آموزش کاربردی نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL

نوع فایل :PDF | حجم:۵۲ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۶| قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

در کارهای پژوهشی پس از تعیین ارتباط میان متغیرها و بیان فرضیات تحقیق به کمک ادبیات نظری پژوهش(طراحی مدل)نوبت به بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط میان متغیرها(حل مدل) می رسد. هر دو روش تحلیل مسیر و مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط علی میان متغیرها با وجود همزمان متغیرهای مستقل،میانجی و وابسته مورد استفاده قرار می گیرند. با این تفاوت که در تحلیل مسیر متغیرها همگی بصورت آشکار(مشاهده شده) هستند اما در مدلسازی معادلات ساختاری متغیرها همگی بصورت پنهان هستند.در این کتاب آموزشی کاربردی هر دو روش در فصل های مختلف به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.این کتاب مشتمل بر پنج فصل می باشد، همچنین در این کتاب آموزشی مثال های کاربردی همراه با داده های آماری مربوط به مدل تحقیق و داد های اولیه SPSS در داخل فایل پیوست قرار دارد.شما با مطالعه این آموزش کاربردی می توانید با استفاده از داده ها و مدل تحقیق مقاله پژوهشی یا فصل چهارم پایان نامه خود را از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل LISREL تحلیل کنید.

lisrel

فهرست مطالب آموزش کاربردی نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL

فصل اول:مفاهیم اساسی معادلات ساختاری

فصل دوم: تحلیل عاملی

فصل سوم: مدلسازی معادلات ساختاری

فصل چهارم: تحلیل مسیر

فصل پنجم:شاخص های برازش و اصلاح مدل

پیوست: دستورالعمل نصب نرم افزار لیزرل

فهرست منابع

 

 

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات :۱۳۶

سال انتشار:۱۳۹۵

پیوست : دارد

نمونه داده آماری: دارد

قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

۵/۵ - (۳ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *