دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تاثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سود آوری در ارزش سهام

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ترجمه و اصل مقاله لاتین : ۴۷۸کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۹| سال : ۲۰۱۴| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

چکیده:هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختارمالی، اهرم مالی و سود اوری بر ارزش شرکت های صنعتی به عنوان یک تحلیل بلند مدت است که به تحلیل گر کمک می کند تا ارزش اتی شرکت را با توجه به متغیر های پیش بینی شده ، علاوه بر تحلیل محیط خارجی ، پیش بینی کند. یک نمونه از شرکت های صنعتی سعودی ذکر شده در بازار سهام ، با ۴۶ شرکت، انتخاب شده است. در این تحقیق از بروشور های ارائه شده توسط بازار سرمایه سعودی به مدت ۴ سال، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۲ ، استفاده شده است. در این تحقیق از یک مجموعه روش های اماری برای تعیین اثر متغیر هایی استفاده شده است که در جنبه های عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری بر روی ارزش شرکت به عنوان هدف نهایی‌ِٰ ِ افزایش ثروت سهام دار، اثر خود را نشان می دهند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که یک ارتباط مستقیم و مهم اماری بین دو متغیر(مستقل و وابسته) وجود دارد؛ متغیرمستقل همان بازگشت به دارایی خالص و ساختار سرمایه، و متغیر وابسته همان قیمت نشان داده شده توسط بازار سهام است. اگرچه یک رابطه ضعیف و معکوس بین اهرم مالی و ارزش سهام وجود دارد، که این رابطه اهمیت زیادی ندارد. بنابراین هیچ رابطه مهم اماری بین اهرم مالی و ارزش شرکت وجود ندارد. یک رابطه مثبت نیز بین ساختار سرمایه و بازگشت به دارایی خالص، به محض استفاده از تحلیل های رگرسیون چندگانه، وجود دارد؛ که نشان می دهد قویترین ارتباط بین ساختار سرمایه و متغیر های وابسته (ارزش سهام شرکت) وجود دارد. در نهایت اثر بازگشت ساختار مالی به دارایی خالص در ارزش شرکت، کاملا واضح است؛ و بر این اساس یک تحلیل گر اماری می تواند با مرور این متغیر ها، ارزش اتی شرکت را پیش بینی کند.

۱٫مقدمه:
هدف اصلی صورت های مالی منتشر شده، فراهم کردن شرکای علاقمند با اطلاعات ضروری و مفید برای تصمیم گیری است. تحلیل های صورت حساب های مالی منتشر شده شرکت در دوره کنونی و دوره گذشته، به عنوان بهترین روش برای تخمین عملکرد اتی شرکت و ارزیابی موقعیت ان در نظر گرفته شده اند. توسعه همراه با تحلیل های مالی و با تحلیل های استراتژیک، به عنوان یکی از بهترین روش ها برای ارزیابی تمام جنبه های شرکت در نظر گرفته شده است؛ چرا که تحلیل گر می تواند تمام جنبه های عملکرد شرکت را اندازه گیری و ارزیابی نماید. سپس تحلیل گر می تواند پس از ارزیابی نتایج، اطلاعات ارزشمندی را درباره تاثیر سیستم اجرایی شرکت و سیاست های مالی و سرمایه گذاری، همانند نقاط ضعف و قوت، استخراج نماید؛ که نیازمند توجه مدیریت به مسائلی است که در پروسه ارزیابی ظاهر می شوند. فعالیت استراتژیک تحلیل گر مالی فقط به این محدود نمی شود، بلکه شامل توسعه هایی می شود که نیازمند استراتژی هایی برای شرکت است تا امتیاز رقابتی را بدست اورد. این امتیاز رقابتی به افزایش سهم بازار کمک می کند که بدین وسیله باعث افزایش سود اوری و نرخ رشد قابل تحمل و ثابت می شود؛ به طوری که این امر باعث افزایش ارزشی می شود که هدف استراتژیک مدیریت مالی است. بنابراین هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت تاثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سود اوری در ارزش شرکت، به وسیله مطالعه تاثیر این عوامل بر روی یک نمونه از شرکت های صنعتی سعودی است. مطالب این تحقیق به بخش های زیر تقسیم شده است: جنبه تئوری[نظری] ساختار مالی، اهرم مالی و سوداوری، اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق ، و روش های بررسی که شامل صورت حساب مسئله، جامعه نمونه، فرضیات، تحلیل های اماری استفاده شده، ازمایش فرضیات و نهایتا تشریح و بحث نتایج و پیشنهادات هستند.

۲. چارچوب نظری تحقیق:
ساختار مالی:
ساختار مالی تمام موارد سود خالص و بدهی ها را شامل می شود، و این درحالی است که این بدهی ها همان بدهی های کوتاه مدت و طولانی مدت است. به عبارت دیگر همان منابع مالی بدست امده توسط شرکت هستند تا هم سرمایه های بلند مدت و هم سرمایه های کوتاه مدت خود را مدیریت مالی کنند. می بایست بین مفهوم ساختار مالی و ساختار اصلی تفاوت قائل شد؛ چرا که ساختار اصلی یعنی منابع مالی طولانی مدت ( دارایی خالص + بدهی بلند مدت)،(Khalil Shama’a ,1989). در حالی که ساختار مالی شامل دارایی خالص+ بدهی ها هم به صورت کوتاه مدت و هم به صورت بلند مدت می باشد. با توجه به تاثیر سود اوری، همانند درجه ریسکی که شرکت به خاطر استقلال شرکت وافزایش بدهی، با ان مواجه شده است ، مشخص است که ساختار مالی شرکت اهمیت ویژه ای در تصمیم ها ی مالی و سرمایه گذاری دارد. تصمیم های ساختار مالی بر ریسک مالی اندازی گیری شده شرکت، تاثیر دارد. این اندازی گیری بوسیله اهرمی که نشان دهنده نسبت پول قرض گرفته شده به پول مالک [پول در دسترس که شرکاتمللک ان است و قرض گرفته نشده است] است،انجام شده است.

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تاثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سود آوری در ارزش سهام شرکت های صنعتی: ( مطالعه کاربردی روی یک نمونه از شرکت های صنعتی سعودی)

 

The Impact of Financial Structure, Financial Leverage and Profitability on Industrial Companies Shares Value(Applied Study on a Sample of Saudi Industrial Companies)

Abstract:The study aimed to investigate the effect of financial structure, financial leverage and profitability on industrial company’s value as a long term strategic analysis that helps the analyst in predicting future company’s value on the light of the mentioned variables in addition to external environment analysis.A sample was selected from Saudi industrial companies listed in Saudi Stock Market amounting Forty-six companies .The study used the brochures issued by Saudi capital market for four years during the period of 2009 – ۲۰۱۲٫ The study used a set of statistical methods to determine the effect of study variables that reflect the operational, financing and investment aspects on company’s value of the as an ultimate goal of increasing shareholder wealth. The study concluded that there is statistically significant direct relationship between two independent variables: return on equity and capital structure and the dependent variable represented by stock market price. However, there is weak and inverse relationship between financial leverage and stock value, and this relationship is not significant, so there is no statistically significant relationship between financial leverage and company’s value. There is a positive relationship between capital structure and return on equity upon using multiple regression analysis; it was shown that the strongest relationship was between capital structure and dependent variable (company’s stock value). Finally, there is a clear impact of financial structure return on equity on company’s value, and therefore by reviewing these variables the financial analyst can predict future company’s value.

نوع فایل: ورد(doc)

سال انتشار:۲۰۱۴

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت: ۱۹۰۰۰تومان

منبع : Research Journal of Finance and Accounting

وضعیت مقاله:دارای مدل تحقیق (مدل پژوهش )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *