خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

دانلود پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۷۰ کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۹۳| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد. در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتهاي بيمه خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتهاي بيمه دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.و نيز در تركيب سرمايه گذاري ها پس از خصوصي سازي تلاش در جهت كاهش سرمايه گذاري به صورت موجود نزد بانكها، سرمايه گذاري در طرحهاي پر بازده، عدم علاقه به سرمايه گذاري دولتي، علاقه به سرمايه گذاري‌هاي خويش فرما، عدم علاقه به خريد اوراق مشاركت دولتي و علاقه به حضور پررنگتر در بورس ديده مي شود.در ادامه بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اراده شده است.

۱-۱)عنوان تحقيق: بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه برساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركت بيمه

۲-۱)بيان مسئله:خصوصي سازي سياسي اقتصادي در راستاي ايجاد تعادل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل، افزايش كارآيي، افزايش سرمايه گذاري و بطور كلي براي نيل به اهداف مختلف اقتصادي مي باشد. در يك ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت هاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است. مي توان ادعا نمود كه سهم گسترده اي از فعاليت هاي بيمه اي در ايران در اختيار شركت هاي با ساختار دولتي مي باشد. در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي نيز توجه مي شود. با اين توصيف اگر شركتهاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقي مي‌ماند.لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي ماند. طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده هاي بانكي مؤسسات بيمه طي سالهاي ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدين معنا كه بيش از ۶۰% موجودي نزد مؤسسات بيمه اي به هر علتي به صورت حسابهاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي گيرد. از طرف ديگر ساختار دولتي، شركتهاي بيمه‌اي را موظف به خريداري اوراق قرضه اي مي كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي گيرد. در بهترين حالت شركتهاي بيمه اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.

خصوصي سازي صنعت بيمه

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

فصل اول: كليات

۱-۱)عنوان تحقيق.. ۲

۲-۱)بيان مسأله۲

۳-۱)اهميت انجام تحقيق۴

۴-۱)اهداف تحقيق۵

۵-۱)سؤالات تحقيق۶

۶-۱)فرضيه هاي تحقيق۶

۷-۱)روش انجام تحقيق۶

۸-۱)روش جمع آوري اطلاعات۶

۹-۱)محدوديت هاي تحقيق۷

۱۰-۱)سازماندهي مطالب۷

فصل دوم: ادبيات خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه

۱-۲)مقدمه۱۰

۲-۲)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه۱۰

۳-۲)مكاتب اقتصادي و جايگاه بخش خصوصي۱۳

۴-۲)اهداف خصوصي سازي۱۶

الف-كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي۱۷

ب-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي۱۸

ج)افزايش كارايي۱۸

د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي۱۹

ه)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت ها۱۹

ز)افزايش رقابت۲۰

ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركت ها۲۱

ط)گسترش بازار سرمايه۲۱

ي)تأمين منافع مصرف كنندگان۲۱

۵-۲)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوط به آن۲۲

۶-۲)خصوصي سازي صنعت بيمه آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت۲۴

الف)نقاط ضعف صنعت بيمه۲۵

ب)نقاط قوت صنعت بيمه۲۶

ج)فرصت هاي خصوصي سازي۲۶

د)تهديدهاي خصوصي سازي۲۸

۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شركتهاي بيمه اي۳۰

الف- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي۳۰

ب)مقررات نظارت بر بازار۳۱

۸-۲)ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه۳۱

۹-۲)روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور۳۲

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصي۳۳

ب)فروش دارايي هاي واحدي دولتي۳۳

ج)ادامه روند شركت هاي بيمه دولتي۳۵

۱۱-۲)مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت

بيمه۴۳

۱۲-۲)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه۴۳

الف)تجزيه خصوصي سازي بيمه انگلستان۴۳

ب)تجربه خصصي سازي بيمه در سري لانكا۴۴

ج)تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي۴۷

د)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر۴۹

هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در هند۵۱

۱۳-۲)نتيجه گيري۵۳

فصل سوم: پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادي آن

۱-۳)مقدمه۵۶

۲-۳)پيدايش بيمه۵۶

۳-۳)مفهوم بيمه۵۷

۴-۳)تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها۵۹

۵-۳)تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بيمه بازرگاني۶۲

الف-محاسبات حق بيمه۶۲

ب-بيمه اتكائي۶۲

ج-مقررات حقوقي۶۳

د-جنبه اختياري بودن۶۳

ه-تحصيل سود۶۴

۶-۳)سير تحول بيمه در جهان۶۴

الف)تاريخچه بيمه دريايي (باربري۶۵

ب)تاريخچه بيمه آتش سوزي۶۶

ج)تاريخچه بيمه عمر۶۷

د)تاريخچه بيمه حوادث۶۸

۷-۳)نتيجه گيري۷۱

فصل چهارم: بررسي عملكرد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي در ايران

۱-۴)مقدمه۷۱

۲-۴)معرفي نسبت هاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورت هاي

مالي۷۱

۳-۴)تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي بيمه۷۶

۴-۴)بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي۷۸

۵-۴)نتيجه گيري۸۱

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات۸۳

۱-۵)خلاصه۸۳

۲-۵)نتيجه گيري۸۴

۳-۵)پيشنهادات۸۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نقش های رهبری سازمان و استقرار سازمان یادگیرنده 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نقش های رهبری سازمان و استقرار سازمان یادگیرنده

چكيده:پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش های رهبری سازمان و استقرار سازمان یادگیرنده در اداره …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 4 =