خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۹۱۳کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۴| قیمت : ۸۰۰۰تومان

چکیده:شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماري اين پژوهش شامل ۱۵ نفر از سرمايه گذاران و مديران نهادهاي دولتي حاکم بر کيش و کارشناسان شامل هيئت امناء و همچنين اعضاي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی های انجمن در تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود. در ادامه مقدمه و بیان مساله دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش ارائه شده است.

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.

۱-۱- مقدمه

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است كه مي‌تواند بمنظور قراردادن جايگاه سازمانها در موقعيتهاي بهتر و برتر در آينده مورد استفاده قرار گيرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت ديگر بجاي اينكه سازمانها منتظر حوادث و محركهاي محيطي باشند و فقط به آنها عكس‌العمل نشان دهند با استفاده از برنامه‌ريزي استژيك مي‌توانند محيط را تحت تأثير قرار داده و اجازه ندهند تا شوكهاي محيطي بر عملكرد سازمان تأثير منفي گذارد. برنامه‌ريزي استراتژيك، ابـزار مديريتي توانمندي است كه براي كمك به سازمانها طراحي مي‌شود تا آنها بصورتي رقابتي، خود را با تغييرات پيش بيني شده محيط تطبيق دهند. فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك، يك نگرش و تجزيه و تحليل از سازمان و محيط مربوط به آن ارائه مي‌كند، شرايط فعلي سازمان و يا شركت را توضيح مي دهد، و عوامل كليدي مؤثر بر موفقيت آن را شناسايي مي‌كند (Fry & Stoner, 1995, 12). تحلیل SWOT[1] ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است (Duarte et al, 2006). اگر SWOT به خوبي به كار گرفته شود مي تواند مبناي بسيار خوبي براي تدوين استراتژي باشد.

۱-۲- بیان مسأله

مديريت استراتژيك عبارت است از فرآيندي كه از طريق آن سازمانها، محيطهاي داخلي و خارجي خود را تحليل كرده و از آن شناخت كسب مي‌كنند. علاوه بر آن مسير استراتژيك خود را پايه‌گذاري كرده، استراتژيهايي خلق مي‌كنند كه آنها را براي رسيدن به اهداف تعيين شده كمك مي‌نمايد و آن استراتژيها را به اجرا مي‌گذارند (هريسون و جان، ۱۳۸۲، ۱۹). مديريت استراتژيك به نحو گسترده اي امروزه توسط اغلب بنگاه هاي دولتي و خصوصي براي ايستادگي در برابر هجوم بي امان رقابت بازار و تغييرات محيطي استفاده مي شود. پيچيدگي و ظرافت تصميم گيري در كسب و كار، مديريت استراتژيك را ضروري ساخته است (Sevkli et al, 2012). مديريت فعاليت هاي متنوع و چند بعدي دروني، تنها بخشي از مسئوليت هاي مدرن مديران مي باشد. محيط بلافصل بيروني مؤسسه هم عوامل چالش برانگيزي را فرا مي آورد (پيرس و رابينسون، ۱۳۸۳). به منظور برخورد اثربخش با همه ي اين عوامل كه بر توانايي شركت در رشد سود آور آن تأثير دارند، مديران به برنامه ريزي استراتژيك روي مي آورند. تاكنون از ابزارها و تكنيك هاي كمي بسياري در حوزه مديريت استراتژيك استفاده شده است كه از آنجايي كه اصلي ترين مؤلفه در اين حوزه، تصميم گيري با در نظرگرفتن همزمان ملاحظات چندگانه مي باشد لذا تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره[۲] بيشترين ميزان استفاده را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان يكي از ابزار هايي كه در مرحله ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي رود تحليل SWOT[3] مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند (قدسي پور، ۱۳۸۴). هدف اين تحليل كه به بررسي و ارزيابي فرصتها و تهديدهاي محيط و نقاط ضعف و قوت بنگاه مي پردازد، ارزيابي اين است كه آيا بنگاه قادر به گرفتن فرصت ها و بهره برداري از آنها و اجتناب از تهديدات محيط غيرقابل كنترل بيروني نظير نوسان قيمتها، بي ثباتي سياسي، تحولات اجتماعي و تغييرات قوانين و مقررات و… مي باشد. انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ در کیش تشکیل شده است. با عنایت به سیاست تشویق دولت ایران برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد، که برای موفقیت در این فعالیتها نیازمند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل درست و اصولی است از این رو تدوين استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) گام مؤثری در این زمینه است، با توجه به موارد مذکور سؤال اصلی تحقیق حاضر بصورت زیر مطرح می گردد:استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) چگونه است؟

 

تدوین استراتژی بر اساس Swot

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

چکیده ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت… ۴

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۷

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

۲- ۱- مقدمه. ۱۰

۲-۱-۱- برنامه ریزی استراتژیک… ۱۱

۲-۱-۲- فرآیند برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك… ۱۳

۲-۱-۳- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ريزي جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک۱۵

۲-۱-۴- تحلیل SWOT. 17

۱- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات… ۱۸

۲- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

۳- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها ۱۹

۲-۱-۵- برخي مدلها و رويكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک… ۲۰

۱- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. ۲۰

۲- مدل استراتژی صنعتی.. ۲۱

۳- تدوين و تعيين استراتژي مناسب… ۲۲

۴- مدل فیلیپس…. ۲۴

۵- مدل رایت… ۲۵

۶- مدل فريمن  يا ذينفعان. ۲۷

۷- مدل تحليل رقابتي.. ۲۸

۸- مدل هيل.. ۲۹

۹- مدل خط‌مشي هاروارد. ۳۰

۱۰- نظامهاي برنامه‌ريزي استراتژيك… ۳۱

۱۱- برنامه‌ريزي استراتژيك بعنوان قالبي براي نوآوري.. ۳۱

۱۲- افزون‌گري منطقي.. ۳۲

۱۳- مذاكرات استراتژيك… ۳۲

۱۴- مدل مديريت مسائل استراتژيك… ۳۳

۱۵- مدل استراتژی چافي.. ۳۳

۱۶- مدل فرد آر ديويد. ۳۴

۲-۱-۶- نوعشناسي استراتژيها ۴۳

۲-۱-۶-۱- انواع استراتژيها از نظر مايلز واسنو. ۴۳

۲-۱-۶-۲- انواع استراتژيها از نظر « فرد. آر. ديويد ۴۴

۲-۱-۶-۳- استراتژيهاي سازمانهاي بخش دولتي از ديدگاه روبين.. ۴۹

۲-۱-۶-۴- انواع استراتژيها از نظر بري.. ۵۰

۲-۱-۶-۵- انواع استراتژي مينتزبرگ و واترز. ۵۱

۲-۱-۶-۶- شيوه‌ها و استراتژيهاي گولد وكمبل.. ۵۳

۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. ۵۴

۲-۲-۱- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. ۵۴

۲-۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. ۵۸

۲-۲-۳- جمع‌بندي مطالعات و تحقيقات مشابه. ۶۴

۲-۳- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…. ۶۸

۲-۴- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…. ۶۹

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۲

۳-۲- روش تحقيق.. ۷۲

۳-۳- جامعه آماري.. ۷۲

۳-۴- ابزار جمع آوري داده ها ۷۲

۳-۵- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات… ۷۳

۳-۵-۱- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. ۷۴

۳-۵-۲- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش…. ۷۳

فصل چهارم – نتایج

۴-۱- مقدمه. ۸۲

۴-۲- مشخصات پاسخگویان. ۸۳

۴-۲-۱- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت… ۸۳

۴-۲-۲- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تأهل.. ۸۴

۴-۲-۳- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن.. ۸۵

۴-۲-۴- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات… ۸۶

۴-۳- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش…. ۸۷

۴-۳-۱- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

۴-۳-۲- رویکرد FANP در استراتژیO S. 95

۴-۳-۳- رویکرد FANP در استراتژیT S. 98

۴-۳-۴- رویکرد FANP در استراتژیO W… 100

۴-۳-۵- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۱۰۸

۵-۲- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: ۱۰۸

۵-۳- يافته‌ها ۱۱۳

۵-۴- بحث… ۱۲۲

۵-۵- پيشنهادات كاربردي.. ۱۲۴

۵-۶- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ۱۲۷

فهرست منابع

منابع فارسي.. ۱۳۰

منابع غیرفارسی.. ۱۳۲

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. ۱۳۷

چکیده انگلیسی ۱۵۱

 


نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۱۵۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۸۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

به این مطلب امتیاز دهید

مطالب پیشنهادی

دانلود پروژه ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده

دانلود پروژه ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده

مقدمه:رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1