دانلود پایان نامه بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱,۲۵۷کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۲۰۳| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان[/box]

چکیده:بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و … را به همراه می‌آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت و اثر این پدیده‌ی شوم اجتماعی و توجه به مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن شیوه‌ای برای سنجش میزان ابتلا به فساد اداری و درجه‌ی سالم بودن یک سازمان مهم در اداره‌ی امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع در دو بعد سلامت و فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه و مدل‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری، نقاط ضعف و قوت آن‌ها و نیاز به سنجش دقیق، محقق با بهره‌گیری از مدل سلامت جامع در شهرداری تهران و روش سنجش ویژه‌ی آن با انتخاب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ تهران به ارزیابی این مدل پرداخت.گروه‌هایی که در پیمایش متغیرهای تحقیق، مورد سؤال قرار گرفتند، عبارتند از کارکنان شهرداری، خبرگان آشنا به شهرداری، ارباب‌رجوع و شهروندان تهرانی که ترکیبی از ادراک و تجربه‌ی ایشان در مورد سلامت و فساد اداری – با استفاده از مؤلفه‌های تعریف شده برای هر یک از ابعاد سلامت و فساد-. مورد سؤال قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نمره‌ی سلامت جامع شهرداری تهران حدود ۰.۵ از مجموع ۱ است که با توجه به نمره‌ی ابعاد سلامت و فساد، این سازمان به لحاظ فساد اداری با نمره‌ای حدود ۰.۷ از ۱ با مشکل جدی روبرو است. اثرگذارترین مؤلفه در نمره‌ی فساد اداری مربوط به فساد در تصمیم‌گیری می‌باشد، به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شهرداری تهران در این معاونت خاص با مسأله‌ی فساد، به طور جدی روبرو است و نیازمند اقدام‌هایی در جهت کاهش و از بین بردن این مسأله می‌باشد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات به دست آمده نیز پیشنهادهایی برای سازمان ارائه شده است.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری ارائه شده است.

۱-۱-  مقدمه:

بروز فساد اداری در دنیا تا به امروز مورد توجه بسیاری از مسئولین دولتی و غیر دولتی بوده است و از جمله مسائلی بوده که به نظر جمع کثیری از محققان با موضوع توسعه، رابطه‌ی عکس داشته؛ به این معنی که کاهش بروز فساد در افزایش سرعت کشوری در رسیدن به توسعه‌ی انسانی تأثیر مثبت به سزایی داشته است(عباسی و جمال‌پور۱۳۹۰،ص.۴۵). بروز فساد اداری منجر به از بین رفتن حجم منابع مالی و انسانی قابل توجهی شده و به طرز چشم‌گیری کارایی و اثربخشی سازمان‌ها را دچار نوسان نموده است. به همین دلیل، بسیاری از سازمان‌ها نسبت به ارائه‌ی روش‌ها و مدل‌هایی برای نحوه‌ی سنجش میزان رواج فساد در دنیا و سازمان‌ها اقدامات گسترده‌ای نموده‌اند و روش‌های خاص خود را با دیدگاه‌های متفاوت بنا نهاده‌اند. هر کدام از این سازمان‌ها نیز روش خود را بارها مورد آزمون قرار داده است؛ هم‌چنین روش خود را در کشورهای بسیاری مورد سنجش داده‌اند به گونه‌ای که امروزه روش خاص این سازمان‌ها و اطلاعاتی که از سنجش‌های خود در سطح بین‌الملل انتشار می‌دهند به منبع مهمی برای آشنایی با وضعیت کلی سلامت و فساد یک کشور بدل گشته است. از جمله مهم‌ترین این سازمان‌ها می‌توان به سازمان شفافیت بین‌الملل[۱] و بانک جهانی[۲] اشاره نمود که آمار انتشار یافته از سوی این دو سازمان به نوعی به یکی از اسناد مهم در شناخت وضعیت کلی یک کشور بدل گشته است.با توجه به  این که شهرداری تهران در چندی از  تحقیقات پیشین در رابطه با فساد مورد توجه محققان قرار گرفته است و هم‌چنین، توجه ویژه‌ی این سازمان برای آشنایی با میزان سلامت و فساد خود و انجام پروژه‌ای در این زمینه و از دیگر سو استناد به این موضوع که در سامانه‌ی ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور، بالا بودن تعداد شکایات از شهرداری تهران بسیار چشم‌گیر است، می‌توان گفت که  شهرداری تهران به مسأله‌ی فساد اداری دچار بوده و نیازمند شناخت بهتر از این موضوع و بهبود وضعیت خود می‌باشد.

۲-۱-  بیان مسأله:

مسأله‌ی مورد نظر در این طرح در واقع مشکل جاری سازمان را در برمی‌گیرد و از جمله مسائلی است که با شناسایی میزان شیوع و عمق آن باید در جهت بهبود وضعیت موجود اقدام نمود.بروز فساد و تأمین سلامت اداری در سازمان‌ها از جمله مسائلی است که هر سازمانی در هر مکان، زمان و با هر ماهیت وجودی(خدماتی، بازرگانی، غیرانتفاعی و…) می‌تواند با آن مواجه باشد و به یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان بدل گردد. در این صورت هر سازمانی خواهان شناخت ماهیت بروز این مسأله و از بین بردن آن می‌باشد.اگر ارتشاء را که یکی از انواع کنش‌های فساد گونه است مورد توجه قرار دهیم سالانه چیزی حدود ۲ الی ۵ درصد از کل تولید جهان به صورت رد و بدل می‌شود (دادگر و معصومی‌نیا،۱۳۸۳،ص.۱۲). هم‌چنین تخمین محافظه‌کارانه‌ای از پیمایش سنجه‌ی جهانی فساد[۱] در سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد افرادی که رشوه پرداخت کرده بودند ۷ درصد از درآمد سالیانه خود را به آن داده‌اند. به این ترتیب اثرات وقوع کنش فساد و عدم وجود سلامت در سازمان‌ها می‌تواند بسیار گسترده‌تر از محدوده‌ی یک سازمان باشد. هر چه اندازه و میزان اهمیت و نقش سازمانی نیز در جامعه پررنگ‌تر باشد احتمال افزایش پیامدهای ناشی از فساد و عدم توجه به سلامت سازمان در جامعه نیز گسترده‌تر و بیش‌تر خواهد شد(توکلی،۱۳۸۹).با وجود فراگیر بودن فساد شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی و سازمانی با گستردگی جغرافیایی و خدماتی از ابتلا به این مسأله در امان نخواهد بود. اگر مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران حل نشود، علاوه کاهش اثربخشی و کارآیی این سازمان، در سطح جامعه‌ی شهری شاهد کاهش رضایت شهروندان و از بین رفتن اعتماد خواهیم بود. با آگاهی از وضعیت فعلی و تلاش در جهت حل مسأله، شهر تهران می‌تواند از حداکثر پتانسیل شهروندان در اداره‌ی امور جامعه بهره برد و شهری با نشاط و سالم داشت.

سلامت و فساد اداری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری

چکیده:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه: ۲

۱-۲-مسأله‌ی اصلی تحقیق: ۳

۱-۳-بیان مسأله: ۳

۱-۴-ضرورت تحقیق: ۴

۱-۵-اهداف تحقیق: ۱۲

۱-۵-۱- هدف اصلی: ۱۲

۱-۵-۲- اهداف فرعی: ۱۲

۱-۶-روش انجام تحقیق: ۱۲

پیاز فرایند پژوهش: ۱۳

۱-۷-فرضیه‌های تحقیق: ۱۴

۱-۸-جامعه‌ی آماری: ۱۴

۱-۹-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح: ۱۵

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه: ۲۰

۲-۲-  مفاهیم و تعاریف: ۲۱

۲-۲-۱- مفاهیم و تعاریف فساد: ۲۱

۲-۲-۲-۱-  انواع فساد: ۲۴

۲-۲-۲-۲- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد. ۲۷

۲-۲-۲-  مفاهیم و تعاریف سلامت: ۲۸

۲-۲-۲- ۱- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت: ۳۰

۲-۲-۲-۲-   تعاریف سلبی سلامت: ۳۰

۲-۲- ۲-۳- تعاریف ایجابی سلامت: ۳۱

۲-۳-جمع‌بندی تعاریف: ۳۵

۲-۴- گزاره‌های سلامت و فساد: ۳۶

۲-۴-۱- نظریه‌های موجود در فساد: ۳۶

۲-۴-۱-۱- نظریه‌ی سیب بد: ۳۷

۲-۴-۱-۲- نظریه‌ی رهایی اخلاقی: ۳۸

۲-۴-۱-۳- نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت… ۳۹

۲-۴-۱-۴- نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی): ۳۹

۲-۴-۱-۵- نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند: ۴۱

۲-۴-۱-۶- نظریه‌ی فرهنگ سازمانی: ۴۲

۲-۴-۱-۷- نظریه‌ی سلامت سلزنیک: ۴۲

۲-۴-۱-۸- نظریه سلامت ماروین بروان: ۴۳

۲-۴-۲- روش‌های سنجش سلامت و فساد: ۴۴

۲-۴-۲-۱- روش‌های سنجش فساد. ۴۵

۲-۴-۲-۲- روش‌های سنجش سلامت: ۴۹

۲-۵- جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی: ۵۶

۲-۵-۱- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی: ۷۹

۲-۵-۲-  تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی: ۸۰

۲-۶- مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری: ۸۴

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱- مقدمه: ۸۸

۳-۲- روش تحقیق: ۸۸

۳-۳- جامعه‌ی مورد مطالعه: ۸۸

۳-۴- نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری: ۸۹

۳-۵- روش‌های گردآوری اطلاعات: ۹۰

۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه‌ای: ۹۰

۳-۵-۲- مطالعات میدانی: ۹۱

۳-۵-۳- طیف لیکرت: ۹۹

۳-۵-۴- دو گزینه‌ای: ۹۹

۳-۶- پایایی و روایی ابزار. ۹۹

۳-۶-۱- پایایی.. ۹۹

بررسی پایایی متغیرهای فساد: ۱۰۰

۳-۶-۲- روایی: ۱۰۲

۳-۶-۲-۱- روایی سازه: ۱۰۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۰۳

تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن آزمون جنبی: ۱۰۸

آزمون Uمان- ‌ویتنی: ۱۰۹

آزمون کروسکال-  والیس: ۱۰۹

۳-۸- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۱۰۹

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه: ۱۱۱

۴-۲- بررسی آمار توصیفی: ۱۱۱

۴-۳- بررسی آمار استنباطی: ۱۳۳

۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل ابعاد سلامت و فساد: ۱۳۳

۴-۳-۱-۱- محاسبه‌ی نمره‌ی مؤلفه‌های ابعاد فساد و سلامت: ۱۳۳

۴-۳-۱-۲- تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری: ۱۴۱

۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن: ۱۴۱

۴-۳-۲-۱- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه کارکنان.. ۱۴۲

۴-۳-۲-۲- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه خبرگان.. ۱۴۳

۴-۳-۲-۳- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه ارباب‌رجوع.. ۱۴۴

۴-۳-۲-۴- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه شهروندان.. ۱۴۵

۴-۳-۲-۵- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه کارکنان.. ۱۴۶

۴-۳-۲-۶- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه خبرگان.. ۱۴۷

۴-۳-۲-۷- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه ارباب‌رجوع.. ۱۴۸

۴-۳-۲-۸- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه شهروندان.. ۱۴۹

۴-۳-۲- ۹- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن بعد سلامت و فساد اداری در گروه‌های ۴ گانه: ۱۵۰

۴-۳-۳- آزمون کروسکال والیس: ۱۵۱

۴-۳-۳-۱- مقایسه‌ی میانگین ۴ گروه در مورد فساد و سلامت: ۱۵۱

۴-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۱۵۲

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۱۵۴

۵-۲-۱- بررسی نمره‌ی سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری.. ۱۵۵

۵-۲-۲- بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های ابعاد سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری.. ۱۶۰

۵-۲-۳- بررسی تفاوت نمرات ادراک و تجربه در سلامت و فساد اداری.. ۱۶۲

۵-۳- بحث درباره‌ی نتایج.. ۱۶۶

۵-۴- پیشنهادها بر مبنای یافته‌های تحقیق.. ۱۶۶

۵-۵- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. ۱۷۳

۵-۶- محدودیت‌های این تحقیق.. ۱۷۴

فهرست منابع و مآخذ: ۱۷۶

پیوست‌ها: ۱۸۵

پیوست شماره‌ی ۱: پرسش‌نامه‌ی کارمندان (تجربه). ۱۸۵

پیوست شماره‌ی ۲: پرسش‌نامه کارکنان ادراک…. ۱۸۹

پیوست شماره‌ی ۳: پرسش‌نامه‌ی خبرگان.. ۱۹۲

پیوست شماره‌ی ۴: پرسش‌نامه‌ی ارباب‌رجوع.. ۱۹۶

پیوست شماره‌ی ۵: پرسش‌نامه‌ی شهروندان.. ۱۹۹

 


[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۰۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت :۱۳۰۰۰تومان[/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
سلامت و فساد اداری

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *