دانلود پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور

شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده :در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال ۱۳۹۰ میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل ۳۸۵.۵ بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل ۳۰۶.۱  بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل ۷۹.۴ درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین

چکیده:مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه ­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می ­شود.در این پژوهش رابطه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری

خدمات نوين بانکداری بانک کشاورزی

چکیده:امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی  به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با کیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک شیوه استراتژیک برای توسعه و بهبود عملکرد موسسات …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

تاثیر رسانه های اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده: پیشرفت فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سال های اخیر، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در جهت کسب مزیت رقابتی موردتوجه بسیاری از موسسات قرار گرفته است همچنین گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شده که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی

جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی

چکیده:در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی استان مرکزی به تعداد ۱۷۵ نفر و حجم …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان

عوامل درون سازمانی بر ارزش ویژه برند

چکیده :اهمیت ارزش ویژه برند و برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تأکید بوده است.. برندسازی در دو سطح داخلی و خارجی انجام می گیرد. برندسازی خارجی مربوط به مشتریان بیرونی سازمان ها می باشد  و برندسازی داخلی که با ظهور مفهوم بازاریابی داخلی در دهه های اخیر مورد توجه واقع شده است، تأکید بر کارکنان به عنوان مشتریان درون سازمان است. در این تحقیق به موضوع بررسی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه تاثیرآموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان

مهارت‌های زندگی دانش آموزان

چکیده:هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوران ابتدایی شهرستان راز وجرگلان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نوع پیمایشی به روش نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان راز و جرگلان به تعداد ۷۰۰۰ نفر تشکیل داده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ۳۶۵ نفر …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها

چکیده:مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه وجدان کاری با سهل انگاری شغلی کارکنان

وجدان کاری با سهل انگاری شغلی

چکیده : پژوهش حاضر، “رابطه وجدان کاری با سهل انگاری شغلی” را بررسی می کند، جامعه هدف،” کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی، در سال ۱۳۹۳″ است، که از میان ۱۵۰نفر پرسنل، اعم از (رسمی،پیمانی،قرارداد مدت موقت،قرارداد مدت معین)، (زن ومرد) ۱۲۰نفر به عنوان نمونه آماری، به شیوه طبقه ای تصادفی ساده انتخاب شدند. وجدان کاری و ابعاد آن (بعدرفتاری، بعدعاطفی، بعد هنجاری، بعدمستمر) و سهل …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک کارکنان

هوش سازماني و تفکر استراتژيک

چکیده:این تحقیق با هدف شناسایی رابطه بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک کارکنان دوره­ی متوسطه (اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی محسوب می شود.روش تحقیق ذکر شده از نوع پیمایشی می­باشد.جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان دوره ی متوسطه(اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان که تعداد۵۵۰  نفر می­باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، …

ادامه مطلب..

Watch Dragon ball super