دانلود پایان نامه بررسي ارتباط ميان نگرش فرهنگي مديران وخلاقيت

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۲۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۰| قیمت : ۱۵۰۰۰

چکیده:اين پژوهش به بررسي ارتباط ميان نگرش فرهنگي مديران وخلاقيت آنهادرمراكز استثنايي خراسان رضوي درسال تحصيلي( ۸۹-۸۸)پرداخته است.دراين پژوهش نگرش فرهنگي مديران به عنوان متغيرمستقل وخلاقيت آنها به عنوان متغيروابسته موردبررسي قرارگرفته است.جامعه آماري راكليه مديران مراكز استثنايي خراسان رضوي تشكيل مي دهدكه باتوجه به جدول كرجسي ومورگان نمونه اي به حجم۸۵نفربه روش تصادفي ساده انتخاب شدند.نوع تحقيق بصورت نيمه تجربي از نوع،توصيفي است كه بصورت همبستگي پيمايشي انجام گرفته است.ابزارپژوهش عبارتند از:پرسشنامه هاي استانداردخلاقيت وپرسشنامه نگرش فرهنگي مديران محقق ساخته است كه روايي وپايايي پرسش نامه ها قبلا مورداستفاده ساير محققين قرار گرفته است. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار spss موردتجزيه و تحليل قرار گرفت در امار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون ،مقايسه ميانگين ها وآزمون T استفاده شده است.فرضیه اصلي اين تحقيق عبارت است از بين نگرش فرهنگي مديران و خلاقيت آنها رابطه اي وجود دارد.كه با توجه به ضريب همبستگي ۰٫۳۶۸ مورد تاييد قرار گرفت مي توان نتيجه گرفت كه نگرش فرهنگي نقش مهمي در افزايش سطح خلاقيت عوامل سازماني خواهد داشت.

۱-۱مقدمه
خلاقیت هر نظام اجتماعی، پدیده ای مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است. همان‌گونه که برای رشد گیاه، محیط و فضای مناسب مورد نیاز است ، برای شکوفایی خلاقیت هم فضای مناسب فرهنگي باید وجود داشته باشد تا ذهن و حافظه افراد برای پرداختن به ایده های نو و ایجاد فرصت های تازه آزاد شود . نوآوری با خلق ارزش همراه است . خلاقیت ، موتور نوآوری است . اساس و عصاره خلاقیت‌، ترکیب و تلفیق دو یا چند فکر و ایده است برای رسیدن به ایده ای کاملاً جدید‌. خلاقیت طرفدار و نتیجه ذهن آماده است و اغلب نتیجه نارضایتی فرد از وضعیت موجود است . خلاقیت هم به فرد و هم به محیط او بستگی دارد (طارق خلیل ، ۱۳۸۱: ۷۰(باید بدانیم که استعداد و قدرت خلاقیت و نوآوری به طور کلی در همه انسانها وجود دارد. به عبارت دیگر استعداد خلاقیت، استعدادی همگانی است، بدین معنی که همه ما با درجه های مختلف دارای این استعداد هستیم .تجربه ها نشانگرآن است که درجه مؤثر بودن خلاقیت ما با بازده انرژی فکری ،کوشش و پشتکارمان در به کارگیری مغز ، ارتباط بیشتری دارد تا با استعداد درونی مان . کشفیات علمی سرشار از موارد نامحدودی است که در آن افرادی عادی، قدرت خلاقیت خارق‌العاده‌ای نشان داده‌اند (اسبورن ۱۳۶۸: ۱۲).
نگرش فرهنگي نفوذ عمیقی روی شیوه‌های تعلیم و تربیت و ايجاد نگرش خلاق یک جامعه دارد. با توجه به این که هدف تعلیم و تربیت ، رشد شخصیتهای یک جامعه است. روشن است فرهنگ با سایه‌ای که روی برنامه‌های تعلیم و تربیت می‌گستراند شکل گیری و تربیت شخصیتهای جامعه و خلاقيت را متاثر می‌سازد. بر این اساس متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان هر جامعه یافته‌های سایر جوامع را در زمینه‌های مختلف تعلیم و تربیت ، شخصیت و … بر اساس فرهنگهای جامعه خود مورد بررسی قرار می‌دهند. حتی آزمونهای شخصیتی قبل از اجرا در جوامع مختلف باید با هنجارهای فرهنگی آن جامعه سازگار گردد. يكي از مسايلي كه از دير باز ذهن انديشمندان ، روان شناسان و دانشمندان علوم انساني را به خود مشغول نموده است چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار عمل در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان مي باشد اصولاً يكي از شاخصهاي رشد و ارتقاي علمي در هر كشوري شكوفايي و تجلي خلاقيت و ابتكار عمل به عنوان زير ساخت آن جامعه مي باشد .(استانلي ديويس،۶۵:۱۳۸۳)جوامعي كه بتوانند خلاقيت نسل جوان را احياء و شكوفا سازند از ميزان قابل توجه توسعه ، رشد و شكوفايي علمي برخوردار خواهند شد و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت پرورش و تعالي نيابد ركود علمي ، صنعتي و فرهنگي را بايد براي آن جامعه انتظار داشت . ( تیمور آقافیشانی،۸۸:۱۳۷۳)تجربه‏ى خلاق ملت‏ها یکسان نیست و بنابراین سهم جوامع و فرهنگ‏ها نیز در شکل دادن تمدن بشرى برابر نیست. همه‏ى انسان‏ها و همه‏ى جوامع و فرهنگ‏ها در تمامیت آن چیزى که امروزه بدان تمدن انسانى مى‏گوییم سهیم‏اند، ولى وقتى که به تاریخ مراجعه کنیم، در مى‏یابیم در دوره‏هاى مختلف سهم فرهنگ‏ها و ملت‏هاى مختلف متفاوت بوده است. بالقوه همه ملت مستعد و توانا هستند و این فرهنگ و مجموعه شرایط سیاسی‏، اقتصادی و اجتماعی است که در دوره های مختلف اجازه بروز میزان معینی از خلاقیت را می دهد یا مانع از آن می شود. بنابر این این‏گونه نیست که بعضى از ملت‏ها چون باهوش‏ترند، خلاق‏ترند و بعضى ملت‏ها از حیث ژنتیکى فاقد خلاقیت هستند. این طرز تلقی‏ نگاهی غیرعلمى، نادقیق و نژادپرستانه است. همه ‏ى انسان‏ها از موهبت و توانایى براى خلاقیت و نوآورى جهت رفع نیازهایشان برخوردارند. تمام بحث برمى‏ گردد به تمهیدات فرهنگى، اجتماعى و تجربه‏ى تاریخى ملت‏ها براى بروز و شکوفایى خلاقیت‏هاست. (طارق خليل،۷۹:۱۳۸۱)
۲-۱-بيان مسئله :
چالش عمده‏ای که مدیران در قرن ۲۱ با آن روبرو هستند این است که چگونه از استعدادها و توانایی‏های بالقوه افراد استفاده کرده و نوآوری‏های سازمانی را تسریع نمایند. برای نیل به این هدف؛ مدیران و کارکنان سازمان ها می توانند باآگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن از حداکثر توانمندی های فکری، ذهنی و عقلی خود در جهت پویاکردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و کاربردی نمودن خلاقیت، روحیه جسارت علمی، انتقادگری و انتقادپذیری، روحیه علمی و پژوهش و نگرش به خلاقيت و نو آوري را در تک تک کارکنان سازمان تقویت کند. از طرفی مدیریت سازمان نیز ساز و کاری را فراهم آورد تا زمینه این امر در سازمان به وجود آید. این امر می تواند سازمان را تبدیل به یک سازمان خلاقی کند که بازنگری روال های گذشته و تولید افکار، اندیشه هاو کالاوخدمات جدید ازطریق تراوشات فکری کارکنان سرلوحه کار آن باشد ونوگرایی به عنوان یک ارزش نهادی جزءباورهای مشترک سازمان و جامعه شود.(حسيني،۱۳۸۱: ۶۷)
شايد قدري شگفت انگيز باشد. اما زندگي بدون خلاقيت،مشكل و طاقت فرساست بدون ترديد خلاقيت و نو آوري يكي از مهمترين و اساسي ترين ويژيگي هاي انسان است كه تقريباً همه ابعاد و جنبه هاي زندگي وي را تحت تاثير كامل خود قرار مي دهد.و بايد روشهاي ايجاد آن مورد بررسي قرار گيرد. و بهترين روش انتخاب شود و در صورت لزوم راهكارهايي هم ارائه گردد.اگر به كل زندگي نگاهي بيندازيم در خواهيم يافت كه زندگي كنوني چقدر از نظر امكانات و تجهيزات با گذشته تفاوت كرده است به قول راجرز«آدمي ذاتاًخلاق متولد مي شود» با اين حال خلاقيت در مراحل ابتدايي زندگي تكامل يافته نيست و به همين دليل نيازمند توجه ،هدايت و تربيت است.با توجه به اينكه خلاقيت به نحو بسيار موثري عامل كليه پيشرفت هاي بشري است و اهميت و نقش مديران در سازمان آموزش و پرورش شناسايي ويژيگي هاوپرورش توانايي و خلاقيت مديران داراي نقش ارزنده اي مي باشد.(امير حسيني،۱۳۸۴: ۹۴)با توجه به اينكه خلاقيت را مي توان شكننده محدوديتها براندازنده ناتواني ها،شكافننده ناشناخته هاوكاشف نادانسته ها تلقي كرد و با در نظر گرفتن اين نكته كه در انجام كارهاي مختلف با بهره گيري از قوه خلاقه ي افراد مي توان در زمان ،انرژي و هزينه صرفه جويي كرد.و عنايت به اينكه در انجام پژوهش ها و سرمايه گذاري ها با استفاده از خلاقيت مي توان كارايي و كيفيت را در مراحل اساسي ،برنامه ريزي ،اجراو ارزيابي بالا برد.و همچنين با در نظر گرفتن اين مسئله به كمك خلاقيت مي توان مرز بين دانستن و توانستن را از بين برد. و فاصله بين نيروي بالقوه و بالفعل را به حداقل رساند.وهمچنين عنايت به اينكه يكي ازدلايل پيشرفت و يا پسرفت به ترتيب :توجه،سرمايه گذاري وبهره گيري و بالعكس،عدم توجه سرمايه گذاري و عدم بهره برداري از نيروهاي خلاق است و بعلاوه با توجه به اينكه حل مسائل و معضلات اجتماعي و اقتصادي سياسي كشو ر در گرو انديشه هاي خلاق است.(زارع،۱۳۸۶: ۹۸)ضرورت و اهمیت یافتن راهکارهایی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری در این است که امروزه سازمان ها در برهه ای از زمان قرار گرفته اند که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است؛ و خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی های ژرف جهانی آماده می سازند؛ به گونه ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمان ها پذیرفته شده است. براساس این استدلال، کشورهای پیشرفته صنعتی بر آموزش خلاقیت تاکید بسیار کرده ودر این راستا در انتخاب افراد خلاق، نوآور و آینده نگر، که رهیافت های بدیع و خلاق برای مسائل پیچیده ارائه کنند توجه خاص مبذول داشته اند. جامعه شناختی خلاقیت این است که خلاقیت بیشتر ”برساخته اجتماعی“ای است تا امری فردی و روانشناختی. رویکرد جامعه شناختی، رهیافتی انتقادی نسبت به رویکردهای روان شناختی که خلاقیت را در فرد و رفتارهای او جستجو می کند، دارد. در ایران و نزد عامه مردم و اهل هنر خلاقیت اغلب پدیده ای روان شناختی است. این نحو تلقی از خلاقیت طرفداران زیادی دارد زیرا این رهیافت بسادگی قابل فهم است و مسئله خلاقیت را به موضوعی ساده یعنی هوش، استعداد و فرد تقلیل می دهد. به عبارتی خلاقیت را بیشتر موضوعی زیست شناختی و تابع عوامل فیزیولوژیکی می بیند. رهیافت جامعه شناختی با شرح و تبیین وجوه اجتماعی و فرهنگی خلاقیت و ارائه تحلیلی مبنی بر اماکن گسترش خلاقیت از طریق سیاست های فرهنگی معین و ایجاد نگرش مناسب و ترغیب کننده خلاقیت به نقد رویکرد روان شناختی می پردازد. از اینرو این رویکرد ارزش انتقادی و روشنگرانه بسیاری در جامعه ما دارد و می تواند ذهنیت و شناخت متفاوتی به مردم در زمینه خود شکوفایی آنها بنماید. ( ژانت ولف) در کتاب “تولید اجتماعی هنر”, بدرستی توضیح می دهد که نظریه گوناگون خلاقیت همگی فرایند ساختن را نادیده می گیرند و هر نوع توجیهی از تولید را حذف می کنند. ولف تمام کتاب خود را به نقد رویکرد روان شناختی خلاقیت اختصاص می دهد. در این رویکرد خلاقیت اختصاص به خواص و نوابغ دارد. یعنی خلاقیت حاصل نوعی نبوغ فردی است. نبوغ هم امری ذاتی یا موهبتی الهی است. اما رویکرد جامعه شناسانه سعی دارد عوامل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و فرافردی مؤثر در خلاقیت را بشناساند. آنچه باعث تمایز این دو رویکرد می شود تعریف آنها از خلاقیت است.(جواديان،۱۳۸۰: ۸۱)یکی از عوامل موثر در بروز خلاقیت در یک جامعه زمینه سازی و بستر سازی در بین انسانها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تلاش برای رشد دادن دیگری هستند و با تاثیربر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می کنند یکی از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو وجود آرامش برای مغز است به همین دلیل لازم است بکوشند در جامعه شرایطی پدید آید که دربسترآن مغز بیندیشد و تکامل یابد وسبب ساز افکار نو شده و شرایط برای سازندگی در جامعه مهیا شود با افزایش سپرده گذاریهای اخلاقی می توان شرایط را برای شکل گیری یک محیط آرامش بخش در جامعه فراهم آورد کاهش سپرده گذاریهای اخلاقی در جامعه سبب می شود که زمینه برای گسسته شدن روابط اجتماعی گسترش یابد و با سست شدن پیوند های اجتماعی و فرهنگی شرایط لازم برای خلاقیت در جامعه سخت تر می شود زیرا فرصتی برای تفکر کردن وجود نخواهد داشت فرهنگ و دیدگاه جامعه نسبت به خلاقیت و نو آوری زیر بنای نو آوری می باشد. که خلاقیت را نمی توان تنها در افراد جست بلکه خلاقیت فرایندی است در درون نهادها، ارزش ها، باورها، و نظام های سیاسی و اقتصادی معین. تجربه تاریخی ملت ها نشان داده است که جامعه بازتر، کثرت گراتر، پر تحول و پویاتر، توسعه یافته تر، ثروتمندتر، فردگرا، عقل گراتر، دموکراتیک تر، مشارکت جو تر،وپاسخگوترازخلاقیت های بیشتری برخوردار بوده است تا جوامعی که اینگونه نبوده اند بنابراين نوع فرهنگ حاكم برسازمان وجامعه تاثيرزيادي برخلاقيت مديران و كاركنان دارد. (امير حسيني،۱۳۸۴: ۱۲۱)از راه شناخت بهتر و آگاهي از ارز شهاي فرهنگ و نقطه نظراتي كه از سوي افراد مطرح مي شود بهتر مي توان رفتار سازمانه را در قالب فرهنگ خاص درك و تعبير نمود(علي احمدي و همكاران،۴۸:۱۳۸۳)با توجه به موارد فوق الذكر سوال اساسي اين پژوهش عبارت است از«چه رابطه اي بين نگرش فرهنگي و خلاقيت مديران آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي ارتباط ميان نگرش فرهنگي مديران وخلاقيت

فصل اول: کلیات تحقیق۴

۱-۱مقدمه ۵
۲-۱-بيان مسئله۶
۳-۱-اهميت و ضرورت پژوهش ۹
۴-۱-اهداف پژوهش: ۱۱
۵-۱- فرضیه های پژوهش ۱۱
۶-۱-متغیرهاي پژوهش ۱۱
۷-۱ -تعاريف نظري ۱۳
۸-۱ -تعاريف عملياتي ۱۴
۹-۱ -محدودیت های تحقیق۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق۱۶

۱-۲-نگرش ۱۷
۱-۱-۲-تعريف نگرش ۱۷
۲-۱-۲–عناصر نگرش ۱۹
۳-۱-۲- نحوه شكل گيرى نگرش ۱۹
۴-۱-۲- تغيير نگرش: ۲۰
۲-۲-فرهنگ ۲۱
۱-۲-۲ -مفهوم فرهنگ در عرف ۲۱
۳-۲-۲-صفات و ويژگيهاي فرهنگ: ۲۵
۴-۲- ۲-كاركرد و نقش فرهنگ ۲۷
۵-۲-۲-تاثیر شخصیت بر فرهنگ ۲۹
۶-۲-۲ -فرهنگ ، تعلیم و تربیت و شخصیت ۳۰
۷-۲-۲-دگرگوني فرهنگها ۳۰
۸-۲-۲ -فرهنگ سازماني ۳۲
۳-۲ -خلاقيت ۳۳
۱-۳-۲ -خلاقيت ۳۳
۲-۳-۲-نوآوري ۳۵
۱-۲-۳-۲-اثر ساختار بر نو آوري ۳۵
۲-۲-۳-۲-اثرساختار سازمانی بر نوآوري ۳۶
۴-۲-۳-۲-اثر منابع انساني بر نو آوري ۳۸
۳-۳-۲-تفاوت خلاقيت و نوآوري ۳۹
۴-۳-۲ -اصول اولیه خلاقیت ۳۹
۵-۳-۲ -اهميت خلاقيت و نوآوري ۴۰
۶-۳-۲ -طبقه بندی خلاقیت و نوآوری ۴۰
۷-۳-۲ -فرآيند خلاقيت ۴۱
۸-۳-۲ -تصورات مؤثر در خلاقیت ۴۱
۱۰-۳-۲ -خصوصیات افراد بسیار خلاق ۴۳
۱۱-۳-۲ -راه های پرورش خلاقیت ۴۷
۱۲-۳-۲-تکنیک های تقویت خلاقیت و نوآوری ۴۸
۱۳-۳-۲-عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری ۵۱
۱۴-۳-۲ -موانع بروز خلاقیت ۵۴
۱۵-۳-۲ -عوامل باز دارنده خلاقیت ۵۴
۱۷-۳-۲ انواع خلاقیت و نوآوری ۵۶
۱۸-۳-۲-زنجیره خلاقیت ۵۸
۴-۲-پيشينه تحقيق ۶۰
۱-۴-۲ -تحقيقات مشابه انجام گرفته در داخل كشور ۶۰
۵-۲-جمع بندي: ۶۶
۶-۲ الگوي نظري پژوهش:۶۷

فصل سوم:روش تحقیق۶۹

۱-۳-مقدمه ۷۰
۲-۳-روش تحقيق ۷۱
۳-۳-جامعه آماري ۷۲
۴-۳-حجم نمونه ۷۲
۵-۳-روش نمونه گيري ۷۲
۶-۳-ابزار گرد آوري اطلاعات ۷۳
۱-۶-۳-ابزار پژوهش: ۷۳
۲-۶-۳- شیوه ی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه: ۷۴
۷-۳-اعتبار و روايي ابزار پژوهش ۷۵
۱-۷-۳- اعتبار وروايي تست خلاقيت ۷۵
۲-۷-۳ -پرسشنامه محقق ساخته ۷۵
۸-۳ -روشهاي آماری: ۷۶
۱-۸-۳ -روش وفنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها ۷۶
۹-۳-روش تجزیه وتحلیل۷۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری۷۸

۱-۴ – مقدمه ۷۹
۲-۴ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۹
۴-۴- آزمون فرضيه ها ۱۰۱
۱-۴-۴ آزمون فرضيه اصلی : ۱۰۱
۲-۴-۴-آزمون فر ضيه فرعی اول : ۱۰۲
۳-۴-۴-آزمون فرضيه فرعی دوم : ۱۰۳
۴-۴-۴-آزمون فرضيه فرعی سوم: ۱۰۴
۵-۴-۴ -آزمون فرضيه فرعی چهارم:۱۰۵

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۷

۱-۵-مقدمه ۱۰۸
۲-۵-نتايج: ۱۰۹
۱-۲-۵-فرضیه اصلي پژوهش: ۱۰۹
۲-۲-۵ -فرضیه فرعي اول: ۱۱۱
۳-۲-۵- فرضیه فرعي دوم: ۱۱۲
۴-۲-۵- فرضیه فرعی سوم: ۱۱۲
۵-۲-۵- فرضیه فرعي چهارم: ۱۱۳
۳-۵-نتيجه گيري: ۱۱۴
۴-۵-محدوديت هاي پژوهش: ۱۱۵
۵-۵-توصيه به پژوهشگران ديگر ۱۱۶
۶-۵-جمع بندي و پيشنهادات: ۱۱۶
پیوست ۱۱۷
فهرست منابع و مآخذ: ۱۲۱
منابع فارسی ۱۲۱
منابع انگلیسی:۱۲۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۳۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت : ۱۵۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *