دانلود پایان نامه تاثیر تبلیغات مستقیم پزشک بر روی تجویز دارو به مصرف کنندگان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴۲۴ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۴| قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

چکیده:بیست سال پیش برای اولین بار، دارو‌سازان شروع به فروش مستقیم دارو به عامه مردم کردند.هدف اصلی این تحقیق تاثیر تبلیغات مستقم پزشک برروی تجویز دارو به مصرف کنندگان می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر، کلیه پزشکان و داروسازان استان تهران می‌باشد. داده های این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج نشان داد که تبلیغات مستقم پزشک برروی تجویز دارو به مصرف کنندگان تاثیر مستقیم و معناداری دارد.در دادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تاثیر تبلیغات مستقیم پزشک برروی تجویز دارو به مصرف کنندگان ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفقیت و عدم موفقیت بسیاری ازسازمانها و شرکت ها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی آنها نهفته است. به دلیل اهمیت و نقش مهم تبلیغات، هر ساله شاهد افزایش بودجه آن در سازمان ها و شرکت های مختلف ایرانی هستیم. اما متاسفانه دیده شده است که پرداختن به امور تبلیغاتی برای بسیاری از سازمان ها تبدیل به یک عادت شده است. تا آنجا که بسیاری از سازمانها بدون در نظر گرفتن نتایج حاصل از تبلیغات سال گذشته، بودجه بیشتری برای تبلیغات سال بعد خود تصویب و هزینه می کنند. پر واضح است که در چنین شرایطی تبلیغ دهنده بدون اطمینان از اثر بخشی تبلیغات خود، هزینه های آن را متحمل می شود. با وجود مبالغ هنگفتی که در کشور ما صرف امور تبلیغاتی می شود، انجام تبلیغات اغلب به صورت غیر علمی و بدون شناخت و اگاهی کافی صورت می گیرد.زمانیکه هزینه زیادی صرف تبلیغات می شود، لازم است تبلیغات به شکلی کارا وموثر صورت گبرد .با تمام توجهی که دنیای پیشرفته به این امرنشان می دهدو درصد بالایی از هزینه ها را به امر تبلیغات اختصاص می دهد اما در کشور ما همانطور که گفته شد با وجود نیاز حیاتی به توسعه اقتصادی این امر ناشناخته و مورد بی مهری قرار گرفته است . سرمایه ملی همیشه نفت و گاز و آهن و معدن نیست. شرکت هایی که سابقه ای ۴۱ ساله در عرصه تولید و توزیع و فروش کالا دارند، حالا تبدیل به سرمایه هایی شده اند که ۴۱ سال طول می کشد جایگزین پیدا کنند.شرکت هایی از این دست که تعداد قابل توجهی نیروی کار را درون خود جای داده اند و به جز نیروهایی که مستقیم در آن مشغول به کارند، تعداد قابل توجهی متخصص و کارمند و کارگر نیز در نظام توزیع آنها مشغول اند و احیانا تامین کننده هایی نیز دارند در بازار امروز بسیار تاثیرگذارند.

۱-۲ بیان مسئله پژوهش

امروزه به علت فشارهای اقتصادی روی شرکت ها استفاده از روش های جدید تبلیغی بیشتر شده است. استفاده از اینترنت برای معرفی سریعتر محصولات به پزشکان، به کاربردن عقاید و نظرات افراد صاحب نفوذ در جامعه پزشکی مثل اساتید و همکاران مجرب، کار در دانشگاه و تأثیر برروی دانشجویان پزشکی و در نهایت تأثیر مستقیم روی مشتری و بیمار و اثر غیرمستقیم آن روی پزشک دارد.به علت حجم زیاد کار تبلیغ پزشکان و مشکلات حرفه ای آن مدیریت و سازماندهی قوی نیاز دارد که زمان و انرژی زیادی طلب می کند بنابراین شرکت ها سعی می کنند که پزشکان را تقسیم بندی کنند و دسته های خاصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.شرکت ها از طریق انجمن های پزشکی، بیمارستانی و دانشگاهی به اطلاعات نسخ دسترسی پیدا می کنند و از این طریق و با معیارهای خاصی پزشکان را دسته بندی می کنند،معیارهایی مثل:۱) سودآوری نسخه ۲)در دسترس بودن پزشک ۳) تمایل پزشک به استفاده از داروهای آن شرکت  ۴) تأثیر فرمول  های درمانی در توانایی پزشک در نسخه کردن دارو  ۵) تمایل به جا به جایی داروی جدید با داروهای قدیمی  ۶)تمایل به استفاده از طیف وسیع دارو  ۶) میزان تأثیرگذاری بر سایر همکاران ،که از طریق این معیارها روی ۱۰% پزشکان بیشتر تمرکز می کنند.همانطور که گفته شد شرکت ها برای تأمین هزینه های خود و فروش بالاتر روش های جدیدی را به کار بردند که از جمله آنها تبلیغ روی مشتری و ایجاد کشش  تمایل در بیماران است.تبلیغ روی مشتری هم شامل داروهای نسخه ای و هم داروهای آزاد و بدون نسخه[۱](OTC) می شود تبلیغ مستقیم روی مشتری(DTCA) [۲] در آمریکا از ۱۹۷۰ آزاد شد ولی عملا از سال ۱۹۹۷ و با رأی  سازمان غذا و دارو[۳] مبنی بر آزادسازی محدودیت بر انتشار و پخش کردن تبلیغات عمومی این بخش  بسیار فعال شد.تا قبل از ۱۹۹۷ هر تبلیغ مستقیم باید شامل کلیه عوارض، اطلاعات بالینی کنترااندیکاسیون ها و  تداخلات می گردید که نصف بیشتر زمان تبلیغ رامی گرفت اما پس از آن این اطلاعات محدود به عوارض اصلی و خطرناک و ارجاع به سایت شرکت و پزشک شده از آن زمان (۱۹۹۷) تا سال ۲۰۰۰ به مدت ۴ سال هزینه این تبلیغات در آمریکا ۳ برابر شده است و از ۷۹۱ میلیون دلار به ۵/۲ میلیارد دلار رسیده است. وضوح اداره کل دارو و غذای ایالت متحده ی آمریکا بطور موثر رسانه های گروهی را مانند تلویزیون و رادیو تحت تاثیر قرار داد، این رسانه ها که نمایش رسانه ای را تا قبل از سال ۱۹۹۷ محدود کرده بودند، به دنبال این وضوح و شفاف سازی، هزینه ی تبلیغات مستقیم بر مصرف کننده برای داروهای تجویزی در ایالات متحده ی آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافت و از ۱۱ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۸/۴ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید (مجله سلامت تی ام اس[۴]،۲۰۰۷).تحقیقات متعدد نشان می دهد که این تبلیغات اثر زیادی در افزایش فروش دارد. از اثرات مثبت این روش ها می توان به افزایش آگاهی عمومی و همچنین پزشکان می شود در کنار اینکه باعث رونق صنعت داروسازی و افزایش رقابت بین شرکت های داروسازی می شود اما اثرات منفی نیز دارد.پزشکان مشخصاً اعتماد بیش از حد به تبلیغات دارند تحقیقات جداگانه نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین داروهای درخواستی پزشکان و هدایای دریافتی آن ها وجود دارد(لیو و گاپتا[۵]،۲۰۰۱).لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات مستقیم پزشک برروی تجویز دارو به مصرف کنندگان می باشد.

دانلود پایان نامه تاثیر تبلیغات مستقیم پزشک بر روی تجویز دارو به مصرف کنندگان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر تبلیغات مستقیم پزشک بر روی تجویز دارو به مصرف کنندگان

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله پژوهش ۲
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۴
۱-۴ اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱هدف اصلی ۵
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق ۶
۱-۷ روش تحقیق ۷
۱-۷-۱ جامعه آماری ۷

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه ۹
۲-۱ بخش اول : مبانی علمی و نظری ۹
۱-۲-۱ تبلیغات ۹
۲-۱-۲ تعاریف تبلیغات ۱۰
۲-۱-۳ اهمیت تبلیغات ۱۲
۲-۱-۴ الگوی تبلیغات ۱۴
۲-۱-۵ نقش رسانه در تبلیغات ۱۵
۲-۱-۶ جایگاه تبلیغات در بازاریابی ۱۶
۲-۱-۷ جایگاه ترویج در بازاریابی ۱۸
۲-۱-۸ انواع ابزار های ترویج ۱۹
۲-۱-۹ وظایف تبلیغات ۲۲
۲-۱-۹-۱ جلب توجه ۲۲
۲-۱-۹-۲ ایجاد علاقه ۲۲
۲-۱-۹-۳ تحریک تمایل ۲۳
۲-۱-۹-۴ سوق دادن به خرید ۲۳
۲-۱-۱۰ اثربخشی تبلیغات ۲۳
۲-۱-۱۰-۱ اندازه گیری ورودیها ۲۴
۲-۱-۱۰-۲ اندازه گیری خروجیها ۲۴
۲-۱-۱۰-۳ اندازه گیری فرآیندها ۲۵
۲-۱-۱۱ مصرف کننده دارو ۲۶
۲-۱-۱۲ تبلیغات مستقیم بر مصرف کننده ۲۷
۲-۱-۱۳ تبلیغات مستقیم بر مصرف کننده و تجویز دارو ۳۰
۲-۲ بخش دوم: پیشینه پژوهش ۳۲
۲-۲-۱ پیشینه داخلی و خارجی ۳۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۳۸
۳-۲- جهت گیری پژوهش : ۳۹
۳-۳- متغیرهای پژوهش : ۴۱
۳-۶- حجم نمونه ۴۲
۳-۷- ابزارهای جمع آوری دادهها ۴۲
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۴۳
۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه ۴۳
۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه ۴۴
۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۴۴
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه ۴۶
۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۴۶
۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۴۷
۳-۹-۲-۱- عوامل موثر بر ضریب قابلیت اعتماد ۴۸
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۸

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق ۵۱
۴-۲- آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) ۵۵
۴-۲-۱-آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق ۵۵
۴-۳تحلیل عاملی تاییدی متغیر های پژوهش ۵۶
۴-۴ مدل اندازه گیری ۶۰
۴-۴-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به تبلیغات دارو ۶۲
۴-۴-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به تبلیغات دهان به دهان ۶۳
۴-۴-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متمایز بودن تبلیغات دارو ۶۳
۴-۴-۴- نتایج تحلیل عاملی مربوط به تبلیغات مستقیم پزشک ۶۴
۴-۴-۵- نتایج تحلیل عاملی مربوط به شاخصهای تجویز دارو به مصرف کنندگان ۶۵
۴-۵- ارزیابی بخش ساختاری ۶۶
۴-۶-آزمون فرضیات ۷۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاداها

۵-۱- مقدمه ۷۴
۵-۲- یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج ۷۴
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۷۴
۵-۲-۲- نتیجه گیری فرضیه ها و پیشنهادها ۷۶
۵-۲-۲-۱- نتیجه گیری فرضیه اصلی ۷۶
۵-۲-۲-۲- نتیجه گیری فرضیه اول ۷۶
۵-۲-۲-۳- نتیجه گیری فرضیه دوم ۷۶
۵-۲-۲-۴- نتیجه گیری فرضیه سوم ۷۷
۵-۳ تحلیل مقایسه ای ۷۷
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی بر نتایج تحقیق ۷۸
۵-۵- پیشنهادهای آتی پژوهشی ۷۸
۵-۶- مشکلات و محدودیت‌ها حین اجرای تحقیق ۷۹
منابع ۸۰

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۸۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

 

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *