دانلود پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۸۲کیلوبایت(rar) | تعداد صفحات : ۱۴۱| سال تحصیلی :۱۳۹۳ [/box]

چکیده:در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­ کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده است. با توجه به این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، تحقیق حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان است و حجم نمونه ۳۸۵ نفر می­باشد. نمونه ­گیری به روش در دسترس انجام شد. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است و جهت بررسی روایی سازه از شاخص AVE  استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد. اما بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه­ای یافت نشد. براساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می­شود که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به تبلیغات اینترنتی و ایجاد نگرش مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به طور معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

  •  مقدمه

امروزه با گسترش روزافزون اینترنت در جهان، تعداد کاربران اینترنتی به صورت فزاینده­ای در حال رشد می­باشد. این امر پتانسیل بالایی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده، لذا شرکت­ها مجبور به انجام فعالیت­های تجاری از طریق اینترنت شده­اند.تبلیغات همواره جزء حوزه­های مهم در بازاریابی و دنیای تجارت می­باشد. در بین روش­های مختلف بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی یکی از مواردی است که بیشترین کاربرد و استفاده را داراست (کاتلر و همکاران[۱]، ۲۰۱۲).  در حیطه تبلیغات اینترنتی، نگرش به تبلیغات از اهمیت به سزایی برخوردار است. نگرش، یکی از مهم­ترین مفاهیم درسیستم­های اطلاعاتی و تحقیقات بازاریابی است. در سالهای اخیر، این متغیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ولی متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی، چندان مورد بررسی محققان قرار نگرفته است و بیشتر تحقیقات، در زمینه اعتماد به تجارت الکترونیک است. این امر در حالی است که مبحث اعتماد به تبلیغات، خود یک عامل تعیین­ کننده برای ایجاد پاسخ رفتاری در مشتریان می­باشد. همچنین در حوزه پاسخ رفتاری، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی به عنوان دو متغیر پاسخ رفتاری، قابلیت این را دارند که به صورت مجزایی مورد بررسی قرار گیرند.تحقیق حاضر به دنبال بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی می­باشد. لذا در این فصل به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسئله پرداخته می­شود و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه­ های تحقیق بیان می­گردد. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز اشاره می­گردد.

  •  بیان مسأله

ارتباطات بازاریابی شامل اجزاء مختلفی از قبیل: ارتقاء فروش، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و  تبلیغات[۱] است که تبلیغات جزء مهمی از بازاریابی، به ویژه بازاریابی الکترونیکی می­باشد (استراوس و فروست[۲]، ۲۰۰۱)، به طوری که امروزه شرکت­ها، به دلیل نقش حیاتی تبلیغات در اطلاع رسانی به مشتریان و ترغیب مشتریان به خرید، مبالغ هنگفتی را برای تبلیغات الکترونیکی هزینه می­کنند (عباسی و محمدیان، ۱۳۸۶).ظهور اینترنت یکی از بزرگترین تغییرات تکنولوژیکی در تاریخ جهان می­باشد، این ظهور تاثیر عمیقی بر زندگی روزمره افراد در سراسر جهان داشته است (بیویلیان و تیگر، ۲۰۱۳). آمارهای اخیر نشان داده است که بیش از ۴/۲ بیلیون نفر، در حدود یک سوم جمعیت جهان از اینترنت استفاده می­کنند (آمار اینترنت جهان[۳]، ۲۰۱۳). دسترسی به اینترنت زندگی افراد را آسان­تر نموده است، زیرا تقریبا همه چیز، بدون توجه به زمان و مکانی خاص به صورت بر خط[۴]، قابل دستیابی می­باشند. از آنجایی که اینترنت کاربران زیادی را جذب نموده است، شرکت­ها و بازاریابان تمایل دارند تا از این طریق محصولات و خدمات خود را تبلیغ نمایند (بیویلیان و تیگر، ۲۰۱۳).تبلیغات اینترنتی[۵] به عنوان روشی برای انتشار هر چه بیشتر اطلاعات جهت تاثیرگذاری بر خریداران و معاملات تجاری در محیط وب می­باشد. اشلوزر و همکاران[۶](۱۹۹۹) تبلیغات اینترنتی را هر نوع محتوا و مضمون تجاری موجود در اینترنت می­دانند که شرکت­ها برای آگاه کردن مصرف­کنندگان در مورد کالاها و خدمات خود طراحی می­نمایند.

 

Internet advertisement

فهرست مطالب دانلود پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت موضوع ۲
۱-۳- بیان مسأله ۳
۱-۴- سوالات تحقیق ۶
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷- اهداف تحقیق ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ۸
۱-۸-۱- قلمرو مکانی ۸
۱-۸-۲- قلمرو زمانی ۸
۱-۸-۳- قلمرو موضوعی ۸
۱-۹- تعریف واژگان تخصصی ۸
۱-۱۰- خلاصه فصل….۹
۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- تبلیغات ۱۲
۲-۲-۱- وظایف تبلیغات ۱۳
۲-۲-۱-۱- جلب توجه ۱۳
۲-۲-۱-۲- ایجاد علاقه ۱۴
۲-۲-۱-۳- تحریک تمایل ۱۴
۲-۲-۱-۴- سوق دادن به خرید ۱۴
۲-۲-۲- اثر بخشی تبلیغات ۱۵
۲-۲-۲-۱- اندازه¬گیری ورودی¬ها ۱۵
۲-۲-۲-۲- اندازه¬گیری خروجی¬ها ۱۵
۲-۲-۲-۳- اندازه¬گیری فرآیندها ۱۶
۲-۳- اینترنت و بازاریابی ۱۶
۲-۳-۱- تعاملی بودن ۱۷
۲-۳-۲- کنترل مصرف¬کنندگان ۱۷
۲-۳-۳- شخصی سازی ۱۸
۲-۳-۴- ظرفیت اطلاعاتی ۱۸
۲-۳-۵- تجارت الکترونیک ۱۸
۲-۴- تبلیغات اینترنتی ۱۹
۲-۴-۱- ویژگی¬های مهم تبلیغات اینترنتی ۲۲
۲-۴-۲- محدودیت‌های تبلیغات اینترنتی ۲۳
۲-۴-۳- انواع روش¬های تبلیغات اینترنتی ۲۳
۲-۵- نگرش ۲۶
۲-۵-۱- عناصر نگرش ۲۹
۲-۵-۲- نحوه شکل¬گیری نگرش ۳۰
۲-۵-۳- نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی ۳۰
۲-۶- اعتماد ۳۳
۲-۶-۱- اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل ۳۴
۲-۶-۲- سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات ۳۵
۲-۷- پاسخ رفتاری ۳۶
۲-۷-۱- کلیک تبلیغات ۳۷
۲-۷-۲- خرید اینترنتی ۳۸
۲-۸- جامعه مجازی ۳۹
۲-۹- مروری بر مطالعات صورت گرفته ۴۰
۲-۹-۱- پژوهش‏های خارجی ۴۰
۲-۹-۲- پژوهش‏های داخلی ۴۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۴۸
۳-۲- روش تحقیق ۴۸
۳-۳- متغیرهای تحقیق و الگوی مفهومی تحقیق ۴۸
۳-۴- مراحل انجام تحقیق ۵۰
۳-۵- جامعه و نمونه آماری ۵۲
۳-۵-۱- تعیین حجم نمونه و روش نمونه¬گیری ۵۲
۳-۶- ابزار سنجش ۵۳
۳-۶-۱- تدوین پرسشنامه …۵۴
۳-۷- روایی پرسشنامه ۵۷
۳-۸- پایایی پرسشنامه ۵۸
۳-۹- روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها ۵۸
۳-۱۰- تحلیل عامل اکتشافی ۵۹
۳-۱۰-۱- پیش شرط¬های تحلیل عامل اکتشافی ۵۹
۳-۱۱- مدل¬سازی معادلات ساختاری ۶۰
۳-۱۱-۱- برازش مدل ۶۲
۳-۱۱-۱-۱- برازش مدل اندازه¬گیری ۶۲
۳-۱۱-۱-۲- معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری ۶۳
۳-۱۱-۱-۳- معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل ۶۴
۳-۱۱-۲- آزمون فرضیه¬ها ۶۵
۳-۱۱-۲-۱- بررسی ضرایب معناداری z یا t-values یا p-values 65
۳-۱۱-۲-۲- بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه¬ها ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- ویژگی¬های جمعیت¬شناختی پاسخگویان و جامعه¬ آماری ۶۷
۴-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۷
۴-۲-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۶۹
۴-۲-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۰
۴-۲-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ۷۱
۴-۲-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته ۷۳
۴-۲-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی ۷۵
۴-۳- بررسی توزیع نرمال داده¬های تحقیق ۷۶
۴-۳-۱- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال نگرش به تبلیغات اینترنتی ۷۶
۴-۳-۲- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی ۷۷
۴-۳-۳- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی ۷۷
۴-۳-۴- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی ۷۷
۴-۴- تحلیل عامل اکتشافی ۷۸
۴-۴-۱- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد ۷۸
۴-۴-۲- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد ۸۰
۴-۴-۳- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد ۸۲
۴-۵- آزمون مدل مفهومی تحقیق ۸۳
۴-۵-۱- برازش مدل¬های اندازه¬گیری ۸۳
۴-۵-۲- برازش مدل¬های ساختاری ۸۵
۴-۵-۳- برازش کلی مدل ۸۷
۴-۵-۴- آزمون فرضیه ۸۷
۴-۵-۴-۱- نتیجه آزمون فرضیه ۸۷

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۹۲
۵-۲- بررسی نتایج تحقیق ۹۲
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۹۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۹۳
۵-۲-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم ۹۳
۵-۲-۴- نتایج حاصل از فرضیه چهارم ۹۴
۵-۳- جنبه های نوین پژوهش۹۴ ۵-۴- خلاصه و نتیجه¬گیری ۹۴
۵-۵- محدودیت ۹۵
۵-۶- پیشنهادات تحقیق ۹۵
۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی ۹۵
۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۶
فهرست منابع
الف) منابع فارسی ۹۸
ب) منابع لاتین ۱۰۱
ضمائم
الف) پرسشنامه…۱۰۷
ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری.۱۱۱

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۴۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان[/box]

۴.۹/۵ - (۸ امتیاز)
دانلود پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد

جدول محتوا

2 دیدگاه در “دانلود پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *