دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۷۰ کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۹۳| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

چکیده:در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.در ادامه بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه اراده شده است.

۱-۱)عنوان تحقیق: بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه برساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکت بیمه

۲-۱)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدین معنا که بیش از ۶۰% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

خصوصی سازی صنعت بیمه

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

فصل اول: کلیات

۱-۱)عنوان تحقیق.. ۲

۲-۱)بیان مسأله۲

۳-۱)اهمیت انجام تحقیق۴

۴-۱)اهداف تحقیق۵

۵-۱)سؤالات تحقیق۶

۶-۱)فرضیه های تحقیق۶

۷-۱)روش انجام تحقیق۶

۸-۱)روش جمع آوری اطلاعات۶

۹-۱)محدودیت های تحقیق۷

۱۰-۱)سازماندهی مطالب۷

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

۱-۲)مقدمه۱۰

۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه۱۰

۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی۱۳

۴-۲)اهداف خصوصی سازی۱۶

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی۱۷

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی۱۸

ج)افزایش کارایی۱۸

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی۱۹

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها۱۹

ز)افزایش رقابت۲۰

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها۲۱

ط)گسترش بازار سرمایه۲۱

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان۲۱

۵-۲)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن۲۲

۶-۲)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت۲۴

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه۲۵

ب)نقاط قوت صنعت بیمه۲۶

ج)فرصت های خصوصی سازی۲۶

د)تهدیدهای خصوصی سازی۲۸

۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای۳۰

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای۳۰

ب)مقررات نظارت بر بازار۳۱

۸-۲)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه۳۱

۹-۲)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور۳۲

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی۳۳

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی۳۳

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی۳۵

۱۱-۲)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه۴۳

۱۲-۲)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه۴۳

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان۴۳

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا۴۴

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی۴۷

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر۴۹

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند۵۱

۱۳-۲)نتیجه گیری۵۳

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

۱-۳)مقدمه۵۶

۲-۳)پیدایش بیمه۵۶

۳-۳)مفهوم بیمه۵۷

۴-۳)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها۵۹

۵-۳)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی۶۲

الف-محاسبات حق بیمه۶۲

ب-بیمه اتکائی۶۲

ج-مقررات حقوقی۶۳

د-جنبه اختیاری بودن۶۳

ه-تحصیل سود۶۴

۶-۳)سیر تحول بیمه در جهان۶۴

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری۶۵

ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی۶۶

ج)تاریخچه بیمه عمر۶۷

د)تاریخچه بیمه حوادث۶۸

۷-۳)نتیجه گیری۷۱

فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

۱-۴)مقدمه۷۱

۲-۴)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی۷۱

۳-۴)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه۷۶

۴-۴)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی۷۸

۵-۴)نتیجه گیری۸۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۸۳

۱-۵)خلاصه۸۳

۲-۵)نتیجه گیری۸۴

۳-۵)پیشنهادات۸۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۱۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب
خصوصي سازي صنعت بيمه

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *