸-۱ تعریف واژه های و اصطلاحات..۱۶

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۹

۲-۲  مفهوم سود در سطح ساختار. ۲۱

۱-۲-۲ رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود ۲۱

۲-۲-۲ رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود ۲۲

۳-۲ مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) ۲۲

۱-۳-۲ سود به عنوان معیار کارآیی. ۲۲

۲-۳-۲ سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. ۲۳

۴-۲  مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) ۲۵

۱-۴-۲ سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. ۲۵

۲-۴-۲ رویکرد بازار سرمایه ۲۶

۵-۲  مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی. ۲۷

۶-۲ سود حسابداری. ۲۷

۷-۲ سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی. ۲۷

۸-۲ حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام ۲۸

۱-۸-۲ ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری. ۲۸

۹-۲  پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری. ۲۹

۱۰-۲  ارتباط بین سود و قیمت سهام ۲۹

۱۱-۲ سود خالص  به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد ۳۰

۱۲-۲  ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن. ۳۱

۱۳-۲ پیش بینی جریان های نقدی آینده ۳۲

۱۴-۲ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها ۳۴

۲-۱۴-۲ معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها ۳۹

۱۵-۲سود تقسیمی ((DPS. 40

۱۶-۲ پیشینه تحقیق.۷۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۸۴

۲-۳ روش تحقیق. ۸۴

۳-۳ جامعه مطالعاتی. ۸۵

۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۸۵

۵-۳ نمونه و نمونه گیری. ۸۸

۶-۳ قلمرو تحقیق. ۸۹

۷-۳ روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۸۹

۸-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۹۰

۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: ۹۰

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۶

۱۰-۳ نرم افزار تحلیل آماری.۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۱۰۰

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۱۰۰

۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. ۱۰۲

۴-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۱۰۴

۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۱۰۴

۲-۴- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: ۱۰۵

۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۰۵

۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۰۸

۳-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۱۱۲

-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی. ۱۶۸

-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی و سه متغیرکمکی.۱۶۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۷۶

۲-۵- خلاصه تحقیق. ۱۷۶

۳-۵ نتایج آزمون فرضیه ها ۱۷۷

۱-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۱۷۷

۱-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۱-۱. ۱۷۸

۲-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۱-۱. ۱۷۸

۳-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۲-۱. ۱۷۹

۴-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۲-۱. ۱۷۹

۵-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۳-۱. ۱۸۰

۶-۱-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۳-۱. ۱۸۰

۲-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۸۰

۱-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۱-۲. ۱۸۱

۲-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۱-۲. ۱۸۱

۳-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۲-۲. ۱۸۲

۴-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۲-۲. ۱۸۲

۵-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۳-۲. ۱۸۳

۶-۲-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۳-۲. ۱۸۳

۳-۳-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۱۸۳

۱-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۱-۳. ۱۸۴

۲-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۱-۳. ۱۸۴

۳-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۲-۳. ۱۸۵

۴-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۲-۳. ۱۸۵

۵-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۱-۳-۳. ۱۸۶

۶-۳-۳-۵ نتایج فرضیه فرعی ۲-۳-۳. ۱۸۶

۴-۳-۵ نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته ۱۸۷

۵-۳-۵ نتایج سه متغیراصلی و  سه متغیرمجازی با متغیر وابسته ۱۸۷

۴-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۸۸

۵-۵ پیشنهادها ۱۸۹

۱-۵-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۱۸۹

۲-۵-۵ سایر پیشنهادها ۱۹۱

۳-۵-۵ پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. ۱۹۱

۶-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۹۲

پیوست ها

پیوست الف مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. ۱۹۵

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۲۰۱

منابع لاتین: ۲۰۵

منابع اینترنتی. ۲۰۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۰۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۲۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب
تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *