دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۶۱۰کیلوبایت(rar) | تعداد صفحات : ۱۳۵| سال تحصیلی :۱۳۹۸

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ رقابت بر فضای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شده و این امر در روابط ملل باعث اهتمام خاص به خلاقیت و نوآوری شده، به شکلی که جزء لاینفک بستر حرکت جوامع و در سطوح پایین تر در محیط های سازمانی نیز شده است.هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر روی کارآیی سازمان در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز(کرج)می باشد.با استفاده از روش سر شماری (تمام شماری) تعداد ۱۱۰ نفر از کارکنان برای نمونه انتخاب شد.داده های این پژوهش با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی بر روی خلاقیت سازمانی و کارآیی سازمانی تاثیر گذار است، همچنین متغیر خلاقیت سازمانی بر روی کارآیی سازمانی تاثیر گذار است.

مقدمه

در جهان امروزی،که ما در آن زندگی می کنیم وهم چنین سازمان هایی که ازخدمات ویامحصولات شان استفاده می کنیم سرمایه اجتماعی چنان اهمیتی دارد که تجزیه وتحلیل وکاربرد هردوی آنها برای بقای یک سازمان ضروری به نظرمی رسد.امروزه منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانها در نظرگرفته می شوند و واضح است که انسان ها عامل اصلی برای بقای سازمان ها در رقابت می باشند.همچنین امروزه سازمانها بخوبی می دانند که گرچه کسب مزیت رقابتی به ویژگیهای هر سازمان بستگی دارد، اما به یقین برخورداری از کارکنان مستعد، هوشمند و دانش آفرین نقشی تعیین کننده در این مسیر ایفا می کند، انسان هایی که به واسطه مجهز بودن به دانش و مهارت میتوانند موجبات تعالی و رشد سازمانها را پدید آورند.در این فصل به کلیات تحقیق در قالب بیان مسئله و اهمیت موضوع ، اهداف ،فرضیه ها و روش جمع آوری داده ها می پردازیم.

۱-۱) بیان مسئله

در دنیای کنونی، کسب مزیت رقابتی پایدار، به منابع، موقعیت جغرافیایی، تکنولوژی یا فرآیندها وابسته نیست چرا که با آنها می توان رقابت کرد یا آنها را خرید. دانش، مهارت ها، عملکرد و فرهنگ سازمان متمایز کننده های اساسی هستند.در چنین محیطی، خلاقیت و کارآیی، عناصر حیاتی برای سازمان های دولتی و خصوصی هستند. سازمان ها به طور فزاینده ای برای یافتن راه هایی برای بهبود خلاقیت و کارایی از نظر عملکرد افراد و سازمان به طور کلی برای کسب و حفظ یک مزیت رقابتی جستجو می کنند. خلاقیت می تواند به عنوان تعامل بین استعداد، فرایند و محیطی تعریف شود که فرد یا گروه ،محصولی قابل توجه تولید می کند که هر دو جدید و مفید هستند و در یک زمینه اجتماعی و خلاقیت سازمانی به عنوان عملکردی از فرهنگ سازمانی در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، یک سازمان خلاق اینگونه تعریف می شود «هر نهاده ی تجاری که درآمد اصلی آن از تولید ایده ها، فرآیندها، محصولات یا خدمات جدید و مناسب برای مقابله با مشکلات یا فرصت های شناسایی شده مشتریان است.سرمایه اجتماعی واژه‌ای است که در سال‌های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر دریچه تازه‌ای را در تحلیل و علت‌یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه‌پردازانی همچون جین جاکوب(۱۹۶۱)، لوری(۱۹۷۰) بن پرات(۱۹۸۰)، ویلیامسن(۱۹۸۱)، بیکر(۱۹۸۳)، جیمز کلمن(۱۹۶۶)، رابرت پاتنام(۱۹۷۰)، پیربوردیو(۱۹۸۰) و فرانسین فوکویاما(۱۹۹۰) تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند.جیمز جاکوب در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنش‌ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده‌اند که آن را سرمایه‌اجتماعی نامیده‌اند. مفهوم سرمایه‌اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند.امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ رقابت بر فضای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شده و این امر در روابط ملل باعث اهتمام خاص به خلاقیت و نوآوری شده، به شکلی که جزء لاینفک بستر حرکت جوامع و در سطوح پایین تر در محیط های سازمانی نیز شده است.بنابراین سازمان ها باید کارکنان خود را تشویق به شرکت در روند خلاقیت کنند و سازمان را با ایده های جدید و نوآورانه برای محصولات، سیستم عامل ها و فرآیندهای فعلی تشویق میکند. ایوبان،گارسیا و پیز (۲۰۰۹، ص ۵) کارآیی را “اساسا مقایسه ای بین ورودیهای مورد استفاده در یک فعالیت خاص و تولیدات تولید شده” تعریف کرد. طبق نظر فرل (۱۹۵۷)، کارآیی به معنای موفقیت در تولید خروجی به همان اندازه که ممکن است از ورودی ارائه شده باشد، موفقیت کارایی محدود به منابع مانند زمان، مالی، فضا و انرژی مربوط است، که به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد و یا برای رسیدن به اهداف استفاده می شود. مفهوم کارآیی می تواند در بخش دولتی و خصوصی کاربرد داشته باشد. مطالعات نظری و تجربی پیشین نشان داده است که عوامل متعددی بر خلاقیت و کارآیی سازمان تاثیر می گذارند. یکی از عواملی که سرمایه اجتماعی به شمار می آید، ارتباط موضوعی با دینامیک های مختلف سازمانی و نتایج آن از جمله خلاقیت سازمانی است. بسیاری از مطالعات، کارآیی و سرمایه اجتماعی را به عنوان “مجموع منابع واقعی و بالقوه تعبیه شده در دسترس ، از طریق شبکه روابط فردی یا واحد گروهی ” تعریف میکنند(ص ۲۴۳). اگر چه، کولمن (۱۹۹۰) استدلال کرد که “شکل داده شده از سرمایه اجتماعی که برای تسهیل اقدامات خاص مفید است ممکن است بی فایده و یا برای دیگران مضر باشد” (ص ۳۰۲). زمینه هایی وجود دارد که در آن سرمایه اجتماعی اهمیت خود را افزایش می دهد.یکی از مسائلی امروزه سازمان ها و مدیران با آن درگیرند، این است که برای توسعه و بهبود نوآوری و خلاقیت در سازمان ،باید چه اقداماتی انجام دهند. اهمیت و ضرورت به کارگیری خلاقیت بدان جهت است که برخی معتقدند سازمان هایی که در راه رسیدن به اهداف خود،وجود خلاقیت و سرمایه اجتماعی را نادیده می گیرند، در بلند مدت نابود و در طول زمان از صحنه رقابت محو خواهندشد.همچنین سازمان های کنونی نیازمند کارمندانی خلاق،منعطف ومسئولیت پذیر می باشند وازطرفی شناسایی، جذب وحفظ افراد بااستعداد در یک سازمان مشکل تر ازقبل به نظرمی رسد.مدیریت استعداد قبل از هرچیزمدیریت پدیده های اجتماعی نیزمی باشدکه یکی ازمفاهیم مهم در بحث مدیریت پدیده های اجتماعی،مفهوم سرمایه اجتماعی است.با توجه به اینکه اداره کار و رفاه اجتماعی  استان البرز یک سازمان دولتی است و در چند سال اخیر اقداماتی مناسبی برای بهبود بهره وری و کارآیی کارکنان سازمان در ارائه راهکارها در زمینه اشتغال و فعالیت های تعاونی و مشاغل خانگی صورت نگرفته است و باتوجه به اینکه مطالعات و پژوهش های فراوانی در زمینه سرمایه اجتماعی و ارتباط با سایر متغیرها انجام شده است،ولی پژوهش اندکی در زمینه بررسی هم زمان سرمایه اجتماعی،خلاقیت و کارآیی سازمان انجام شده، لذا با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگردراین تحقیق تمایل داردکه به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت کاهش چالش ها وکمبودهای حاصل از سرمایه اجتماعی و بهبود خلاقیت سازمان برای افزایش کارآیی سازمان بررسی کند آیا سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمان اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان البرز (کرج) تاثیرگذار است؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیرتعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فصل اول کلیات طرح تحقیق

مقدمه ۲
۱-۱) بیان مسئله ۲
۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳ چارچوب نظری تحقیق ۵
۱-۴) مدل مفهومی تحقیق ۶
۱-۵) اهداف تحقیق ۷
۱-۵-۱ هدف اصلی ۷
۱-۵-۲ اهداف فرعی ۷
۱-۶) فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۶-۱ فرضیه اصلی ۸
۱-۶-۲ فرضیه های فرعی ۸
۱-۷ سوالات تحقیق ۸
۱-۷-۱ سوالات اصلی ۸
۱-۷-۲ سوالات فرعی ۸
۱-۸) قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۹
۱-۹) روش جمع آوری داده ها و اطلاعات ۹
۱-۱۰) تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات پژوهش ۱۰
۱-۱۰-۱) تعاریف مفهومی ۱۰
۱-۱۰-۲ )تعاریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ۱۳
۲-۱ بخش اول: مبانی علمی و نظری تحقیق ۱۳
۲-۱-۱ سرمایه اجتماعی ۱۳
۲-۱-۱-۱ تعریف سرمایه اجتماعی: ۱۳
۲-۱-۱-۲ مفهوم سرمایه اجتماعی: ۱۴
۲-۱-۱-۳ تاریخچه ی مطالعات سرمایه اجتماعی: ۱۵
۲-۱-۱-۴ سرمایه اجتماعی از دیدگاه تنی چند از صاحبنظران: ۱۵
۲-۱-۱-۵ اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمان: ۲۲
۲-۱-۱-۶ تئوری های سرمایه اجتماعی: ۲۴
۲-۱-۱-۷ رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی: ۲۷
۲-۱-۱-۸ تبیین سرمایه اجتماعی: ۲۹
۲-۱-۱-۹ ابعاد سرمایه اجتماعی: ۲۹
۲-۱-۱-۱۰ سطوح سرمایه اجتماعی: ۳۰
۲-۱-۱ -۱۱ وجه سرمایه ی اجتماعی: ۳۲
۲-۱-۱-۱۳ تلفیق رویکردهای مختلف و ارائه الگوی نوین: ۳۲
۲-۱-۱-۱۴ مطالعات انجام شده درباره نظریه سرمایه اجتماعی: ۳۴
۲-۱-۱-۱۵ نقش سرمایه اجتماعی در نیل به توسعه: ۳۵
۲-۱-۱-۱۶ منافع و مخاطرات سرمایه اجتماعی: ۳۶
۲-۱-۱-۱۷ سنجش سرمایه اجتماعی: ۳۷
۲-۱-۲ خلاقیت ۳۸
۲-۱-۲-۱ تاریخچه خلاقیت ۳۸
۲-۱-۲-۲ تعریف خلاقیت ۳۸
۲-۱-۲-۳ تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی ۳۹
۲-۱-۲-۴ دیدگاه استرنبرگ در مورد خلاقیت ۴۱
الف) بعد هوشی خلاقیت ۴۱
ب) بعد روش های هوشمندانه ۴۱
ج) شخصیت/انگیزش ۴۲
۲-۱-۲- ۵ دیدگاه زایشی (۱۹۵۷) ۴۲
۲-۱-۲-۶ دیدگاه تورنس (۱۹۶۱) ۴۳
۲-۱-۳ کارایی ۴۴
۲-۱-۳-۱-مفهوم‌ کارایی‌ ۴۴
۲-۱-۳-۲ عوامل مؤثر در کارآیی ۴۸
۲-۱-۳- ۳ رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی ۴۸
۲-۱-۳- ۴ راههای‌ افزایش‌ کارایی‌ ۴۹
۲-۱-۳-۵ ضرورت و اهمیت ارزشیابی کارآیی ۵۱
۲-۱-۳- ۶ سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی ۵۳
۲-۱-۳-۷ سرمایه اجتماعی و کارآیی سازمان ۵۳
۲-۱-۳-۸ خلاقیت و کارآیی سازمانی ۵۴
۲-۱-۴ چارچوب نظری تحقیق ۵۴
۲-۲ بخش دوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ۵۶
۲-۲-۱ تحقیقات داخلی: ۵۶
۲-۲-۲ تحقیقات خارجی ۵۹
۲-۳ بخش سوم: تاریخچه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ۶۱

فصل سوم روش شناسی پژوهش

مقدمه ۶۷
۳-۱مراحل انجام تحقیق: ۶۷
۳-۲- روش پژوهش : ۶۸
۳-۳- متغیرهای پژوهش : ۶۹
۳-۶- حجم نمونه ۷۱
۳-۷- ابزارهای جمع آوری داده‌ها ۷۱
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۷۱
۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه ۷۲
۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه ۷۲
۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۷۳
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۷۴
۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۷۵
۳-۹-۲-۱- عوامل موثر بر ضریب قابلیت اعتماد ۷۶
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه ۷۸
۴-۱-آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ۷۸
۴-۱-۱-جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای سن پاسخ دهندگان ۷۹
۴-۱-۱-۱ نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان ۷۹
۴-۱-۲- جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان ۸۰
۴-۱-۲-۱-نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۸۰
۴-۱-۳ جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۸۱
۴-۱-۳-۱-نمودار دایره ای تاهل پاسخ دهندگان ۸۱
۴-۱-۴-جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۱
۴-۱-۴-۱-نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۲
۴-۱-۵-جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان سابقه کار پاسخ دهندگان ۸۳
۴-۱-۵-۱-نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان ۸۳
۴-۲ آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق ۸۴
۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۴
۴-۲-۱-۱ آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق ۸۵
۴-۳ تحلیل عاملی تاییدی متغیر های پژوهش ۸۵
۴-۳-۱- مدل اندازه گیری ۸۸
۴-۳-۱-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های سرمایه اجتماعی ۸۹
۴-۳-۱-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های خلاقیت سازمانی ۹۱
۴-۳-۱-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های کارآیی سازمان ۹۲
۴-۴- ارزیابی بخش ساختاری ۹۴
۴-۵-آزمون فرضیات ۱۰۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

 

مقدمه ۱۰۳
۵-۱ خلاصه پژوهش ۱۰۳
۵-۲- نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۳
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۱۰۳
۵-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۵
۵-۴ بحث و نتیجه گیری ۱۰۵
۵-۵ پیشنهادات کاربردی براساس فرضیه ها ۱۰۷
۵-۵-۱ یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه اول ۱۰۷
۵-۵-۲ یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه دوم ۱۰۷
۵-۵-۳ یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۱۰۸
۵-۶- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۸
۵-۷- محدودیت‌های پژوهش ۱۰۹
منـابع و مراجع ۱۱۰
منابع فارسی ۱۱۱

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۸

قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *